AKP’NİN PARA HAVUZU *1

İşte para havuzu

Baykal’ın gündeme getirdiği, AKP’lilerin ‘İspatlayın’ dediği raporları açıklıyoruz.Resmi raporlarda, oluşturulan yapılanmanın, belediye paralarının ‘geleceğin başbakanını hazırlamak ve cihat hazırlığı’ için yönlendirildiğine işaret ediliyor.

İlhan TAŞCI İSTANBUL,
16 Mart 2007 Cuma

Mülkiye müfettişlerinin raporlarında, oluşturulan yapılanmanın, belediye paralarının “geleceğin başbakanını hazırlamak” için yönlendirildiğine işaret ediliyor. Havuzda toplanan para 2001 rakamlarıyla 300 trilyon lira. Hesabın açıldığı banka şubesinin müdürlüğünü bugün örtülü ödeneğin başında bulunan Maksut Serim yapıyordu.

8 kişiden oluşan hesap uzmanları grubu, dolaştırılarak havuz hesabında toplanan paraların bu yolla denetim dışı bırakıldığına işaret etti. İGDAŞ’ta yapıldığı ileri sürülen yolsuzluktan elde edilen 22 trilyon liranın 1999 yerel seçimlerini kazanmak için oluşturulan havuza aktarıldığına dikkat çekildi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın gündeme getirdiği “havuz hesabı” aracılığıyla, Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığa taşınma süreci resmi raporlarda da ayrıntılı olarak yer aldı. Raporlarda, oluşturulan yapılanmanın, belediye paralarını “geleceğin başbakanını hazırlamak ve cihat hazırlığı yapmak” için yönlendirildiğine işaret ediliyor. Raporlarda isim verilmese de “Geleceğin başbakanının Recep Tayyip Erdoğan” olduğu ortaya çıkıyor.

Baykal’ın gündeme getirdiği ve kendisinden “ispatı” istenen havuz hesabındaki ilişkiler ağı Mülkiye başmüfettişleri ve hesap uzmanlarınca belirlenmiş ve Erdoğan başta olmak üzere bugün birçoğu AKP milletvekili olan belediye yöneticileri hakkında suç duyusunda bulunulmuştu.

Müfettişlerin belirlemelerine göre havuzda toplanan para 2001 rakamlarıyla 300 trilyon lira olarak hesaplandı. Havuz hesabının açıldığı Vakıfbank Valide Sultan Şubesi’nin müdürlüğünü bugün örtülü ödeneğin başında bulunan Maksut Serim yapıyordu. Sedat Abdullah Arısoy başkanlığında 8 kişiden oluşan hesap uzmanları grubu, dolaştırılarak havuz hesabında toplanan paraların bu yolla denetim dışı bırakıldığına işaret ettiler. ( Bakınız https://nacikaptan.com/?p=5236 )

Raporda, bu paraların bazı kişi ve kuruluşların özel hesaplarına geçirildiği saptamasına da yer verildi. Uzmanlar, İGDAŞ’ta yapıldığı belirtilen yolsuzluktan elde edilen 22 trilyon liranın 1999 yerel seçimlerini kazanmak için oluşturulan havuza aktarıldığına dikkat çektiler. Organize suç örgütünün, faaliyetini üç aşamada gerçekleştirdiği belirtildi. Raporlara göre, ilk aşamayı,menfaatın belli kişilere aktarılması oluşturdu. İkinci aşama raporda, “1999 mahalli idareler seçiminde mevcut olan makamların ve görevlerin korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak masrafların bir kısmının karşılandığı seçim havuzu oluşturmada, varlığı bilinen çeteden yararlanılması” olarak belirtildi.

Son aşamanın ise “Seçim havuzunun oluşturulabilmesine yönelik gerçekleştirilen bazı iş ve faaliyetler ile, oluşmuş şartlarını devamının sağlandığı, görev değişikliklerinin bu sürecin devamlılığına etkide bulunmasını önleyerek bu şekilde organize suç örgütünün ödüllendirilmesi” olarak nitelendi.

Raporda, şu değerlendirme yapıldı: “Bu organizasyon ve gerçekleştirilen fiillerin en önemli yönü sonuç itibarıyla kamu kaynaklarının seçimi kazanma amacı doğrultusunda kullanılmış olduğudur. Bu organizasyon sadece maddi menfaat sağlamak için yapılmış değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi sürekli rant dağıtılabilecek bir makamın elde tutulmasının sağlanmasına yönelik bir organizasyondur. Bu organizasyonu kamu kaynaklarından seçim masraflarının karşılandığı bir kaynak yaratma ve seçimlerde başarılı olmayı amaç edinmiş bir organizasyon olarak görmek gerekmektedir.”

“DEVASA ÇETE OLUŞTURULDU”
Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren’in hazırladığı raporlarda da, siyasi ve sosyal bir görüşten kaynaklanan bir amaçla “devasa” bir çete oluşturulduğuna işaret edilerek organizasyonun “Hayali şirketlere, naylon ve sahte faturalarla ödemeler yaptığı, yapılan bu ödemeler sonucu, toplanan paraları kendilerince bilinen kişilerin elinde toplayarak özel amaçlar doğrultusunda kullandığı, devlet parasını yani belediye parasını, nitelikli yollar kullanarak yukarıda belirtilen (Geleceğin başbakanını hazırlamak ve cihat hazırlığı yapmak) amaçlara yönlendirdiği ve zimmete geçirdiği” vurgulandı.

Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok belediye yöneticisi hakkında davalar açıldı. Ancak dokunulmazlık dosyaları nedeniyle yargılanmaları askıya alındı. Erdoğan hakkında, belediye başkanlığı dönemine ilişkin “görevi ihmal, zimmet, kalpazanlık, resmi evrakta ve kayıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” suçlarından dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

http://www.heddam.com/index.asp?H=4706

This entry was posted in Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *