OY KULLANAN ÖLÜLER * SEÇSİS ( Sun Election System)

Değerli okur,

Haber çevrimlerinde “Amerika’dan korkunç İddia – Yüzde 10 Mezardakilerin Oyu” başlıklı bir yazı dolaşıyor.

Bu yazı yaklaşık 2 senelik bir haberdir, ülkemizde yapılmış olan son iki genel seçimde gündeme gelmiş oy sahteciliğini anlatıyor.Aşağıda ilettiğim bu haberi yazdığı belirtilen ,Time Dergisinden Edward(s) Hammington’u goggle’da sorguladım ama bulamadım. Haber büyük olasılıkla yakıştırmadır.İsmi de yanlış yazılan Edward(s) Hamminton diye bir kişi büyük olasılıkla yoktur.Ama haberin özü gerçektir ve olasıdır.

GELELİM SEÇSİS’E
SEÇSİS oy sayma sistemi kullanılıp da seçmen parmağının boyanmasından vazgeçilmesinden,devreye Mernis’in de girmesinden ve YSK’nın kapalı devre çalışıp seçim sonuçları konusunda gereken şeffalığı göstermemesinden sonra AKP oyları büyük bir sıçrama yaptı ve AKP son 3 seçimde de iktidara geldi.

SEÇSİS Amerika’da Bush seçiminde kullanıldı ve seçim sonuçları tartışmaya açıldı. Kullanımından vazgeçildi.Almanya ve Yunanistan’a önerildi fakat her iki ülke de sisteme dışarıdan girilerek sonuçlar üzerinde oynama yapılabilirliği yönünden bu sistemi kullanmadılar.

Kasım 2000 yılında yapılan ABD seçimlerine bakalım ;
Seçimlerde Algore ve Bush yarıştılar.Elektronik olarak yapılan seçim sonuçları başbaşa gitti ve Florida anahtar duruma geldi.Oy sayımlarında bush ve Gore’nin aralıklarla seçimi kazandıkları açıklandı.Sonuçlar karmaşık duruma geldi.

7 Kasım seçimlerini izleyen Amerikan medyasının önde gelen kuruluşları, aynı gün pot üstüne pot kırdılar. CBS, CNN, NBC, MSNBC ve ABC gibi dev kanallar, önce Florida’da Gore’un kazandığını ilan ettiler. Halbuki Florida’da daha sandıklar kapatılmamıştı bile. Bu yanlış haberler, birçok kişiyi sandık başına gitmekten vazgeçirdi.

Gore ‘Başkan oldum’ diye tam sevinirken, bu haberler geri çekildi. Gece yarısından sonra, medya bu kez Eyalet’te Bush’un kazandığını ilan etti ve Teksas Valisi’nin ‘ABD Başkanı’ olduğunu duyurdu. Bush sevindi ve Al Gore da rakibini arayarak kutladı. Bush’un sevinci iki saat sürmedi. Medya bu haberi de geri çekti. Gore, yine rakibini aradı ve kutlamasını geri aldı. Florida’da oylar makineler tarafından en az üç kez, bazı yerlerde de dört kez sayıldı. Makine teknolojisi 327 farkla ‘Bush Başkan oldu’ dedi. Ardından postayla gelen oylar da sayıldı ve Bush farkı 930’a çıkardı. Her iki taraf da mahkemeye gitti. Neticede Gore Seçimleri kaybettiğini açıklayarak çekildi ve Bush başkan oldu.Ki Gore’nin çekilmesi arkasında ne gibi baskılar olduğu bilinmiyor !!!

Amerikan seçimlerinde bizde kullanılan sistem kullanıldığı bu seçim sonrası seçim sonuçlarının şaibeli olduğu yazıldı.Bu konuda araştırmalar yapan bir gazeteci şüpheli bir şekilde araba kazasında öldü.

Sonunda AKP’yi işbaşına getirmek isteyen ABD’nin yönlendirmesiyle SEÇSİS (Sun Electio System)Türkiye’de kullanılarak Türkiye’nin geleceğini derinden etkileyen sonuçlar yarattı.Mernis sistemiyle de entegre edilen bu seçim sistemi kullanıldığı sürece Türkiye’de yapılacak olan seçim ve referandumlar hiç bir zaman gerçek sonuçları göstermeyecek ve bu sistemi yöneten güçlerin istedikleri sonuçları verecektir.

İşte biz buna İLERİ DEMOKRASİ ve adaletli seçim diyoruz !!! Demokrasi söylemiyle halka tiyatro oynayarak kandırıyor ve sonra da camiye giderek ibadet ediyoruz !!!

Yaklaşan genel seçim ve olası referandum öncesi muhalefette bulunan siyasi partilerin dikkatini tekrar SEÇSİSe çekmek amacıyla ,konuyla ilgili ve daha önceleri paylaştığım bir yazıyı sunuyorum:

Naci KAPTAN
02 Nisan 2013

BİLGİSAYARLI SİSTEMİ BİZ REDDETTİK !!!

“Almanya 2009 Federal Seçimlerinde oyların bilgisayar yoluyla toplanması ve sonuçların bu yolla hesaplanması gündeme geldi. Bu konu tartışıldı ve sonuç olarak bilgisayarlı sistemin oy sahteciliğine yol açacağı görüşü hakim geldi. ”

***

ABD’de bir eyalette seçime hile karıştırıldığının tespit edilmesi ile kullanımından vazgeçilen, sonra AB’de yasaklanan yazılımı çekinmeden kullanarak, ülkenin geleceğini belirlemek akla ziyan bir durum değil de nedir?

***

3.Dünya ülkelerine seçimlerde gözlemci olarak giden ABD’li bir general şöyle der ;
“Oyları kimin nasıl kullandığı önemli değil, Oyların kimler tarafından sayıldığı önemli.”

***

SEÇSİS (Bilgisayarlı Seçim Sistemi) Güvenli Değil

YGS’de ortaya çıkan şifre meselesi, kafalarda soru işaretleri oluştururken, bu adaletsizliğin tüm seçimlere sirayet ettiği kanısı yaygınlaşıyor.SEÇSİS olarak adlandırılan bilgisayarlı seçim sistemi güvenli olmadığı ve oy sahteciliğine yol açacağı gerekçesiyle Almanya’da kullanılması 2009 yılında reddedildi.Türkiye’de seçim sonuçları ilçelerde sayıları birleştirme aşamasında bilgisayara verilerek toplanıyor. 22 Temmuz seçimlerinde bilgisayarlara oy sayısı verme aşamasında sahtecilik yapıldığı iddiaları çok yaygın bir biçimde basında ve kamuoyunda dillendirilmişti.

Federal Alman Seçim Bürosu Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalar şöyle:

BİLGİSAYARLI SİSTEMİ BİZ REDDETTİK
Almanya 2009 Federal Seçimlerinde oyların bilgisayar yoluyla toplanması ve sonuçların bu yolla hesaplanması gündeme geldi. Bu konu tartışıldı ve sonuç olarak bilgisayarlı sistemin oy sahteciliğine yol açacağı görüşü hakim geldi.

ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ DE REDDETTİ
Konu hatta Federal Alman Anayasa Mahkemesi’ne intikal etti. Federal Alman Anayasa Mahkemesi konuyu inceledikten sonra kesin bir hüküm verdi. Bu hükme göre Almanya’da seçimlerden sonra yapılacak oy hesapları bilgisayar ile yapılamaz. Anayasa Mahkemesi klasik yöntemlerin kullanılmasına devam edilmesini karara bağladı.

BİLGİSAYAR SADECE YARDIMCI BİR EK SİSTEM, ASIL SİSTEM DEĞİL
Federal Almanya’da çok sıkı bir seçim sayım sistemi var. Bu sistem birbirine paralel yürüyen çok sayıda kontrol sisteminin iç içe geçmiş halinden oluşuyor. Mahalle veya köylerde sandıklara atılan oylar orada bulunan ve tüm siyasi partilerin temsil edildiği kurullarca ortak olarak sayıldıktan sonra ilçe düzeyine, ilçe düzeyinden şehir düzeyine, şehir düzeyinden eyalet düzeyine, son olarak da Federal Seçim Bürosu Başkanlığı’na geliyor.

TÜM AŞAMALARDA TÜM SİYASİ PARTİLERİN BULUNMASI ŞART
Tüm bu düzeylerde her siyasi partiden temsilci olmak zorunda. Yoksa sayım yapılamıyor. Türkiye’de ilçe düzeyinde tüm siyasi partilerin bulunması şartı yok, sadece mahalle ve köy sandıkları düzeyinde diğer siyasi parti temsilcilerinin bulunması şartı var.

BİLGİSAYAR KÜÇÜK BİR PARALEL YARDIM SİSTEMİ
İlçe, şehir düzeylerinde oylar sayılırken bilgisayar yardımı bilhassa da ilk ve kesin olmayan seçim sonuçlarını erken yansıtabilmek amacıyla kullanılıyor. Ancak bu sayımlar seçim sonuçlarının kesin tespitine yönelik değil. Kesin seçim sonucu tespiti için ilçe, şehir, eyalet ve federal düzeyde her partiden oluşan kurullar elle sayım yaparak elle toplam işlemi yapıyor.

SEÇİM BÜROSUNUN ÜSTÜNDE SİYASİ PARTİLER KURULU VAR
Bütün bu birbirine paralel yürüyen çok kontrollü sayım ve sonuç sisteminin yanı sıra, bir de Federal Seçim Bürosu’nun sonuçlarını kontrol eden ve tüm siyasi partilerden oluşan bir kurul var. Federal Seçim Bürosu sonuçları bu kurula teslim ettikten sonra bu kurul tüm oy zincirini yeni baştan ve klasik sayım yöntemiyle yeniden kontrol ediyor.”

Türkiye’de ise, her aşamada tüm siyasi parti temsilcilerinin sayım ve toplamada bulunma şartı olmamasının yanı sıra, paralel olarak yürüyen birden fazla zorunlu kontrol sistemi yok. Seçim sonuçlarına güveni azaltan faktör de bu zaten.

Bu konu hakkında son günlerde basında çıkan haberlerde bazı bilgisayar mühendislerinin iddialarında “YSK’nın güvenliği çok tartışmalı olan bir işletim sistemi kullandığını, bu sistemin Avrupa’da devlet kurumlarında yasaklandığı” bildirilmekte ve SEÇSİS adı verilen yazılımın bağımsız bir teknik grup tarafından incelenmesi, raporu da kamuoyu ile paylaşılması istenilmektedir.

Basında çıkan bu iddialar ve vatandaşlarda oluşan seçimlerde hile şüphesine neden olan bu endişeleri ortadan kaldıracak çalışmaların ve şeffaf bir yapının oluşmasını sağlayacak çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Yüksek Seçim Kurulunda seçim amaçlı kullanılan SEÇSİS Projesinde kullanılan işletim sisteminin ismi nedir? Bu işletim sisteminin güvensizliği ve AB ülkelerinde yasaklandığı iddialarına katılıyor musunuz?

2- Bu işletim sistemi hangi AB ülkelerinde yasaklanmıştır?

3- SEÇSİS Projesi hangi yazılım dili veya dilleri ile geliştirilmiştir?

4- SEÇSİS Projesinde hangi veri tabanını kullanmaktadır?

5- Seçimlerde aday olamayacakların tespiti amacıyla; Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile çevrim-içi (on-line) iletişim kurulabilmiş midir?

6- Seçmen olamayacakların tespiti için Milli Savunma Bakanlığı, Askere Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL) ile çevrim-içi (on-line) iletişim kurulabilmiş midir?

7- Siyasi partilerin seçime katılıp katılamayacağını ve ülke genelinde teşkilatlanma düzeylerini tespit amacıyla YARGITAY ile çevrim-içi (on-line) iletişim kurulabilmiş midir?

8- SEÇSİS projesi ile ilgili olarak söz konusu şaibe ve iddiaları ortadan kaldırabilmek için, uzmanlardan kurulu siyasi parti temsilcilerinin de katılacağı bağımsız bir bilişim heyetine projenin inceletilerek güvenlik testlerinin yapılması ne zaman gerçekleştirilecektir?

Adalet Bakanı “SEÇSIS’i, kurcalamayın” diyor. YSK’nun kararları sorgulanamazmış.

Halbuki biz YSK’nun her hangi bir seçimle ilgili ilan ettiği kararı sorgulamıyoruz.Bilakis, bu sistemi YSK da sorgulamak zorundadır.

SEÇİM HİLESİ / SECSİS
Partiler, SECSİS yazılımının güvenli olmadığı noktasında birleşiyor. CHP, MHP ve DSP çeşitli tarihlerde verdikleri soru önergeleri ile konuyu TBMM si gündemine getirmeye çalıştılar. Ancak AKP Hükümetinden tatmin edici bir yanıt gelmedi. Seçmen sayısındaki farklı rakamlar da hile kuşkularını güçlendiriyor. YSK nun açıkladığı seçmen sayısı ile Vatandaşlık İşleri Genel Md.nün açıkladığı rakamlar arasında yaklaşık 7 milyon Fark var.

SECSİS, “Sun Election Control Sistem “

Amerika bu sistemi seçimleri kimin kazanmasını istiyorsa o ülkeye gönderiyor. Ve yandaşının kazanmasını sağlıyor. Nasıl mı..? Açıklayayım;

Bilgisayar ağı üzerinde çalışan bu yeni yöntemde , bilgisayarlar arası bağlantılarda, internet, metronet(bireysel internet hizmeti) ve Adalet Bakanlığına bağlı UYAP alt yapı sistemi kullanılıyor.

Türkiyede ki internet ve IP tabanlı bağlantı hizmetlerinin alt yapısının tamamı Türk telekoma aittir. Türk Telekom ise İsrailli Öger’in elindedir. Türkiye sınırları içinde internetin denetim hakkı hükümete bağlı çalışan TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDADIR. (TİB) Ancak bunların da tepesinde internetin ev sahibi ABD bulunmakta. Bu anlatımdan da anlaşılacağı üzere Türkiye güvenli iletişim şansını TELEKOM’U sattığı gün yitirmişti.

Şimdi 22 Temmuz seçimlerine, gerilere gidelim; AKP % 47 oy aldı. AKP başta herkes şaşırdı. Şok oldu. Sandıkların kapatılmasından yarım saat sonra bildirilen seçim sonucu gösteriyordu ki her 2 kişiden biri AKP ye oy vermişti. Derken bir oy hilesi, sahtekarlığı ortaya çıkarıldı. İddiaya göre CHP’nin MHP’nin ( IP =İnternet Protokol Adresleri kanalı ile) oylarından çalınıp AKP ye aktarılmıştı.

İzmir Karşıyaka’da sandık tutanakları ile YSK’nun verilerinin farklı olduğunu MHP kanıtlamış ve yasal haklarını da aramıştı…o dönemde bu haberi medyada duymuştuk…Bu olay, SECSİS adı verilen yüksek bir teknoloji ile gerçekleştirilmişti.Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer başta olmak üzere bir çok vatandaş, İzmirli Aydınlarımız bu konu üzerinde çalışma yaptılar ve oy kaydırılmasını kanıtlayan belgeler ortaya koydular. Olay, YSK’na taşındı. Yasaya göre YSK kararlarına, hiçbir kişi ve kuruluş itiraz edemezdi, dava açamazdı. Böylece hilenin üstüne gidenler susturuldu ve olay kapatıldı.

ABD ve Yunanistanda uygulanan bu sistemden vazgeçilmiştir.Yapılacak tek şey bu durumda Sandık Seçim sonuç pusulalarına sahip çıkmak ve çok dikkatli olmaktır. Siyasi Parti Temsilcilerinin sandık başından başlamak üzere tutanakların seçim kurumlarına teslimine dek kontrolü elden bırakmamaları gerekir.

BU KONUDA PARTİLER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İMZA KAMPANYALARI AÇARAK DA TOPLUMU BİLGİLENDİRİP…ESKİ OY SAYMA SİSTEMİNE DÖNÜLMESİ İÇİN İKTİDARA BASKI YAPMALIDIR…

SİYASET TV son seçimlerden sonra çıkan “SEÇİM’ DE BİLGİSAYAR HİLESİ VAR ” şeklindeki dedikoduların önlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından yönetilen SEÇSİS’ e ( Bilgisayarlı Merkezi Seçim Sistemi) Siyasi Partilerin Sandık Başlarında olduğu gibi GÖZLEMCİ atamasını öneriyor… YSK’ nın aşağıdaki haberi okunduğunda İl Seçim Kurullarından gelen bilgilerin YSK uzmanları tarafından SEÇSİS’ e yükleneceği vurgulanıyor.

Son seçimler ve Referandum oy sonuçları açıklandıktan sonra ortaya çıkan, ” SEÇİM’ DE BİLGİSAYAR HİLESİ VAR ” şeklindeki dedikodular, Siyasi Partilerin bu konudaki uzmanlarını SEÇSİS’ e gözlemci olarak göndermesi ile engellenir.

Siyaset TV, Tüm siyasi partilere bu konuda YSK’ ya başvurmaları konusunda öneride bulunuyor…SEÇSİS’e Denetim ve Daha Katılımcı bir Yapı Gerekir! Seçimler, demokratik sistemin önemli bir parçasıdır. Anayasamız, 79. maddede “seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevinin” bağımsız bir yargı organı olan YSK tarafından yürütülmesi emretmektedir.

2009 Ocağında Ankara Barosunda yapılan açıkoturumda da dile getirildiği gibi, seçim sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve duyurulmasını sağlayan SEÇSİS’in (Seçim Sisteminin), Türk bilişim uzmanları tarafından üretilmiş güvenli bir sistem olduğunu düşünüyoruz.Bu sistemi geliştirme ve işletme sorumluluğunu taşıyan uzmanların teknolojinin olanak verdiği bütün güvenlik önlemlerini aldığını düşünüyoruz.

Ancak bunun bağımsız denetleyiciler tarafından doğrulanmasının; yazılım, donanım ve iletişim ağı altyapısının uzman gözüyle incelenmesinin, teknik deyimi ile güvenlik ve bütünlük denetlemesini (audit) zorunlu görüyoruz. Bu önerimiz, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) uygulaması dahil tüm kritik sistemler için de geçerlidir.

Kamuoyunda en ufak bir tereddüt olmaması için bu tür bilişim sistemlerinin, hem üretim hem de işletim aşamasında uzmanlarca denetlenmesi, bu denetimlerin dönemsel (periyodik) olarak yinelenmesi, sonuçlarının kamuoyuna duyurulması gerekir.Kamuoyunda herhangi bir kuşku, bir ikirciklik olmaması için YSK’nin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen görevler de vardır.

YSK’nin sandıklara ait ham verileri, internet ortamında “il-ilçe-sandık” ayrımında yayımlamasında büyük yarar vardır. YSK’nin bu bilgileri -en azıdan-siyasi partilere açması gerekir. Sandık başında, sayım sonuçlarını gösteren tutanakların siyasi parti gözlemcilerine verilmesi, bu tutanakların sandık başında asılması; kamuoyunun kuşkularının giderilmesi, seçimin düzgün yapıldığının doğrulanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kendi elindeki tutanaklarla, YSK’nin sitesinden yayımlanan bilgilerin uyuştuğunu gören siyasi partiler, seçimlerin düzgün yapıldığından emin olacaklardır. Siyasi partilerimizin, sandık sonuçlarını, cep telefonu iletileriyle (SMS ile), e-postayla ve/veya tutanağın görüntüsünü (resmini) alarak kendi internet sitesinde yayımlaması ve çeşitli teknolojilerle kamuoyuna iletmesi de yurttaşların olası kuşkularını yok etmede önemlidir.

YSK’nin, siyasi partileri ve bağımsız sivil örgütleri paydaş kabul ederek, yönetişim ilkeleri ışığında işbirliği yapmasının; bu işbirliğini kendi asli görevinden ödün vermeksizin gerçekleştirmesinin ülkemize sayısız yararlar sağlayacağına eminiz.Bütün kamu kurumlarının ellerindeki, hassas olmayan tüm verileri kamuoyu ile paylaşmasını, ilgili sektörün sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmasını önemsediğimizi vurgulamak isteriz. Saydam bir yönetim için bu işbirliği ve paylaşım, kurulacak kamu sistemlerinin tasarım aşamasından başlamalıdır.Bu sistemlerin altyapılarında ve kullanıcı bilgisayarlarındaki araçlarında Özgür Yazılım temelli yazılımların kullanılması da güvenlik ve güvenilirlik açısından önemli başlıklardır.

Açıktır ki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların belli ilkeler çerçevesinde işbirliği yapması, ülkemizde katılımcı, saydam demokrasinin gelişmesinde, bilgi toplumuna yönelmekte önemli katkılar sağlayacaktır.YSK’nin ve tüm kamu kurumlarının, güven duyacağımız bir yönetim ortamı oluşturulması amacıyla dile getirdiğimiz önerileri dikkate alması dileğiyle kamuoyuna duyururuz.

Yerel seçim öncesi 6 milyon birden artan seçmen sayısı, tereddüdümüzün temelini oluşturmaktadır. Bırakın seçim güvenliğini, gerçek nüfusumuz konusunda kuşkular var. Fazladan nüfus ne işe yarar derseniz? Yerel seçimlerde AKP’nin yüzdesini yükseltmeye yaradı ilk etapta. 22 Temmuz seçmen sayısı ile yerel seçim yapılsa idi, AKP’nin yüzde 47’den, yüzde 31’lere düştüğü görülecekti.

Seçim olur, isteyen istediği partiye oyunu atar, olmayan nüfus da işaretlenen partiye akarsa bunu kim tespit edebilir? Her sandık görevlisi sadece kendi sandığını, biliyor. Genel topluma ve sonuca doğru akan, milyonlarca oyu kim takip edebilir?

SEÇSIS denilen sistem üzerinde cevaplanmayan kaygılar var. ABD’de bile günlerce süren sayım yapılıyorken, Türkiye niye internet üzerinden merkeze ulaşan seçim sonuçlarına güvenecek?

Çevre ülkelerde “kadife devrimle” ABD yandaşı iktidarlar iş başına gelirken, bizim “Kadife Devrim” “SEÇSIS” ile olabilir mi?

Mail gruplarında dolaşan habere göre SEÇSIS Programı Sertifikasız. YSK, bu konuda tek yetkili kurum olan İTÜ – Ulusal Yazılım Sertifikasyon Merkezi’nden sertifika almamış.

Akıllı Tuzak, Kuşu Ürkütmez
G.Doğu PKK’nın insafına terk edilir, gerçek nüfus bilinmez, seçim duyurusu CİHAN haber ajansının haberi ile partileri kaderine razı hale getirir, birkaç milyon fazla oy “kadife parti” hanesine yazılırsa, bunun tespiti yapılabilir mi? SEÇSİS’i inceleyenler ” hayır” diyor.

“Bir seçimde bir oy pusulası çalınır bir şey olmazsa, ikinci oy pusulası da çalınır.. İkinci oy pusulası çalınır yine bir şey olmazsa, üçüncü oy pusulası da çalınır. üçüncü oy pusulası da çalınır bir şey olmazsa, o devlet, artık devlet değildir.”

http://www.sasgemresearch.tr.gg/SECSIS–k1-Bilgisayarl%26%23305%3B-Secim-Sistemi-k2–Guvenli-Degil.htm

İlgili yazılar ;

https://nacikaptan.com/?p=85

https://nacikaptan.com/?p=262

https://nacikaptan.com/?p=267

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=3952.0

Naci Kaptan
02 Nisan 2013

OY KULLANAN ÖLÜLER

Amerika’dan korkunç İddia
Yüzde 10 Mezardakilerin Oyu

Time Dergisinden Edwards Hammington’un haberine göre 3. dünya ülkelerinde yapılan seçimler veya Referandumlarda oy’larla oynanmakta manipüle edilmekte.

Seçim yapılmadan önce o ülkedeki Diktatörler veya Diktatör heveslileri halk arasında 100 Bin kişilik dev bir anket yaptırırlar.Ve o yapılan anketlere göre Seçim Kurullarının veya oy’ların toplandığı merkezdeki bilgisayarlar otomatikman yüzde 10 % a ayarlanır.

Bu yüzde 10% luk şişirme ise genelde, son 10 yılda vefat etmiş seçmenlerin hayali oyları ile kapatılır. Vefat edenlerin oy pusulaları illere ilçelere gönderilmez. Bu veriler direk olarak Seçim Merkezlerindeki Bilgisayarlara daha önce kayıt edilir. Yani bu yüzde 10 luk oy seçimler başlamadan önce hali hazırda bekletilir ve İllere ilçelere dağıtılarak seçim kazanılmış olur.

Edwards Hammington’a göre bunun son olarak uygulandığı ülke Türkiye olmuştur.Türkiye’de yapılan son Referandumda yüzde 48 % olan EVET oyları Bilgisayar ile yüzde 58 % yükseltilmiştir.Yani Bilgisayarda manipülasyon olmasaydı HAYIR’lar yüzde 52 % EVET’ler ise yüzde 48 de kalırdı.

Yorum: Şimdi bu eldeki verileri toplayınca ve Okyanus Ötesinden Fetullah Gülenin “Mezardakileri de kaldırın oy Kullansınlar“ mesajı daha bir netlik kazanmış oluyor.

Washington – Feridun Tokgözoğlu
www.milliyetciler.com Temsilcisi

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, EMPERYALİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

3 Responses to OY KULLANAN ÖLÜLER * SEÇSİS ( Sun Election System)

  1. Pingback: SEÇSİS SİSTEMİNDE İKİ AŞAMALI HİLE SENARYOSU – The U.S. TURKISH LIBRARY & MUSEUM

  2. Pingback: SİYASİ DOSYA /// NACİ KAPTAN : SEÇSİS VE SEÇİM GÜVENLİĞİ | Kamuya Açık, Yurtsever Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *