ORTADOĞU’YU BATAKLIĞA, KAN GÖLÜNE ÇEVİRENLER VE TÜRKİYE’NİN AÇMAZI

Haydar ATEŞ
07 Eylül 2013
Asker Haber

ORTADOĞU’YU BATAKLIĞA,
KAN GÖLÜNE ÇEVİRENLER
VE TÜRKİYE’NİN AÇMAZI

Kazanan onlar ölecek olan biziz

ABD’nin tezgahladığı (SÖZDE)Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi (GBOP), eşbaşkanın ve yardımcılarının katkılarıyla hızla ilerliyor.

Amaç, bölgedeki 22 ülkeyi parçalayıp sınırlarını değiştirmek,(SÖZDE)büyük İsrail’i kurmak, bölgedeki yer altı kaynaklarını ABD ve batılı müttefiklerinin çıkarları için kullanmak…

EN FAYDALANAN İSRAİL
Maalesef milli politika yerine ABD’nin projelerine eşbaşkanlığı seçenler, emperyalizmle uğraşan bölge ülkeleri için sorun olmaya, mevcut sorunları tırmandırmaya devam ediyor.Şu anda AKP’nin izlediği politikadan en büyük faydayı gören bölge ülkesi İsrail’dir.
İzlenen politika İsrail çıkarlarıyla birebir örtüşmektedir.

Gündemde Suriye vardır.
(SÖZDE)GBOP için önemli bir adım olan Suriye, proje kapsamında(SÖZDE)parçalanması planlanan Türkiye’den (Kahraman Türk Milleti’ni halen tanıyamadıkları belli) 2 önceki ülkedir (Arada Suriye sonrası İran var).Ancak AKP’nin uyguladığı iç ve dış politika ile Türkiye bu iki ülkeden önce parçalanma sürecine girmiştir.

EN LAİK ARAP ÜLKESİ
Ancak, ABD ve müttefikleri Suriye ile ilgili hesaplarında sürekli duvara tosluyorlar.Tabi klavuzu karga olanın…..

Bundan 2 yıl önce başlayan Suriye’yi içten yıkma çalışmalarında ABD ve eşbaşkan başarısız oldular.Suriye’yi de diğer arap ülkeleri gibi mezhep ve etnik ayrımcılıkla parçalayacaklarını zannettiler.Oysa Suriye, arap ülkeleri içindeki en laik ülkedir.Mezhep ayrımcılığı yoktur.Herkes birbirinin dini inancına saygılıdır.Dolayısıyla GBOP eşbaşkanının ve yardımcısının bütün çabalarına karşın mezhep ayrımcılığı politikası başarısız olmuştur.

Bu sefer etnik ayrımcılığı denediler, onda da başarısız oldular.
Çünkü Suriye halkını tanımıyorlar.Suriye’de yüzde 1’den daha az nüfusa sahip Türkmenlerden bir kişi, önce Genelkurmay Başkanı, sonra Savunma Bakanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı olabilmiştir.Etnik köken değil, liyakat esas alınmıştır.

ABD Suriye’de klavuz kazasına uğramıştır.Klavuz ve yardımcısına kalsaydı Suriye bundan 1 yıl önce ve en geç 2 ayda parçalanacaktı.

İSRAİL’İN EN BÜYÜK HAYALİ
İsrail’in en büyük hayallerinden birisi Suriye’nin parçalanmasıdır.
40 yıldır Suriye ile savaş halindedir.Suriye parçalandığında; Golan Tepeleri artık bütünüyle İsrail’in olacak ve su sorununu büyük ölçüde çözecek, Barzani’nin(SÖZDE)yahudi-kürt devletiyle birleşebilecek, Lübnan’ı kısa sürede işgal edebilecek, İran’a yönelik savaş hazırlıklarına daha güçlü olarak başlayabilecektir.Suriye ile olan savaşını bitirmesi, askeri harcamaları nedeniyle sıkıntı içinde olan ekonomisini rahatlatacaktır.

ABD AKDENİZ ÇIKIŞINI İSTİYOR
ABD, Rusya’yı Akdeniz’den uzaklaştırıp, bu denizin tek hakimi durumuna gelecektir.Yine,(SÖZDE)kürdistanı kurmakla kalmayıp, 2038 yılı için hedeflediği ve Hatay ile Lazkiye’yi birleştirerek oluşturacağı uydu devleti de kurarak, Ortadoğu ülkelerinin Akdeniz’e çıkışını kontrol etmeye devam edebilecektir.

TÜRKİYE HARİÇ HEPSİ KAZANACAK
Barzani, Irak merkezi hükümetinden gasp ettiği petrolü, Türkiye’den geçen petrol boru hattı ve Irak’lı Şiilere muhtaç olmadan, Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde, kendisine verilecek olan Suriye’nin merkezi bölgesindeki topraklardan Lazkiye limanına rahatlıkla ulaştıracak ve gittikçe zenginleşerek sözde devletini cazibe merkezi haline getirecektir.Yani Türkiye hariç şu anda savaş isteyen tüm ülkeler kazanacaktır.

MÜSLÜMAN KANI DÖKÜLMESİNE YARDIM EDİYORLAR
Türkiye’nin Suriye ile olan sınırı artık bir terör kuşağı haline gelecek ve Türkiye’yle Ortadoğu arasında tam bir tampon bölge oluşacaktır.

Böylece Türkiye, eşbaşkanlığını yaptığı(SÖZDE)GBOP’a hizmet ve Müslüman kanı dökülmesine yardım etmiş, İran’dan sonra kendisinin parçalanmasını hedefleyen emperyalistler için uygun ortamın hazırlanmasına katkı sağlamış olacaktır.

SİLAH KARTELLERİNİ UNUTMAYALIM
Suriye’ye yapılması planlanan harekatın bir kazananı daha var.ABD’yi gerçekte yöneten 12 büyük kartelin büyük bölümü silah kartelleridir.Bunların yaşayabilmesi için belirli sürelerle ürettiklerini yoğun olarak satması, depolarını boşaltmaları gerekmektedir.

Bir Cruise füzesinin fiyatı 1 milyon dolardır.Nitekim bu karteller, 1993’de Irak, 10 yıl sonra 2001’de Afganistan ve 2003’de Irak işgalinde kasalarını doldurmuştur.Yani her 10 yılda bir savaş çıkarmaya meraklıdırlar ve herhangi bir yerde ısrarla savaş isteyenlerin arkalarında bu karteller vardır.Irak işgalinden sonra 10 yıl geçmiştir.2013 yılı bu kartellerin kasalarını doldurma zamanıdır.Tabi savaş için kendilerine yardımcı olanları da unutmayacak, paylarını vereceklerdir.

ABD ZORDA, İNGİLTERE DÖNDÜ, FRANSA PETROL DERDİNDE
Fakat; ABD’nin hesapları henüz tutmamıştır.Suriye, Irak ve Afganistan gibi kolay lokma değildir.Afganistan yıllarca Sovyetler Birliği ile savaşıp yorgun düşmüştü.Irak ise İran’la 8 yıl savaşıp her bakımdan bitap düşmüştü, dolayısıyla ABD ve müttefiklerinin işgali kolaydı.
Suriye’de durum farklıdır.

Yıllardır İsrail’le savaş halindedir ve savunmasını güçlendirmiştir.
Rusya, özellikle Suriye için kurduğu hava savunma sistemi ile prestijini korumaya çalışmaktadır.

İran, sıranın kendisine geleceğinin farkında olup, alınan duyumlara göre, Suriye’ye her bakımdan sağladığı desteğe ilave olarak 60 bin kişilik kara gücünü de Suriye’ye yardıma göndermiştir.ABD’nin Suriye’de işi kolay değildir.İngiltere yanlıştan dönmüştür.Fransa, Libya’da el koyduğu petrol gibi, Musul-Kerkük petrollerinden pay kapma peşindedir.

BU KIŞ DONMAYA HAZIR OLALIM
Türkiye’nin 2013 yılı cari açığı şu ana kadar 60 milyar dolara ulaşmış olup, yılsonuna kadar 100 milyar doları geçmesi beklenmektedir.Özel sektör dış borçları 160 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye 2013 yılı için bu 250 milyar doları nasıl karşılayacaktır?
Cari açığın en önemli nedeni enerjiye aktarılan kaynaklardır.
Türkiye petrol ve doğalgazının büyük bölümünü Rusya ve İran’dan almaktadır.

Yani AKP şu anda bindiği dalı kesmekte, izlediği yanlış dış politika ile bu iki ülkeyi karşısına almaktadır.Rusya ve İran, Türkiye’nin Suriye’ye olan düşmanlığını dikkate alıp petrol ve doğalgazı kestiğinde esas felaket başlayacaktır.Bu eksikliği gidermek için Katar’dan çok yüksek fiyatlarla alınan doğalgaz yeterli olmayacak, sadece cari açığın artırılmasına yardım edecektir.

AKP, dış politikasını düzeltmek yerine, enerji ithali nedeniyle oluşan cari açığı, petrol ürünlerine zam yaparak Türk halkına ödetmeye çalışmaktadır.Bu kış soğuktan donmaya hazır olmalıyız.

Suriye’ye karşı açılan savaşın sonunda kaybeden Suriye ve Türkiye olacaktır.ABD’de galip gelse, Suriye’de direnip saldırıyı engellese, her iki sonuç da Türkiye’nin aleyhindedir.

Ölecek olanlar, ekonomik kayba uğrayacak olanlar, anaları ağlayacak olanlar Türkler ve Suriyelilerdir.

http://askerhaber.com/kose-yazisi/1681/ortadoguyu-batakliga-kan-golune-cevirenler-ve-turkiyenin-acmazi.html

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, EMPERYALİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *