Türkiye’nin net yurtdışı borcu 445 milyar dolar

Aydınlık 19.07.2013

Türkiye’nin uluslararası net yatırım pozisyonu açığı 2012 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artarak 444.9 milyar dolar oldu. Açık geçen yıl sonunda 419.4 milyar dolardı. Uluslararası net yatırım poziyonu, Türkiye’nin yurtdışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurtdışına borçlarının net rakamını veriyor. Yani Türkiye, dışarıya net 444.9 milyar dolar borçlu durumda.

Kısa vadeli borçlanma sürdü

Türkiye’nin yurt dışına olan yükümlülüklerini incelediğimizde Mayıs’ta reel sektörün yurtdışından kısa vadeli borçlanmayı sürdürdüğü görülüyor. Nisan ayında yurt dışından sağlanan ticari krediler 32.3 milyar dolarken Mayıs’ta 33.7 milyar dolara çıkmış. Kısa vadeli krediler Mayıs’ta 31.8 milyar dolardan, 33.2 milyar dolara çıkarken toplam krediler içindeki oranı da yüzde 98.5 olarak gerçekleşmiş.

Krediler içinde bankacılık dışında kalan diğer sektörlerin kullandığı yurtdışı kredilerde de benzer bir durum söz konusu. Nisan’da 97.7 milyar dolar olan krediler yani yurt dışı borçlanma Mayıs’ta 95 milyar dolara düşmüş. Bu krediler içindeki uzun vadeli borçlar Mayıs’ta 92.2 milyardan 89.1 milyara gerilemiş. Fakat kısa vadeli borçlar Nisan’dan 5.4 milyar dolarken Mayıs’ta 5.9 milyar dolara yükselmiş. Bu rakamın 2012 yıl sonunda da 5.1 milyar dolar düzeyinde olduğu görülüyor.

http://aydinlikgazete.com/ekonomi/23346-turkiyenin-net-yurtdisi-borcu-445-milyar-dolar.html

This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *