POLİS DEVLETİ

2009 – Başbakan Erdoğan

Başbakan rejimin güvencesinin evrensel hukuk kuralları,
Demokrasi ve insan haklarına saygı olduğunu unuttu ve
şöyle dedi ;

“Polis rejimin güvencesidir”

Böylece son 10 senede polis kadrosunun neden 110 binden
230 bine çıkmış olduğunun da yanıtını kendisi verdi.
Zihninde olan POLİS DEVLETİ kavramı da somut olarak
şekillenmeye başladı

***

Polis devleti

Polis devleti yöneticilerin halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim biçiminin adıdır. Günümüzde Hukuk Devleti kavramının karşıtı olarak kullanılan terimin tarihsel kaynağı mülk devlet kuramından sonra Orta Çağ’da ortaya çıkan polis devleti kuramıdır.

Bu kurama göre hükümdar Devlet adına yetkilerini kullanırken yalnızca Tanrı’ya ve vicdanına karşı sorumluluk taşır. Hükümdarın emirlerini uygulayan memurlar da halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı değildir. Hükümdarın emirleri birer hukuk kuralı sayılır halkın kayıtsız şartsız bunlara uyması gerekir.

Modern çağ siyasal terminolojisinde polis devleti terimi monarşik olmayan siyasal biçimler için de kullanılır. Bu bakımdan askeri ya da sivil diktatörlüklerin ya da otoriter rejimlerin hukuk karşısındaki konumu değerlendirilirken polis devleti nitelemesi kullanılır. Özellikle klasik faşist rejimler (Nazizm ile İtalyan faşizmi)

Vikipedi

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, FAŞİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *