Sevgilimiz Cumhuriyet yollarımızı gözlüyor

Doğu Perinçek
28 Ekim 2013
AYDINLIK

Sevgilimiz Cumhuriyet yollarımızı gözlüyor

Sevgilinizi eşkiya dağa kaldırdı.

Sevgilinizi elinizden aldılar.

Sevgiliniz, Cumhuriyet’tir.

O’nu kurtaracak mısınız?

Cumhuriyeti cumhur kurtarır

Meclis’te parmaklar Cumhuriyeti yıkmak için kalkıyor. Adına demokrasi deniyor.

Adet yerini bulsun, savcılığa suç duyurusunda bulunun, Cumhuriyeti kurtaramazsınız. Cumhuriyet savcılığı Ramazanda Şabanda ve Recepte kapalıdır.

TSK Genel Müdürlüğü, Cumhuriyeti yıkan “gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeki iktidar sahiplerin” emrindedir, topuk selamı veriyor.

AİHM’ye başvurun isterseniz, orada yargıçlar, küresellerin yargıçlarıdır.

Cumhuriyet artık devletin değil, cumhurundur.

Cumhuriyeti cumhur kurtaracaktır.

Ve cumhur ayağa kalkmıştır. Haziran Ayaklanması, daha başlangıçtır.

Cumhuriyet dalga dalga geliyor. Çünkü nedeni var, kaynağı var. Padişahlığın devri geçmiştir. Ortaçağın son çırpınışlarıdır.

Atlantik imparatorluğu Batıdaki tepelerin ardında batmaktadır. Asya’dan Cumhuriyet güneşi yükseliyor.

Cumhuriyeti devrimle kurduk

Saltanatı devrimle yıktık.

Emperyalist ağalarını savaşla yendik. Padişahlarını biz devirdik.

Cumhuriyet savaşı bitmemiştir. İki yüzyılın savaşıdır bu.

Cumhuriyeti yıkanları yıkarız, yasadır bu. Devrimin kanunları, bütün fermanların üstündedir.

Türk milletini öğrenecekler

Bu milletin adını silmeye kalkmışlardır. İntihar ediyorlar, hükümlerini keseriz.

Halkı Ortaçağ karanlıklarında boğmaya kalktılar. Alınlarında yazıyor: Kendi karanlıklarında boğulacaklar.

Kadınlarımızı cariye, erkeklerimizi köle yapmaya tam teşebbüs halindeler. Savaşımız hürriyet içindir. Zafer, en sonunda özgürlüğündür.

Türkiye’yi mağaralara sokamazlar, Türk milletini zincire vuramazlar. Büyük bir millete savaş ilan ettiler. Hükümleri boyunlarındadır.

Bu savaş, Cumhuriyetin ölüm dirim savaşıdır, hazır mısınız?

Süslüman padişahının tacını da tahtını da yine deviririz. Kesinlikle devireceğiz. Yeminliyiz.

Varoğlu var

Kutlayacağımız bir cumhuriyet yok. Yeniden kazanacağımız bir cumhuriyet var.

Atatürk var.

En büyük kaynak, iki yüzyıllık devrimciliğimiz var.

Sodra dağına çıkan işçi sınıfı var.

Kamu emekçileri var.

Cumhuriyetin yıkılan çarşılarındaki esnaf var.

Kenarlara sürülen millî sanayici ve tüccar var.

Namık Kemal-Nâzım Hikmet kuşağı aydınlar ve sanatçılar var.

Atatürk gençliği görev başında, o her zaman var.

Bu milletin ölüm nedir tanımaz fedaileri var.

İşçi Partimiz var. Cumhuriyetin halk örgütleri var.

Hepimiz Mustafa Kemal’in askeriyiz!

Gücümüz büyük ve yenilmez.

Yarın cumhuriyet alanlarına, İstiklâl yollarına!

Yarın görev, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda,

İstanbul’da İstiklâl Caddesinde,

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’ndadır.

Yarın yurdun her köşesinde Cumhuriyet alanlarında, İstiklâl yollarında Cumhuriyet görevindeyiz.

Sevgilimiz Cumhuriyet, kollarını açmış zaferimizi gözlüyor.

http://aydinlikgazete.com/yazarlar/dogu-perincek/26844-dogu-perncek-sevgilimiz-cumhuriyet-yollarimizi-gozluyor.html

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *