Ulusalcıları Tasfiye Süreci

Cumhuriyet 31.03.2013

YORUM
Öztin Akgüç

Ulusalcıları Tasfiye Süreci

Balyoz, Ergenekon olarak yaftalanan davalarda savcıların, iddiaları, görüşleri, ceza istemleri sürpriz olmadı. Bu davalar, ülkemizde belki de 1950’li yıllarda başlayan, ulusalcıları tasfiye sürecinin bir aşamasını oluşturuyordu. Süreç henüz sonlanmamıştır; aşama aşama nihai amaca doğru ilerleniyor. Yeni anayasa ile de tasfiye sürecini hızlandırma, belki de sonlandırma amacı güdülüyor.

Ulusalcı, ülkenin özgürlüğünü, bağımsızlığını savunan, emperyalist müdahalelere karşı çıkan, ülkenin çıkarlarını korumaya çalışan, ülkenin saygın bir ülke olması konusunda cesaretle davranan, amaçları doğrultusunda savaşan, özveri gösteren kişidir.

Uzun süredir ulusalcılar, bürokraside, eğitim forumlarında, medyada, toplumsal yaşamda farklı yöntemlerle de olsa tasfiye edilmeye çalışılıyor. Emperyal ülkeler açısından en büyük tehlike ulusalcılıktır ve ulusalcılığın yaygınlaşmasıdır. Bu nedenle emperyal güçler, yerli çıkar çevrelerini de harekete geçirerek, yerine göre düzmece ulusalcılar türeterek, kafatasçı, faşist gibi suçlamalarla da ulusalcılığı boğmaya, söndürmeye, aşağılamaya çalışırlar.

Yaşanan olayların, gelişmelerin Atlantik ötesinde planlandığını, bilinçli ya da bilinçsiz yerli işbirlikçilerin katkısı ile sahnelendiğini düşünürüm. Sonuca, oyunculara, destekleyenlere, çıkar sağlayanlara bakıldığında, bu tür düşüncelerin, bu kuşkuların haksız olmadığı da görülür.

This entry was posted in EMPERYALİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *