Said-i Nursi / Kürdi peygamber soyundandır !!! ve Dünya vakıflar konferansı Alevi düşmanı baş misafir

Naci Kaptan
13.09.2013

Said-i Nursi / Kürdi peygamber soyundandır !!!
Said-i Nursi’yi / Kürdi’yi Aklamak
Alevilik inancını kötülemek

Alevi’lere karşı düşmanca ve mezhep farklılığını öne çıkartarak uygunsuz konuşmalar yapan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Akgündüz’den inciler !!!

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olan ve Atatürk’e ,

“saltanat-ı hilâfeti” mahveden bir Deccal”,”şimal tarafında zuhur” eden bir Büyük Deccal de vardır. ,”o insafsız , o çok kusurlu adam” . “Ayasofya Camisini puthaneye, Meşîhat Dairesini (Osmanlı Diyanet Dairesi) kızların lisesine çeviren adamı sevmemek suç olması imkânı var mı””günahkârlar”,”seyyiesiz”,”Süfyan”,
“Nefreti âmmeye lâyık adam”, “Deccal”, “İslam’ın en büyük fitne-i diniyelerinden”, “Türkiye’nin siyasi rejimi Nur Saadetini söndürmeye çalışmaktadır.” “Kemalistler seviyesiz, anarşist kimselerdir.”

Diyen İngiliz işbirlikçisi Saidi Nursi / Kürdi Prof. Ahmet Akgündüz’e göre peygamber soyundanmış !!!

Said-i Nursi / Kürdi , İstanbul’da, Kürdistan Teali Cemiyeti’ni ve Kürt Neşriyat Cemiyeti’ni kuranlardandır. İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Bağdat’tan yazılan gizli raporunda, Kürtleri Türklere karşı kışkırtarak ayaklandırmak amacıyla kurulmuş olan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurucuları . O günlerde Said-i Nursi İstanbul’da Kurtuluş Savaşı’yla ilgisi olmayan Müderrisler Cemiyeti (Teali İslam Cemiyeti), Yeşilay Cemiyeti ve Darül Hikmet’ül İslam gibi örgütlerde, kuruluşlarda yer almıştır

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri” değil “SAİD OKUR” dur. (Soyadı kanundan önce kendi kullandığı haliyle “SAİD KÜRDİ” dir. 2590 Sayılı “EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE ÜNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN” un 1Maddesinde –“Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lâkap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmî belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar.” Denilmektedir

Ayrıca 1964 yılında “Din İşleri Yüksek Kurulu “Said Nursi”nin Risale-i Nur eserlerinin ve Nurculuğun, İslam”a aykırı ve zararlı olduğunu, Nurculuğun milli ve dini birliği parçalayan zümrecilik olduğu”nu tespit ve ilan etmektedir. *1*

***

Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman Said Nursi’nin anne soyunun İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in torunlarından Hz. Hüseyin’e, baba soyunun ise Hz. Hasan’a dayandığını arşiv belgeleriyle ispatladığını açıkladı.Prof. Dr. Akgündüz, ”Said Nursi Kürt müydü? Bunu net olarak söyleyebilir misiniz?” şeklindeki soruyu ise şöyle cevapladı:

”Bediüzzaman Hz. Muhammed’in özbeöz torunudur. Hem Hazreti Hasan’ın torunu olması hasebiyle şerif, hem Hazreti Hüseyin’in torunu olması münasebetiyle seyyittir. Kürtlük konusunu soruyorsanız şuan Siverek’te yaşayan ve özbeöz Kayı boyundan olan ‘Kara Keçilililer’ ne kadar Kürt ise, Bediüzzaman da o kadar Kürt’tür. Yani Bediüzzaman Kürtçe konuşulan bir köyde doğmuştur. O dili konuşarak büyümüştür. Normal olarak o dilin yayılması için teşviklerde bulunmuştur ama evlad-ı resul olmasına bu mani değildir.” http://www.haber7.com

Cumhuriyet 13.09.2013

Dünya vakıflar konferansı
Alevi düşmanı baş misafir

* CHP’li Ağbaba, Aleviler için ‘Kestikleri yenmez’ diyen Prof. Ahmet Akgündüz’ün, Başbakanlık davetlisi olarak konferansa çağrılmasını soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – CHP’li Veli Ağbaba, Başbakanlık’a bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Dünya Vakıflar Konferansı”nın açılış konuşmasını Aleviler için “Kestikleri yenmez, kız alınıp verilmez” diyen Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Akgündüz’ün yapacağını açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın protokol konuşmacısı olarak davetli olduğu ve 23-24 Eylül tarihlerinde Başbakanlık tarafından düzenlenecek olan “Dünya Vakıflar Konferansı”nın açılış konuşmasını yapacak olan bir şahsın Aleviler hakkında adeta nefret söylemine dönüşmüş beyanları hakkında Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ağbaba’nın önergesi şöyle: “… Prof. Dr. Akgündüz, geçmişte Alevilik konusunda yapmış olduğu nefret dolu açıklamalara bir yenisini eklemiştir.

Basına yansıyan www.ahmetakgunduz.com isimli kendi resmi sitesinde de yer alan yazısında Akgündüz ‘Alevilik ile alakalı kırmızı çizgilerimizi tekrar hatırlatmak icap etmektedir’ diyerek Alevilik inancına yönelik açıkça nefret suçu işlemiştir.

Alevi yurttaşlarımızı hedef göstererek ‘Bu grup ile, adları ne olursa olsun, bizim diyaloğumuz olamaz; kestikleri yenmez ve kız alınıp verilemez’ ifadelerini kullanan Akgündüz’ün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir organizasyonda açılış konuşmasını yapacak olması; devletin dini, mezhebi, ırkı ve etnik kimliği her ne olursa olsun yurttaşlarına karşı eşit mesafede durması gerekliliğine gölge düşürmektedir.”

Ağbaba Erdoğan’a, bu şahsı davet etmelerinin kendilerinin de aynı görüşü paylaştığı anlamına gelip gelmediğini sordu.

*1* ADD Isparta Mahmut Özyürek’in açtığı Barla davası savunmasından

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, İrtica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *