Meraları gece yarısı köylünün elinden aldılar!

Meraları gece yarısı köylünün elinden aldılar!

Yusuf Yavuz

AKP’li Ethem Sancak’ın Bakan Eker’e olan aşkı karşılıksız kalmadı…

TBMM Genel Kurulunda tartışmalar eşliğinde görüşmeleri süren Torba Yasa’ya eklenen AKP’nin önergesiyle merayaylak ve kışlakların kiralama yoluyla imara açılmasına olanak sağlandı. Düzenlemeye sert tepki gösteren ZMO Genel Başkanı Dr. Turhan Tuncermera ve yaylakların beton yığınına dönüşeceğini öne sürdü.

Aynı yasaya eklenen bir başka maddeyle deköylerde inşa edilecek yapılar ile ilgili ‘yapı ruhsatı aranmaması’ istisnasının‘köyde oturma’ şartı olmadan herkesi kapsamasının sağlandığına işaret eden Tuncer“Özellikle kıyı şeridindeki köy yerleşim alanları ve çevreleritarım arazilerinin özellikleri dikkate alınmaksızın tümüyle ranta açılacaktır” uyarısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Torba Yasa’ya hükümetin önerisiyle eklenen mera ve yaylaklarla ilgili madde kabul edildi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Dr. Turhan Tuncer ise düzenlemeye sert tepki gösterdi.

‘İKTİDAR MESLEK ODALARINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYOR’

AKP iktidarının bir kez daha anayasayargımeslek hukuku ve etik kuralları yok sayarak kamu yararına hizmet eden TMMOB ve bağlı odalarını işlevsizleştirmeye ve böylece haksız uygulamalarına karşı yükselen muhalif sesleri susturmaya çalıştığını öne süren Tuncerkonuyla ilgili açıklamasındaiktidarın meslek odalarını zayıflatarak ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürdü.

MERALARIN 29 YILLIĞINA KİRALANMASININ ÖNÜ AÇILDI

17 Ağustos 2011 tarihinde çıkartılan 648 sayılı KHK ile İmar Kanunu’na bir madde eklenerek”Merayaylak ve kışlakların uygun görülen kısımlarınıntapuda Hazine adına tescillerinin yapılması ve kamu hizmetleri için gerekli olanlar dışındakilerintalep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıla kadar tahsis edilmesine” olanak sağlandığını anımsatan Tuncerdüzenlemeyle ayrıcamerayaylak ve kışlaklarınturizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımlarının 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesinin de öngörüldüğünü belirterek“aynı KHK ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi değiştirilerekköylerde inşa edilecek yapılarla ilgili olarak daha önce sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için geçerli olan ‘yapı ruhsatı aranmamasına’ yönelik istisnaherkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti” diye konuştu.

‘GECE YARISI ÖNERGESİYLE MERALAR İMARA AÇILDI’

Ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’nin29 Kasım 2012 tarihinde her iki düzenlemeyi de iptal ettiğini hatırlatan TuncerMahkemenin kararınınResmi Gazete’nin 28606 sayılı mükerrer sayısında2 Nisan 2013 tarihinde yayımlandığını ancak yargı kararlarına rağmen rant odaklı politikalarından vazgeçmeyen AKP’nindoğal varlıkları katledecek yeni bir uygulamaya imza attığını öne sürdüğü açıklamasındaşunları kaydetti: “TBMM`de önceki gece yarısı verilen bir önergeylemerayaylak ve kışlakların kiralama yöntemiyle imara açılmasına olanak sağlanmıştır. Buna göre Hazine adına tescil edilen meralaryaylak ve kışlaklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gözetiminde kiralama ve geçici imara konu olacaktır.

‘BEDAVA YEM KAYNAĞI OLAN MERALAR BETON YIĞININA ÇEVRİLDİ’

Bu düzenleme merayaylak ve kışlakların hayvancılık amacı dışında kiralanıp yapılaşmaya açılmasına ve beton yığınlarına dönüşmelerine yol açacaktır. Hükümet üyelerinin çizdikleri pembe tablolar ve yaptıkları ‘rekor’ açıklamalarına karşınTürkiye tarımsal üretim ve ihracatta bırakın ‘rekor kırmayı’bugün samanı bile ithal etmek zorunda kalan bir ülkedir. Hal böyleyken bedava yem kaynağı meralarını amacı dışında kullanarak beton yığınına çeviren Türkiyeithalata devam edecek ve dövizlerini o ülkelerin halklarının refahı için kullanacaktır.

KÖYDE OTURMA ŞARTI ARANMADAN RUHSATSIZ YAPI İZNİ GELİYOR

Aynı yasaya eklenen bir başka maddeyle deköylerde inşa edilecek yapılar ile ilgili yapı ruhsatı aranmaması istisnasının‘köyde oturma’ şartı olmadan yine herkesi kapsaması sağlanmıştır. Bu uygulama tarım arazilerinin hızlı bir şekilde tahribine yol açacaktır. Özellikle kıyı şeridindeki köy yerleşim alanları ve çevreleritarım arazilerinin özellikleri dikkate alınmaksızın tümüyle ranta açılacaktır.

TÜRKİYE’Yİ FELAKETE SÜRÜKLEYECEK UYGULAMADAN VAZGEÇİLSİN

Artan nüfusumuzu beslemek için mutlak gerekli olan tarım arazilerimiz ile geliştirmeye çalıştığımız hayvancılığımız için büyük öneme sahip meralarımız amacı dışında kullanılmamalıbetonlaştırılmamalıdır. ZMO olarakAKP hükümetini Türkiye’yi felaketlere sürükleyebilecek uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu doğrultudakültürel ve doğal varlıklarımızı yok edecek düzenlemeler derhal geri çekilerek hayati bir yanlışın önüne geçilmelidir.”

AKP’Lİ ETHEM SANCAK: ‘MERALARI KÖYLÜNÜN ELİNDEN ALMAK GEREK’

Geçtiğimiz ay RedHack’in yayınladığı yeni ses kaydındaGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile AKP’li iş adamları arasındaki toplantıdaAKP Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi işadamı Ethem Sancak’la Bakan Eker arasında geçtiği öne sürülen konuşmadaSancak’ıntarımımeraları ve kıyıları halkın elinden alınması gerektiği yönündeki sözleri tartışma yaratmıştı.

‘PETROLDEN DAHA ÖNEMLİ OLAN MERALARI SERVETE DÖNÜŞTÜRÜRÜZ’

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz tarafından verilen soru önergesiyle Meclisin gündemine de taşınan ses kayıtlarında Bakan Eker’e aşık olduğunu söyleyen Sancak’ınyeni mera kanunuyla sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini belirterek”Yem sorununa 80 yıl önceki bu ülke kurucuları bir gem vurmuşlardır. Sovyetik bir anlayıştaydılar. Ve meralarımızı bütün halkın malı ilan ederek mahvettiler.

Mera çitlenmiyorbakılamıyor çünkü bütün halkın malı. Bir şey bütün halkın malı olursa bakılamıyor çünkü halkın malı. Bir şey bütün halkın malıysa yağmalanır. İnsanlık tarihi bunu böyle gösterdi. Mesela kıyılarımız bütün halkın malıdır ama yağmalanmıştır. Halkın girebileceği kıyı yok. Ormanlarımız bütün halkın ormanıdır ama mahvoldu. 60 yıl öncesine göre ormanlarımız yüzde 40 küçüldü. Bütün halkın ormanı olduğu için. Meralar da öyleydi. Çok şükür Tarım Bakanımız geçen ay çok büyük bir devrim gerçekleştirdi.

Bence sessiz bir devrim. Ve merayı çitlenebilir hale getiren kanunu çıkarttılar. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum ama anayasal bir sorundu. Ama yaptılar bunu sonuçta. Şimdi ben çok umutluyum. Bu kanun çıktıktan sonra petrolden de daha önemli zenginliğimiz olan meralarımız el birliğiyle işleriz. Bunları servete dönüştürürüz. Sayın Bakan’a bir tarım gönüllüsü olarak şükran borçluyum” ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

BAKAN BAYRAKTAR: ‘ANAYASAYA UYGUNDUR’

Meclis’te de tartışmalara neden olan düzenlemeyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktarmeraların imara açılmasının söz konusu olmadığını belirterekönergeyle kiralamanın nasıl olacağının anlatıldığını kaydetti. Düzenlemenin Anayasaya uygun olduğunu savunan Bakan Bayraktarmeraların en fazla binde 5’inin kullanılmasına yönelik 5 ayrı bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonla belirlenecek bir husus getirildiğini söyledi.

This entry was posted in TARIM - EKOLOJİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *