Kapitülasyonların devamı * Türkiye, AB ile dış ticaretinde 200 milyar dolar açık verdi

Salı, 05 Kasım 2013

Türkiye, AB ile dış ticaretinde 200 milyar dolar açık verdi
Gümrük Birliği Anlaşması nalıncı keseri gibi AB’ye çalıştı

Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin aleyhine işlediğini belirten CHP Milletvekili Gürkut Acar, TBMM’nin konuyu araştırmasını istedi. Eski ATO Başkanı Sinan Aygün de Gümrük Birliği için ‘Kapitülasyonların devamıdır’ dedi

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne taşıyacağı iddiasıyla imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye’nin aleyhine ciddi bir ticaret açığına yol açtığını belirterek, TBMM’nin süreci incelemesini istedi.

TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde, Türkiye’nin dünyaya açılması, Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliğine taşınması gibi hedeflerle 1996 yılında imzalanan bu anlaşmanın, Türkiye’ye yarardan çok zarar getirdiğini belirten Acar, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri dış ticaret açığı. Gümrük Birliği anlaşması ile birlikte, Türkiye’nin ithalatında ciddi bir artış yaşandı. Çeşitli kuruluşların hesaplamalarına göre, 1996-2012 döneminde Türkiye, AB ülkelerine 600 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde yaklaşık 800 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Gümrük Birliği’nin Türkiye faturası 200 milyar dolarlık dış ticaret açığıdır.”

Türk halkı zarar görüyor

Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türkiye’ye yansıyan olumsuz etkilerinden birisinin de Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarına, Türkiye’nin hiçbir söz hakkı olmadan uymak zorunda bulunması olduğuna dikkat çeken Acar, “Bu durum Türkiye’nin diğer ülkelerle ticaretine de olumsuz etkiler yapmaktadır. Gümrük Birliği anlaşması Türkiye’ye ticari engeller çıkarmakta, haksız rekabet yaratmakta, Türkiye’nin kaynaklarının başka ülkelere akmasına yol açmaktadır. Türkiye’nin üreticisi, sanayicisi dolayasıyla tüm Türk halkı bundan zarar görmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM araştırsın!

Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden gözden geçirilmesini öneren Acar, şöyle devam etti: “Türkiye’nin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi gereklidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, konuya el koymalı, Türkiye’nin çıkarlarını korumalıdır. Bu nedenlerle Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türkiye’ye etkilerinin ve Türkiye’ye verdiği zararlarının incelenmesi, üreticimizin, sanayicimizin dolayısıyla Türk halkının çıkarlarını koruyacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.”

Kapitülasyonların devamı

Diğer yandan Gümrük Birliği’ne ilişkin görüşlerini sorduğumuz Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) eski başkanı, CHP Milletvekili Sinan Aygün, “Gümrük Birliği kapitülasyonların devamıdır” dedi. Hemen hemen bütün sektörlerin bundan etkilendiğini kaydeden Aygün, şunları söyledi: “En çok otomotiv, inşaat malzemeleri ve tekstil sektörleri bu anlaşmadan etkilenmişlerdir. İspanya ve Yunanistan Avrupa Birliği’ne tam üye olduktan sonra dahi Gümrük Birliği’ne girişte beklemişlerdir. Biz tam üye olmadan girdik ve bu bizim zararımıza oldu.”

http://aydinlikgazete.com/ekonomi/27202-turkiye-ab-ile-dis-ticaretinde-200-milyar-dolar-acik-verdi.html

This entry was posted in Ekonomi, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *