FAŞİZMİN YOLU : Benito Amilcare Andrea Mussolini ve aynı yolun yolcuları

FAŞİZMİN YOLU :
Benito Amilcare Andrea Mussolini ve aynı yolun yolcuları

BENZEŞMELER ;

İktidar olduğunda önceleri liberallerin desteğini aldı.
Ülke kısa zamanda bir polis devleti haline getirildi.
Kitap ve gazetelere sansür getirildi.
Basın denetim altına alındı.
Gazete editörlerini kendisi seçerek atamaya başladı.
Partisinden onay almayan hiç kimse gazeteci olamıyordu
Seçim sisteminde partisinin çıkarına uygun düzenlemeler yaptı.
Sendika hareketlerini de kanun dışı ilan etti , sendikaları denetim altına aldı.
Eğitimi kontrol altına aldı.
Ayrıca ekonominin faşistleştirilmesi amacıyla da tren rayları ve otobanlar yaptırdı.
Ülkenin iç ve dış işlerini ve kamu çalışmalarını kendisine bağladı.
Orduyu denetim ve idaresi altına aldı.
Tüm bakanlıkların görevlerini kendisi üstlendi.
Üniversitedeki öğretim görevlileri rejimi savunacaklarına dair yemin ettirildiler.
Tüm halkı , şirketleri ve dernekleri kontrol altında tutacak düzenlemeler yaptı.
Dış politikada anti-emperyalizmin yerine agresif saldırgan milliyetçilik uygulamaya başladı.

Yukarıda yazdıklarımın hepsini büyük faşist Benito Mussolini yaptı.
Şimdi bana safça bir soru sormayınız ;

Kiminle benzeşiyor diye….. ???

Gelelim Hitlerin yoldaşı Mussolini’nin hayatına …

Naci Kaptan
10.08.2013

Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 Temmuz 1883; Forli – 28 Nisan 1945; Milano), İtalyan politikacı, devlet adamı ve siyasî bir önderdi. 31 Ekim 1922 ve 25 Temmuz 1943 tarihleri arası İtalya Krallığı başbakanı, 23 Eylül 1943 ve 25 Nisan 1945 tarihleri arası İtalyan Sosyal Cumhuriyeti devlet başkanı olarak görev yaptı. İtalya’nın lideri olduğu dönem boyunca Duce, yani “lider” unvanını kullanmıştı. II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında önemli bir rol oynamıştır. Adolf Hitler ile birlikte faşizmin en önemli uygulayıcıları arasındadır. Politikacı olmanın yanı sıra bir gazeteci ve öğretmendi.

Gençlik yılları ve gazetecilik dönemi
29 Temmuz 1883’te demirci bir babanın oğlu olarak Forli’de doğdu. Mussolini, ilk ve ortaöğrenimi sırasında disiplinsiz ve saldırgan davranışları nedeniyle iki kez okuldan uzaklaştırıldı. Gençliğinde sosyalist düşüncelere ilgi duydu. Lozan Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından öğretmenlik yaparak çalışmaya başladı. 1902’de zorunlu askerlik görevinden kaçmak için İsviçre’ye gitti. 1904’te İtalya’ya geri dönerek İtalyan Sosyalist Partisi’ne katıldı ve partinin yayın organı olan Avanti Gazetesi’nde çalıştı. Bir süre gazetenin başyazarlığını da üstlenen Mussolini, I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine orduya yazıldı. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, tarafsızlık politikası izlenmesi gerektiğini söylemekte olan Sosyalist Parti ile çelişkiye düştüğü için gazeteden uzaklaştırıldı. İki yıl boyunca piyade olarak askerlik yapan Mussolini savaşta yaralandıktan sonra Milano’ya döndü ve burada sağ görüşlü Il Popolo d’Italia Gazetesi’nin editörü oldu. Il Popolo d’Italia Gazetesini çıkarmaya başladıktan birkaç ay sonra da Sosyalist Parti’den atıldı. Artık Mussolini’nin siyasi görüşü tamamen değişmişti. Sosyalist düşünceleri bir kenara bıraktı ve “faşizm” ismini vermiş olduğu yeni ideolojinin temellerini atmak için harekete geçti. Bu, onun hayatında bir dönüm noktası olacaktı.

Siyasi hayatı

Mussolini, Adolf Hitler ile birlikte Münih’te, 1937

Çökmüş ekonomi ve siyasi kargaşa içindeki İtalya’da Mussolini 1919 senesinde çeşitli sağcı, anti-komünist ve anti-kapitalist grupları kurduğu Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı örgütünde bir araya getirdi. 1921’de ise Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı’nı lağvederek Ulusal Faşist Parti’yi bünyesinde topladı. “Il Duce” unvanını kullanan Mussolini, ülkenin problemlerini çözeceğini vaat ediyor ve eski Roma İmparatorluğu’nun ihtişamlı günlerine geri dönüleceğine söz veriyordu. Partinin yarı askeri milis kuvveti olarak kurulan Kara Gömlekliler örgütü ise ekonomik durumun kargaşasında faydalanarak büyük bir sıçrama yapan komünist gruplarla, grevci işçilerle çatışıyordu.

MUSSOLİNİ PROPOGANDA POSTERİ

1922’nin Ekim ayında Mussolini önderliğindeki faşistler toplam 26.000 kişi ile beraber Napoli’den Roma’ya yürüme kararı aldılar. Savaş sonunda istediğini elde edemediği için hayal kırıklığına uğramış olan İtalyan halkının durumunu Mussolini’nin düzeltebileceğini anlayan Kral III. Vittorio Emanuele, toplumsal krizi şiddetsiz bir yolla çözmek için 31 Ekim 1922 tarihinde Mussolini’yi başbakan olarak atadı. Zaten Faşist Parti 1921 yılında çok düşük bir oy almıştı ancak 1922’de ise Mussolini’yi destekleyenlerin sayısı kat kat artmıştı. Kralın komünist hareketin önüne geçmek istemesi de bu durumu kolaylaştırmıştı. Ve bu yürüyüşle beraber ardından yaşananlar, yıllar sonra Üçüncü Reich’ı ilan edecek olan Adolf Hitler’in de ilham kaynağı oldu.

Mussolini’nin yaptığı bir konuşma esnasında
çekilmiş olan videosundan bir kesit

İktidara geçişi ve icraatları
İktidar olduğunda önceleri liberallerin desteğini alan Mussolini, diktatörlüğün koyu ve keskin uygulamalarını birer birer hayata geçirmeye başlamıştı. İtalya kısa zamanda bir polis devleti haline getirildi. Kitap ve gazetelere getirilen sansür, seçim sisteminde yapılan düzenlemeler ve Faşist Parti dışındaki diğer partilerin kapanması gibi uygulamalar gerçekleştirildi. Mussolini, sendika hareketlerini de kanun dışı ilan etti ve eğitimi kontrol altına aldı. Ayrıca ekonominin faşistleştirilmesi amacıyla da tüm ülkeyi tren rayları ve otobanlarla kaplayan Mussolini, çiftçileri sürekli teşvik ederek tarım ve endüstrinin canlanmasını sağladı. Gerçekleştirdiği bu değişiklikler ve yeni uygulamalarla İtalya’da işsizlik azalmıştı ve bu da Mussolini’nin popülaritesinin artmasına neden oldu. 1922 yılının bazı dönemlerinde ülkenin iç ve dış işlerinden, kolonilerden ve kamu çalışmalarından sorumlu olan Mussolini, aynı zamanda orduyu da idare ediyordu. Tüm bakanlıkların görevlerini kendisi üstlenmişti. Bu şekilde tüm gücü elinde tuttuğuna inanan Mussolini, rekabet yaratacak herhangi bir durumun da önüne geçmiş oluyordu. Ancak bu durum kurduğu rejimin daha verimli çalışmasını engelliyor ve sıkıntı yaratıyordu.

Diktatörlük altındaki İtalya’da kanunlar yeniden yazılmış, üniversitedeki öğretim görevlileri faşist rejimi savunacaklarına dair yemin etmek zorunda bırakılmışlardı. Gazete editörleri Mussolini tarafından özel olarak seçiliyor ve Faşist Parti’den sertifikası olmayan hiç kimse gazeteci olamıyordu. Amaç tüm İtalyan halkını, şirketleri ve dernekleri kontrol altında tutmaktı. Mussolini’nin dış politikada amacı ise pasifist anti-emperyalizmin yerine agresif milliyetçilik getirmekti. Bunun ilk örneği 1923’te Corfu’nun bombalanması sırasında olmuştu. Ardından Arnavutluk’un kukla rejimine geçmesi ve Libya’nın yeniden fethi geldi.

1930’lu yıllar ve II. Dünya Savaşı

Bir Alman posta pulu. Üstteki metinde
“İki halk ve bir mücadele.” yazıyor

Uluslararası arenada güçlendiğini ispat etmek için 1935’te Habeşistan’a asker çıkardı. Uzun ve nedensiz bir savaş sonunda Habeşistan’ı işgal eden İtalya, 1936 yılında Almanya ile Berlin-Roma Mihverini kurdu. Berlin-Roma Mihveri’nin kurulmasıyla Adolf Hitler’in İtalya üzerindeki etkisi arttı ve bu durum Kral III. Victor Emanuele ile birlikte İtalyan halkını endişelendirmeye başladı. İtalyan askerleri Alman askerleri gibi yürümeye başlamışlardı, Alman nazizmi İtalyan faşizminden daha koyuydu. Faşizm, nazizme göre bir ölçüde daha ılımlıydı. Sanayinin devletleştirilmesine ve kapitalist sınıfın ortadan kaldırılmasına da kesinlikle karşı bir rejimdi.

Hitler öncelikle Orta Avrupa, ardından Doğu ve Batı Avrupa’yı Almanya topraklarına katmak amacındaydı ve bu amaçla 1 Eylül 1939 sabahı Polonya sınırlarını geçti. Bu taarruzla II. Dünya Savaşı başlamış oldu. Daha önce Malta, Korsika ve Tunus’u İtalyan topraklarına katma ve “Roma İmparatorluğu’nu canlandırma amacı” taşıdığını söyleyen Mussolini de Almanya ile birlikte Mihver Devletleri bloğunda savaşa girdi. Birçok faşistin karşı çıkmasına rağmen 10 Haziran 1940’ta savaşa girdiklerini resmen ilan eden Mussolini, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da Müttefik kuvvetlerine karşı mağlup oldu. Almanya’dan aldığı destek ile işgal ettiği bölgelerde direndi ancak İtalya’da gücünü kaybetmeye başladı. Komünistler önderliğindeki direnişçilerin ülkede etkili olması ve müttefiklerin 1943’te Sicilya’ya çıkartma yapmasının ardından Kral Victor Emmanuel III, Mussolini’yi görevden aldı. Almanya; Kuzey İtalya’yı işgal etti ve Alman paraşütçüleri Mussolini’yi 12 Eylül 1943’te Gran Sasso’da tutuklu bulunduğu otelden kurtararak uçakla Viyana’ya kaçırdı. Cumhuriyetçi Faşist Parti’yle beraber İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’ni kurdu ve kendine bağlı birliklerle mücadeleyi sürdürdü.

MUSSOLİNİ VE KARA GÖMLEKLİLER

Savaşın son günlerinde 25 Nisan 1945’de bir Alman delegesini bekleyen Mussolini, kimsenin gelmemesiyle şaşkına dönmüş, Aldatıldık, yine Almanlar tarafından aldatıldık demişti. 27 Nisan sabahı zırhlı bir araba ve yirmibeş kamyon ile beraber yola koyuldu. Amacı İspanya’ya kaçmak için bir uçağa binmek üzere İsviçre’ye gitmekti. Yolda ilerlerken partizanlarla Musso adı verilen yerde çatışmaya girdi. Faşistler hemen teslim olsalar da Mussolini zırhlı arabayla kaçmaya başardı. Mussolini ve beraberindekiler, Komünist partizanlar Valerio ve Bellini ve 52. Garibaldi Tugayı Siyasal Komiseri Urbano Lazzaro tarafından, Dongo köyü (Como Gölü) yakınlarında durduruldu. Partizanlar arabayı ararken battaniyeye sarılmış bir erkek buldular. Arabanın içindekiler Zavallı bir sarhoş diye geçiştirmeye çalışsalar da battaniyeyi kaldıran partizan Mussolini’yi tanıdı ve böylece yakalanmış oldu.

Partizanlar tarafından birkaç kez Como’ya götürülmek istendi fakat başarısız olununca Mezzegra’ya getirildiler. Orada De Maria ailesinin çiftlik evinde son gecelerini geçirdiler. Ertesi gün 28 Nisan’da Ulusal Kurtuluş Komitesi’nden Mussolini’yi öldürme emrini alan asıl adı Walter Audisio olan Albay rütbeli komünist partizan Colonnello Valerio, Mussolini ve Petacci’yi vurarak öldürmüştür. Öldürülme olayı resmi versiyonuna göre şöyle gelişmiştir: Audisio, Mussolini ve metresi Petacci’nin tutuklu oldukları çiftlik evine gitti ve tutuklu kaldıkları odaya girdi. Onlara İtalyan ulusuna adaleti iade etmek üzere görevlendirilmiş bulunuyorum diyerek çok kısa bir konuşma yaptı. Sonra ikisinede Çökün diye emretti ama bunu reddeden Petacci, Mussolini’ye sarıldı. Audisio’nun elinde ki makinalı tüfek tutukluk yaptı, patlamadı. Bir ikinci silahda tutukluk yaptı. Sonunda dayanamayan Albay Audisio, muhafızlardan birinin makinalı tüfeğini kaparak ikisine doğrulttu. Audisio ilk önce Mussolinin metresi Petacci’ye ateş etti ve Petacci vurularak yere düştü. Tam o sırada Mussolini ceketini açtı ve “Göğüsümden vur beni!” diyerek haykırdı. Audisio hiç beklemeden ateş ederek Mussolini’yi göğsünden vurdu. Mussolini yere düştü ama ölmedi ve ağır nefes alıyordu. Audisio yanına gitti ve göğsüne bir kurşun daha sıkarak vurdu. Audisio savaştan sonra yayınladığı anılarında, Mussolini ve metresini toplam 5 kurşun ile vurarak öldürdüğünü belirtmiştir.

Mussolini ve yandaşlarının Loreto Meydanı’ndaki linç edilmiş cesetleri

The dead body of Benito Mussolini next to his mistress Claretta Petacci and those of other executed fascists, on display in Milan on 29 April 1945, in Piazzale Loreto.The bodies, from left to right, are:

Nicola Bombacci
Benito Mussolini
Claretta Petacci
Alessandro Pavolini
Achille Starace

Mussolini’nin maiyetindeki diğer üyeler (başta bakanlar ve İtalyan Sosyal Cumhuriyeti yetkilileri) aynı gün akşama doğru bir idam mangası önünde idam edilmiştir. Ertesi gün Mussolini’nin, sevgilisinin ve birkaç yandaşının cesedi Milano’da Loreto Meydanı’nda ki Esso benzin istasyonunun çatısından başaşağı sallandırıldı. Teşhir edilen vücudu, halk tarafından tekmelendi ve tükürüldü. Devrik liderin cesedi alaya ve istismara maruz kaldı. Ölümünden ve Milano’da cesedinin halka gösterilmesinden sonra, Mussolini’nin cesedi kentin kuzeyinde, Musocco mezarlığında ki bir mezara gömüldü.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *