ÖN-ATALAR’dan ATATÜRK’e ; 23 Nisan’lar kutlu olsun

ÖN-ATALAR’dan ATATÜRK’e

Halûk Tarcan (CNRS-Paris)

Ön-Türk söylence biliminde kişiler Tanrı katında Uyu-USUQ (uyuşuk) renksiz, şekilsiz, kokusuz, hareketsiz, Tanrısal uyku hâlinde bulunurlar.

· Tanrı buyruğu ile yeryüzüne inip yeryüzü kişisi olurlar ve

· Toplanarak forum yaparlar …MECLİS

· Kendi aralarından birini buğ, bey seçerler…SEÇİM

· Buğ, halkına kul/ köle olarak hizmet edecektir…YEMİN

· Ölümünde halk toplanır, onun halkına iyi hizmet edip etmediğini muhakeme eder…ANAYASA MAHKEMESİ

· Demokrasinin tüm şartları “çekirdek” hâlde mevcuttur:

· EGEMENLİK HALKINDIR

Ön-Türklerin kurdukları devletlerin, kuruluşların adları

· Halkın egemenliğini gösterir

İskitler, esas adı ËÇ-ËSİG ËL-AT’dır (K.Mirşan)

· Uç, yönetici, yöneten…Ësig.. etik, eden (olan)…At, ad, tanınan, bilinen… Cümleyi toparlayalım:

· YÖNETİCİ BİLİNEN HALK

OQ-ËRİM UÇ = KIRMANÇ (K.Mirşan)

Oq, Oq halkı…Ërim, ermiş…Uç, yönetici… cümle hâlinde:

Yöneticiliğe ermiş Oq halkı…YÖNETİCİ OQ HALKI…

Ön-Atalar Orta Asya’da, içgüdüyle, BİNLERCE YIL ÖNCE DEMOKRASİ’ye ilk adımı atarak

· EGEMENLİK HALKINDIR demişlerdir

Binlerce yıl sonra Atatürk 10’uncu yıl nutkunda:

· Hâkimiyet, bilâkayd-u şart milletindir… EGEMENLİK ULUSUNDUR, demiştir.

Bugün 23 Nisan 2013. Millî Merkez oluşturarak ikinci bir 23 Nisan daha yaşıyoruz;

Atatürk’ün dediği gibi, “bu milletle neler yapılmaz”…

23 Nisan’lar kutlu olsun

Halûk Tarcan (CNRS-Paris)

Not: (Ön-Türkler, OQ ve ON/Hun halklarından oluşur, Anadolu’ya M.Ö.13 binlerden başlayarak gelmişlerdir)

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *