Kaldırın TC leri

Kaldırın TC leri

Rifat SERDAROĞLU
rifatserdaroglu@superonline.com

Başbakan her şeyi söyledi, her kelimeyi kullandı,
Türk-Türklük-Türk Milleti-Atatürk diyemedi.
Yalandan da olsa söylemek istedi ama dili tutuldu söyleyemedi.

Cani Öcalan’a “Sayın” dedi, “Türk Milleti” diyemedi.
Barzani’ye “Kardeşim” dedi, “Türk Devleti” diyemedi.
Talabaniye “Mam-Amca” dedi, “Türklük” diyemedi.
Ben Gürcüyüm, eşim Arap dedi, biz “Türküz” diyemedi.
Hamas Liderine “Dostum” dedi, “Ben Türk Milletindenim” diyemedi.
Ecdadım Vahdettin dedi, Atatürk diyemedi.

Niçin diyemedi;
“Türk Milleti” diyebilmek için Türkçeyi “Ana Dil” olarak kabul edip, kendini Türk Milletine ait hissetmek gerekir. Etnik kökeni ne olursa olsun, “ben Türk Milletinin bir ferdiyim” diyebilen biri asla ve asla ellerinde çocuklarımızın kanı bulunan bir caniye “Sayın” demez.

“Türk Devleti’nin vatandaşıyım” diyen biri, Barzani denen eşkıyaya asla ve asla “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye bağırttırmaz.

“Uydurulan” değil, “İndirilen” gerçek İslam’a inanan biri “Atatürk” demekten gurur duyar.Gönül huzuruyla-coşkuyla Türk Milleti-Atatürk diyen biri, Irak’ta-Afganistan’da-Libya’da yapılan Müslüman soykırımına ve tecavüzüne göz yummaz, bu şerefsizlikleri yapan ABD Askerleri için dua etmez.Türk-Türklük-Türk Milleti-Türk Devleti diyemeyen biri Başbakan olursa,bugün yaşadıklarımız olur;

Önce Ziraat Bankası, adının başındaki TC’yi kaldırır.
Sonra Sağlık Bakanlığı tüm kuruluşlarındaki TC’leri kaldırır.
“Atatürk Kapalı Spor Salonunun” adını “Kapalı Spor Salonu” yapar.
Başbakan’ın “Akil İnsan” seçtiği bir sapık Türk Bayrağının adı değişsin,
“Devlet Bayrağı” olsun der.
Anayasadan Atatürk Milliyetçiliği ve Atatürk adını çıkarmak ister.

Bu ortaçağ kaçkınları akılları sıra Cumhuriyetten ve Cumhuriyeti kuranlardan intikam aldıklarını zannederler.
Kendi bindikleri dalı kesmeye çalıştıklarının farkında değildirler.Her yaptıkları terbiyesizlik, her başvurdukları hukuk dışı yol, Türk Milletinin onlara karşı olan nefretini daha çok arttırmaktadır.Türk Milletinin bu nefreti, onları yakın zamanda kahredecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurumlarından TC’yi kaldıran, kaldırmak isteyenler şunu hiç unutmasınlar; Kim ki TC’yi siler, kaldırmaya kalkarsa Türk Milletinin her ferdi için bu hainler (Kürtçü-Bölücü) diye damgalanacaktır.

Türk Bayrağının adı değişsin, Devlet Bayrağı olsun diyen biri var ya, işte o en azılı Kürtçü-Bölücüdür.

08 Nisan 2013 Pazartesi

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, Politika ve Gundem, Rifat SERDAROĞLU yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *