Durup dururken “ayran”!

Durup dururken “ayran”!

Bülent ESİNOĞLU

Siyasal İslam ile radikal İslam’ın kan uyuşmazlığı, iki de bir, depreşir.

Ayran meselesi, aslında Batıya yaslanmış siyasi İslam ile radikal İslam’ın sorunudur.

Radikal İslam içkiyi günahların başında sayar. Oysa sosyolojik İslam için içki, o kadar da büyük mesele değildir.

Asıl kavga başka yerdedir.

Siyasal İslam devlet ve piyasa ile bütünleşirken, radikal İslam bu bütünleşmeye karşıdır.

Radikal İslam’ın asıl hedefi toplumdur. Toplumdan giderek devleti ele geçirmektir. Siyasal İslam ise devlete sızarak, devleti ele geçirmeyi strateji olarak benimsemiştir.

Siyasi İslam sızma işlemini yaparken, Batıya benzeme mecburiyeti vardır.

Devleti ele geçiren siyasi İslam, sürekli radikal İslam’dan baskı altındadır.

Radikal İslam’dan gelen taleplere kendini kapatırsa, örgütleme ve devleti elinde tutma olanağını kaybedebilir.

“Ayran” gibi meselelerde, siyasal İslam ile köktencilerin ilişkisi hiç kopmaz.

Kökten dinci kesimde, karizmanın kurumlaşması için “alkollü içki yerine ayran” propagandasının yürütülmesi gerekir.

RTE ayran derken, hem sosyolojik İslam’a sesleniyor, hem de radikal İslam’a mesaj veriyor.

Sosyolojik İslam’a rakı içmeyin, ayran için derken, radikal İslam’a da “Bana bırakın, zamanı gelince gereken adımları atarım, bu iş strateji meselesidir” mesajını vermektedir.

Kökten dincinin, “Hâkimiyet sadece Allaha aittir, yasa zaten verilmiştir” anlayışı ile Batıya yaslanmış, piyasa İslam’ının uyuşması imkânsızdır.

Yeri gelmişken siyasal İslam’ın açmazlarını sıralayalım.

-Bilim toplum ilişkisinde, kökten dinciler için ulema esastır, siyasal İslam devlet ile bütünleştiği için; üniversiteler, doğal bilimler vardır.

Siyasal İslam ulemayı yadsır.

-Siyasal İslam’ın dili piyasa dilidir. Radikal İslam’ın dili dini külliyata dayanır.

-Siyasal İslam’ın entelektüel duruşu ile radikal dincinin entelektüel duruşu farklıdır.

Siyasal İslam’ın Batı işbirlikçiliği yaparken duruşu, çıkarlarını sürdürülebilir kılmaya yöneliktir. Radikal İslam’ın böyle bir kaygısı yoktur.

-Siyasal İslam’ın külliyat (bilgiler ve dini bilgi) ile ilişkisi, kökten dinci birisinin külliyat ile olan ilişkisinden başkadır.

-Siyasal İslam deney ve etik arasında sıkışır, oysa kökten dincinin böyle bir durumu yoktur.

Siyasal İslam ile işbirliği içinde olan şarapçının sattığı şarap artarken, siyasal İslam’ın görüntüyü kurtaracak “ayran meselesini” ortaya atmaya ihtiyacı vardır.

Durup dururken ayran meselesi buradan çıkmıştır.

29.4.2013,
bulentesinoglu@gmail.com

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *