YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISINI GÖREVE DAVET * BÖLÜCÜ VE CUMHURİYET REJİMİNİ DÖNÜŞTÜREN SÖZDE DEMOKRASİ PAKETİ AÇILDI

Tayyip Erdoğan’ın paketini açıklamasındaki tek doğru “değişim”dir.
Çağdaş Cumhuriyet’ten, Ortaçağ’a değişim!

***

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISINI GÖREVE DAVET
(soL – Haber Merkezi)

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan’ın açıkladığı “paket”in içeriğinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı göreve çağırdı.Yargıçlar Sendikası Başkanı ve soL Gazetesi yazarı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı “paket” üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“Demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan, demokrasiyi sömüren, sömürüden beslenen, hukuk devleti, Cumhuriyet ve laikliğe saldırıda her geçen gün bir adım daha atıp, yetmez ama evet diyerek yoluna devam eden, varlığı demokrasiyle bağdaşmadığı tescilli iktidar partisince açıklanan metin karşısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını göreve davet ediyorum.

Göreve davet ediyorum çünkü, Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, bu paket içeriğinin büyük ve yeterli bölümünü, demokratik ve laik cumhuriyete aykırı eylem saymıştır. O tarihten beri bu konularda Anayasa değişmemiştir. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na, o Anayasa Mahkemesi kararını okuması ve gereğini yapması konusunda açık çağrıda bulunuyorum.

Türk kadını namus ve inancına, AKP ile ve biçimini AKP’nin verdiği başörtüsü ile kavuşmamıştır. Türk kadınına yapılan bu hakaret ve sömürüye de hayır diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuk ve demokrasinin yaşanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk ve demokrasi ile korunması için; gün, her bedelin göze alınarak, hukuk ve demokrasi içinde mücadele günüdür.” *1*

Aydınlık haber portal
30.09.2013

Başbakan Tayyip Erdoğan uzun zamandır içeriğini meclisten/meclisteki partilerden bile gizlediği ‘Açılım Paket’ini Yeni Başbakanlık binasında açıklıyor.Açıklamanın yapıldığı salona başta gazetemiz Aydınlık olmak üzere Sol, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Evrensel ve Yurt gibi gazeteler ile televizyon kanallarından Ulusal Kanal ve Halk TV davet edilmedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının tamamı:

1- Seçim sistemi değişiyor

Tayyip Erdoğan, 3 alternatifli bir değişiklik önerisini gündeme getirdi. Bu alternatifler şöyle:

* Mevcut Sistemdeki yüzde 10 barajı ile devam

* Seçim barajının yüzde 5’e çeklip, 5’li gruplandırma ile daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi

* Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sisteminin uygulanması

2- Siyasi partilere devlet yardımı sistemi değişiyor

*Siyasi Partiler Yasası’ndaki ek birinci madde değiştirilerek, devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oran yüzde 3’e çekiliyor.

3- Siyasi partilerin ilçe teşkilatlanması kolaylaştırılıyor

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklik ile, ilçede teşkilatlanmak için, beldelerde teşkilatlanma zorunluluğu kalkıyor. Mevcut sistemde bir siyasi partinin ilçede teşkilatlanmak için “beldelerin en az yarısında teşkilat kurma zorunluluğu” vardı. Şimdi beldelerde teşkilat kurulması zorunluluğu kaldırılıyor.

4- Partilere eş başkanlık sistemi geliyor

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklikle, siyasi partilerde eş genel başkanlığın önü açılıyor. Bunun için, Seçim kanunun 15. maddesine bir ek getirilecek. Bu çerçevede, “siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan ve 2 kişiden fazla olmamak kaydıyla” partilere eş genel başkan sistemi uygulama imkanı tanınacak.

5- Siyasi partilere üyelikte engeller kalkıyor

Siyasi Partiler Yasası’nın 11. maddesinde değişiklik yapılarak, Siyasi partilere üye olmayı daraltan, kısıtlayan unsurlar kaldırılıyor. Oy verme hakkına sahip olan herkesin, siyasi partilere üye olabilmesinin önü açılıyor.

6- Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanı geliyor

298 sayılı kanunun ilgili maddesi değiştirilerek, siyasi parti adaylarının yapacakları propaganda Türkçenin dışında farklı dil ve lehçeleri de kullanmalarının önü açılıyor. Benzer bir değişiklik, Siyasi partiler kanunu 43. maddesinde de gerçekleşecek.

İŞTE PAKETİN İÇERİĞİ

Seçim sistemi:

Öncelikle seçim sistemini değiştirmek için önemli bir adım atıyor tartışmaya açıyoruz. Mevcut sistemi, özellikle 12 Eylül ardından her zaman tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Hemen tüm siyasi partiler de sistemin değişmesi gerektiğini ifade ettiler. Mevcut seçim sistemi yüzde 10 barajı AK Parti’nin getirdiği bir sistem değildir. Bunu bilenlerimiz var, bilmeyenlerimiz var. Biz 2002 seçimlerine girerken bu sistem uygulanıyordu. Yüzde 10 barajı vardı. Partimizi kurarken mevcut sistemin katılımcılıktan uzak olduğunu biz de ifade etmiştik. Geçen yıl da seçim sistemini değiştireceğimizi ortaya koymuştuk.

Tüm öneri tavsiye eleştirileri gözden geçirdik. Bir adım atıyoruz. Yeni seçim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda biz üç farklı alternatifi tartışmaya açıyoruz. Yüzde 10 barajıyla devam edebiliriz. İki, barajı yüzde 5’e çekip, beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemi. Üçüncü olarak da ülke barajını tamamen kaldırarak, dar bölge seçim sistemini getirebiliriz.

Siyasi partilere devlet yardımının kapsamı genişliyor:

Siyasi haklar konusunda ikinci düzenlemeye siyasi partilere devlet yardımı kapsamını genişletiyoruz. Devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı, yüzde 3’e çekiyoruz. Yani seçime katılan partilerde yüzde 3 oy alanlara da devlet yardımı yapılacaktır. Bu değişimin rekabetin daha adil hale gelmesine neden olacağına inanıyoruz.

Siyasi partilerin teşkilatlanmalarına da kolaylık getiriyoruz. 20. Maddeyi değiştirip, ilçede teşkilatlanmak için beldede teşkilat kurma şartını kaldırıyoruz.

Siyasi partilerde eş genelbaşkanlık:

Bir başka düzenlemeyle, siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünü açıyoruz. İlgili yasa maddesini değiştirmeyi uygun gördük. Seçim kanunun 15. Maddesine ek yapıyor, iki kişiden fazla olmamak kaydı ile eş genel başkanlık sistemini getiriyoruz.

Siyasi partilere üyelikte engel kalkıyor:

Bir başka yasal düzenlemeyle, siyasi partilere üyelikte engelleri kaldırıyoruz. 11. Maddedeki değişiklikle, üye olmayı daraltan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz.

Farklı dil ve lehçelerde propaganda:

Yine siyasi partiler kanunundan yapacağımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı getiriyoruz. Türkçe’nin yanında farklı dillerin kullanabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ön seçimlerde de getiriyoruz. Kısıtlayıcı hükmü kaldırıyor, ön seçimlerde de farklı dille propaganda imkanını sağlıyoruz.

Nefret suçuna ağır ceza:

Yeni süreçte nefret ayrımcılık yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin biçimde mücadele etmeye başlıyoruz. Belirli suçların cezalarını daha da artıyoruz. Belirli suçlar, kişinin dili ırkı rengi cinsiyeti engelliliği siyasi düşüncesi dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse cezası daha da ağırlaşacak. Kişinin belli haklarını kullanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Bu sebeple işlenen suçun cezasını bir yıldan üç yıla kadar artırıyoruz.

Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu:

Türkiye’de hiç kimse dilinden ırkından milletinden renginden inancından, gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

Yaşam tarzına saygı tck ile güvence altına alınacak:

Yaşam tarzına saygıyı TCK ile güvence altına alıyoruz. Dini inancının gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak engellenmesini bu kapsama alıyoruz. Bir kimsenin inanç düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan tercihlerine müdahale edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz.

Klavyelere özgürlük:

TCK’da belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz. Yani Q,X ve W harfleri klavyelerde kullanılabilecek.

Gösteri yürüyüşleri kanununda değişiklik:

2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz. Mülki amir, ilgili STK’ların görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. Sürelerini de uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat sonraya kadar süren toplantılar, güneş batmadan dağılınacak şekilde, kapalı yerlerde saat 24:00’e kadar yapacak. Hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Artık düzenleme kurulları tarafından yerine getirilecek. Kurul, toplantının amacına çıktığını gördüğü durumda dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek, gösteri ve yürüyüş kanuna aykırı hale gelirse, gösterinin sona erdiğini ifade edecek. Düzenleme kurulu bunu yerine getirmezse, o mahallin en büyük mülki amiri kararı verecektir.

Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim hakkı:

Bir başkası eğitimle ilgili. Yapacağımız yasal değişikliklerle, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Özel kurs imkanını getirmiştik. Daha sonra ise üniversitelerde açılmasını sağlamıştır. Okullarda seçmeli ders olarak öğretilmesinin önünü açmıştık. Şimdi de özel okullarda mümkün hale getiriyoruz. 2923 sayılı kanun ile düzenlenmiştir, bu kanuna yapacağımız ek ile farklı dil ve lehçelerde özel eğitim kurumu açılabilecek. Dil ve lehçeler bakanlar kurulunda tespit edilecek. Bu okullarda belli dersler Türkçe okutulacaktır.

Köy isimlerindeki yasal engel kalkıyor:

Köy isimlerinin değiştirilmesindeki yasal engeli kaldırıyoruz. Dayatma içeren ifadeleri kaldırıyoruz. Köy isimlerinin değiştirilmesi İçişleri Bakanlığımızca olacak. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi için yasal düzenleme gerekiyor, bu tip taleplerde burada değerlendirecektir.

Nevşehir üniversitesi’nin ismi değişiyor:

Nevşehir Üniversitemizin ismini Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak değiştiriyoruz.

Kişilerin özel bilgilerine güvence:

Getireceğimiz bir başka yenilik. Kişisel verilerin korunması hakkında. Yasal güvence getiriyoruz. 12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliğiyle güvence getirmiştik. Şimdi uygulama için taslağı hazır olan kanunu meclisimize gönderiyoruz. Kişilerin özel bilgileri ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak.

Yardım toplamadaki kısıtlama kalkıyor:

Yardım toplamadaki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yardım toplama konusunda sınırlama altına alınmıştı. Kurban derisi fitre ve zekat konusunda THK’ya yetki verilmişti. Aslında anayasa aykırı bir durum oluşturulmuştu. Şimdi yasal olarak da bu yanlış uygulamaya son veriyoruz. Vatandaşımız yardımını istediği yere verebilecek. Şu ana kadar açıkladığımız reformlar yasal düzenleme gerektiriyor. Fakat paketimiz bundan ibaret değil. ikinci kısımda idari düzenleme gerektiren reformlar bulunuyor.

Kamuda başörtüsü serbest:

Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında baş örtüü yasağını kaldırıyoruz. Ayrımcılık içeriyordu. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan TSK mensupları, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.

İlkokullardaki andımız kalkıyor:

İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Geçen yıl orta okullarda bu uygulamayı kaldırmıştık. Şimdi de ilk okullarda kaldırıyoruz.

Mor Gabriel Manastırı’nın arazisi iade ediliyor:

Mor Gabriel Manastırı’nın arazisi iade ediliyor. Böylece bir haksızlığı gideriyor Süryani vatandaşlarımıza önemli bir haklarını teslim ediyoruz. Şu anda 250’den fazla iade yaptık.

Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruluyor:

Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyoruz. Karşılaştıkları sorunlarla araştırmalar yapmak amacıyla bir ilimiz üniversitesi bünyesinde enstitü kuracağız. Adımlar atıyoruz bu amaçla 2009 yılında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz roman çalıştayı sonrası çalışmaları hızlandırıyoruz. Özellikle barınma noktasında çok önemli bir adım attık, TOKİ eliyle Roman konutları yaptık. Bu inşaatlar devam ediyor. Projeler hazırlanıyor.

Demokratikleşme paketimiz işte bu paketlerden oluşuyor. En kapsamlı reform sürecini başlatıyoruz. Yeni hedeflere ilerlemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız reform paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

11 yıllık çalışma

Türkiye’nin reformlarına, demokratikleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Açıklayacağım paket, 11 yıllık uzun sürecin bir safhasıdır. Özellikle minnet ve teşekkürü hak eden bir kesim var. Aslında tüm şehitlerimizin arzularını yerine getiriyoruz. Demokratikleşme paketiyle Türkiye’nin istiklali güçlendiriyor, özgürlük alanını, umudu daha genişletiyoruz. Milletin birliğini, kardeşliğini daha da pekiştiriyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanlarının cennet olması için dua ediyoruz. Türkiye’yi daha büyütmek için önemli adımları atıyoruz. Bu paket bir ilk değildir, bir son da olmayacaktır. Bu paket, 11 yıllık demokratikleşme sürecinin sonucudur. Bir son değildir. Değişim devam edecek. Şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Ayağında pranga ve zincirlerle bugüne gelmiştir. Nihai hedefe ulaşmak için çok önemli bir eşik noktasıdır. Bugün açıkladığımız reformları da son olarak görmüyoruz.

‘Değişimin karşısında duvar olmayı sürdürecekler’

Gönül isterdi ki, hükümet görevini devraldığımız gün bir paketle bütün yasakları kaldıralım. Türkiye siyasetinin buna müsait olmadığını aziz milletimi görüyor. Değişim karşısında nasıl direnç gösterildiğini milletim gördü. Biz 11 yıl boyunca zora ve dirence rağmen reformlar yaptık. Çetelerden, uluslararası tertiplere rağmen cesaretle reform süreçlerine karşı çıktık. Darbe senaryolarına, partimizi kapatma tehditlerine rağmen geri adım atmadık. Tehditlere rağmen boynumuzu eğmedik. Demokrasi ve sandıktan taviz vermedik. Kararlılıkla, cesaretle dimdik durarak Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. Demokratikleşme paketi milletimizin yüzünü güldürür, darbecilerin uykusunu kaçırır. Tek tipçi yasakçı zihniyetleri rahatsız eder. Milletimizi mutlu edecek, sevindirecek ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Türkiye artık geri döndürülemez bir şekilde demokrasi yolunda ilerleyecektir. Bundan sonra da hak ve özgürlük talepleri olacaktır. Esas olan bu taleplerin silahın dışlandığı bir ortamda siyasi alanda dile getirilmesidir. Hiçbir silah, hiçbir şiddet gösterisi meşru bir hak talebinin yerini tutamaz. Bu paket Türkiye’nin ulaştığı yerin göstergesidir. Artık Türkiye’de vatandaşlarının ihtiyaçlarına kulak tıkayan, asimile eden bir devlet anlayışı yoktur. Devlet özüne, aslına dönmüştür. Son 11 yılda hukuk ve demokrasi alanında yaşadığımız sessiz devrimle ceberrut, kibirli devlet anlayışı tarihin çöp sepetinde yerini almıştır. Bütün vatandaşlarına eşit seviyede duran bir devlet var. Milletine efendi değil, hizmetkar olmak için yola çıkmış bir devlet var. Türkiye’de demokrasiye 1950 yılında geçilmiştir. Tıkır tıkır işleyen bu saatin zembereği 1960 darbesiyle kırılmıştır. Türkiye’nin önündeki en büyük engel 27 Mayıs’tır. 27 Mayıs’ta şekillenmiş sistem bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu zihniyet değişmedikçe Türkiye’deki değişim zor olmaya devam edecektir. Her reformla birlikte ‘Türkiye bölünüyor, parçalanıyor’ iddiasını dile getirdiler. Göreceksiniz bugün de gündeme getirecekler. Milleti korkutmaya çalıştılar, yine korkutmaya çalışırlar. Değişimin karşısında duvar olmayı sürdürecekler. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz.

‘Dağ fare doğurdu’ya yanıt

Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Siyasetlerini korku ve korku üzerine kuranlar değişim karşısında varlıklarını sürdüremezler. Türkiye’nin bölünme sorunu yok ama bir muhalefet sorunu vardır. Yapılmak isteyen, yapılana karşı çıkan muhalefetle devam etmesi zordur. Muhalefetin korku üslubunu bırakması gerekiyor. Bir başka zihniyetin daha paket açıklanmadan ‘Dağ fare doğurdu’ eleştirisini hazırlamasını anlıyorum. Paketten ölümsüzlük bekleyenler irrasyonel bir bekleyişin, abartılı bir bekleyişin içindeler. Bu paket, bir kapı aralamadır. Bu paket özlenen hak ve özgürleri getiren bir pakettir. Bu paket bir aşamadır. Bu paket birilerinin dediği gibi dayatmanın, pazarlığın eseri değildir. 11 yıldır yapılan reformları dayatma, baskı ve pazarlıkla yapmadık. Milletimiz için hayırlı olanı yaptık, yapıyoruz. Gönül isterdi ki, bütün bu sorunların kaynağı olan anayasa yeniden yapılabilse, sorunlar kökten çözülebilseydi. 59 maddeyi 15 gün içerisinde geçirelim, komisyon çalışmalarına devam etsin. Buna da yaklaşmadılar. Mesele ipe un sermektir. Böyle bir muhalefetle yeni bir anayasa mümkün olmadı. Bizim referans noktamız önce millettir. Evrensel hak ve özgürlükler bizim referansımızdır. Uzun soluklu yürüyüşün, millete verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesidir. Milletten gizlenen madde yoktur. Her madde geçmişte hedef olarak konulmuştur. Bu ülkede 76 milyon bir, beraber ve kardeştir. Her bir vatandaşın her bir talep ve ihtiyacı bizim için önemliyse her bir vatandaşın korku ve endişeleri de önemlidir. Biz geçiciyiz, kalıcı olan millettir.

Başbakan Tayyip Erdoğan aylardır gizlediği ‘Demokratikleşme Paketi’ni bugün saat 11:00 itibariyle açıkladı.

Demokratikleşme Paketi’ hakkında konuşan Erdoğan, “ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propagandadan Andımızın kaldırılmasına kadar değindi.Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları simultane olarak Arapça, İngilizce ve Kürtçe olarak da çevrildi..

İlk tepki İşçi Partisi’nden

“Paket”e ilk tepki İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey’den geldi. Twitter hesabı üzerinden ‘Demokratikleşme Paketi’ni değerlendiren Özbey, “paketinizle birlikte yıkılacaksınız!” dedi. İşte İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey’in o Tweetleri:

*Tayyip Erdoğan’ın paketini açıklamasındaki tek doğru “değişim”dir. Çağdaş Cumhuriyet’ten, Ortaçağ’a değişim!

* Tayyip Erdoğan paketini Millet-Ordu birliğine saldırarak açıkladı. 27 Mayıs’a düşmanlık demokrasi ve özgürlüğe düşmanlıktır.

* 27 Mayıs Millet ve Ordunun Hürriyet Devrimidir. Kemalist Devrimin, özgürlük ve demokrasi atılımıdır.

* Paketin referansı Atlantik’tir. Paketinizle birlikte yıkılacaksınız!

* Tayyip paketiyle “nefret suçu”, “ayrımcılıkla mücadele”, “yaşam tarzına saygı” yalanları, “kamuda türbana serbestlik”le LAİKLİK YIKILIYOR!

* RTE Paketinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, Valilerin iki dudağı arasında! Yerine de, amaçtan sapıp sapmadığına da Vali karar verecek!

* PKK istedi RTE verdi: Özel okullarda ana dilde eğitim!

* LAİKLİĞE SON DARBE! Pakette Çağdaşlıktan Ortaçağ’a değişim var: Kamuda türbana özgürlük, tarikatlara özgürlük, çoklu hukuka izin vd…

* Tayyip Erdoğan’ın demokrasi düşmanı, bölücü-yıkıcı, Ortaçağ paketine karşı; MİLLETİN DEVRİM PAKETİNİ AÇIYORUZ! *2*

*1* http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eminagaoglundan-paket-aciklamasi-haberi-80356
*2* http://aydinlikgazete.com/mansetler/25768-tayyip-erdogan-acilim-paketini-acikliyor.html

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, FAŞİZM, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *