“April 23rd Turkish National Sovereignty & Children’s Day”

“April 23rd Turkish National Sovereignty & Children’s Day”

Atatürk with his adopted daughter, Ülkü Adatepe
On the occasion of the 93rd anniversary of the April 23rd, Turkish National Sovereignty and Children’s Day, the Assembly of Turkish American Associations congratulates all children and the Turkish American community.

“Little women, little men! Each one of you is a star, a ray of light, a rose of the future! It is you who will bathe the country in light! Never lose sight in your striving of how important and valuable you are. We are expecting great things of you.”

***

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ıŞığısınız. Memleketi asıl ıŞığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düŞünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

 

Mustafa Kemal Atatürk

This entry was posted in ATATURK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *