TÜRKİYE ARTIK MALEZYA’DIR …Türk, cumhuriyet, milli, Türkiye artık yasak!

TC.Naci Kaptan
09 Nisan 2013

TÜRKİYE ARTIK MALEZYA’DIR …
Türk, cumhuriyet, milli, Türkiye artık yasak!

Değerli okur,

AKP iktidarı karşı devrimi hergün biraz daha derinleştiriyor.
Eğitim sisteminde gericiliğe ve karanlığa dönüşü başlatan değişmelerden sonra,
Kindar ve Dindar nesiller yetiştirmek için okullarda mescitler açıldı.Atatürk köşeleri
yok edildi.Türkiye’yi aydınlığa,çağdaşlığa,bilime götürecek öğretim sistemi yerine,
arapça,peygamberin hayatı,din dersleri kondu.

Atatürk devrimleri ise bir bir siliniyor.
Okullar imam ve hatip yetiştirecek şekilde dönüştürülüyor.
23 nisana alternatif olarak kutlu doğum haftası aynı tarihe denk edildi.
On sene sonra dindar ve kindar çocuklar kamuda göreve başlayacaklar.

Türkiye hızla cehalet ve yobazlığın koyu karanlığına gömülecek.
Bugünlerde türbanı savunan kadınlar dahi bu günleri özlemle arayacak.
Getirilen sistemle kadın sosyal yaşamdan ve iş hayatından uzaklaştırılacak.
Baştan aşağıya karalara bürünmekle kalmayacak.
Atatürk’ün devrimleriyle kadınlara tanınan haklar da geri alınacak.
Özetle kadının artık ADI OLMAYACAK ….

Beş sene önce “Türkiye Malezya olur mu ?” tartışması yapılıyordu.
Türkiye artık Malezya’dır !!!
Hızla Suudi Arabistan’a yol almaktadır.
Kadınların tek başına ekmek almaya dahi gidemediği,
Araba kullanmalarının yasak olduğu,
Telefon mesajlarınla “Boş olduğu”
O günler geldiğinde,
inanıyorum ki bugünlerin türbanlıları dahi pişman olacaklardır.

Bakınız ;

https://nacikaptan.com/?p=508

https://nacikaptan.com/?p=3936

https://nacikaptan.com/?p=3933

https://nacikaptan.com/?p=3877

Yargınının ,Anayasa Mahkemesi,HSYK ve Yargıtay üzerinden arka bahçe yapıldığı Özel Paşa ve komutanlarının göreve getirilmesiyle TSK’nın Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevinden azlinden sonra,Sahte demokrasi tramvayı son durağa yaklaşmıştır.

Etnik ve mezhep kimliği üzerinden bölücü nifak tohumlarının serpilmesinden sonra Öncelikle imam hatip okullarında Atatürk resimlerinin yırtılarak çöpe atılmasından sonra…Nutuk’un Işık evleri savcılarınca suç delili olarak kayda alınmasından sonra,Ülke aydınlarının ve şanlı askerlerimizin,PKK teröristlerinin tanıklığınla ve sahte delillerle tutuklanmasından sonra,Türk Bayrağı ve Milli bayramların kutlanması yasaklandı.

Bölücü kürtler ve PKK teröristleri meydanlarda silahlarınla bayraklarınla gösteriler yaparken,Askere kışladan, Polise merkezden çıkma talimatı verildi.Teröristlerin açtıkları ateşe ise karşılık verilmeyecekti.Komutanlar hırs ve kahrından ağladılar.Ulusalcı vatanseverler aşırı polis gücü altında,gazla,tazyikli suyla,teknolojik coplarla ezilirken,Türkiye hızla bölünmeye ve karanlığa götürülürken,Şimdi de ;

Türk, cumhuriyet, milli, Türkiye artık yasak!

Adında ‘’Türk, Türkiye ve Cumhuriyet’’ kelimesi bulunan şirketlere,‘’İsminizi değiştirin’’ biçiminde uyarılar gönderilmeye başlandı. Ticaret Sicili Müdürlüklerince başlatılan bu uygulamanın, 13 Ocak 2011 günü yürürlüğüe giren, Türk Ticaret Kanunu gereği yapıldığı bildirildi. Yasada, ‘’Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millî” kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir’’ hükmü bulunuyor.

Şirketler açısından bu yönde bir yasak olduğu ve isimlerini değiştirmeleri gerektiği, yaklaşık iki yıl önce yürürlüğe giren yasanın 46. maddesi uygulanmaya başlanınca ortaya çıktı. Bazı illerin Ticaret Sicili Müdürlükleri adında ‘’Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli’’ kelimesi bulunan firma ve şirketleri belirleyerek tebligat yapmaya başladı.

‘’DEĞİŞTİRİN YOKSA CEZA VAR’’

Tebligatta yasanın ilgili maddesi hatırlatılarak, ‘’Unvanınızda bulunan ibarenin kaldırılması gerekmektedir. Beş iş günü içerisinde, gerekli tadil ve ortaklar kurulu karar suretini müdürlüğümüze tescil ettirerek, unvanınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve hakkınızda işlem yapılacaktır’’ denildi.

13 Ocak 2011 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasanın 46. maddesinin 3. fıkrasında ‘’Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millî kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir’’ deniliyor.

Yasada değişiklik yapılmadığı taktirde, CNN Türk, Habertürk, Kanaltürk gibi TV kanalları ile Türk Ekonomi Bankası ve Kuveyt Türk gibi bankalar, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Sucukları, gibi şirketlerin de, bu durumdan etkilenme ihtimali bulunuyor.

NOT : cumhuriyetdede@gmail.com olan mektup adresim de acaba yasaktan etkilenecek mi ?

Naci Kaptan olan yazışma adımın başına TC. gelmiş ve TC.Naci Kaptan olmuştur.

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *