YENİ ANAYASA TÜRKİYE’NİN İPİNİ ÇEKECEKTİR.

YENİ ANAYASA
TÜRKİYE’NİN İPİNİ ÇEKECEKTİR.

Naci KAPTAN
09 Şubat 2013

Yurdunu,bayrağını,atasını sevenleri,
laik Cumhuriyete bağlı olanları,
Yüzleri aydınlığa,çağdaşlığa,bilime dönük olanları,
Ötekileştirip,ayrıştırıyorlar.

Bu AKP iktidarının genel politikasıdır.
İrticayı tehdit olmaktan çıkartarak,
Ulusalcıları yani diğer deyişle Milliyetçileri,
Tehdit ilan ediyorlar.

Kendilerine aykırı olanları tutuklayarak,hapsediyorlar..
Ölümün eşiğine gelinceye kadar hapishanede tutuyorlar.
Sonra da timsah gözyaşları döküyorlar.

Ve bunun da adı ;
Yerse…
İleri demokrasidir !!!

***

Daha önceki yazılarımızda CHP’nin SÖZDE yeni anayasa yapılmasından çekilmesi için
defalarca yazmış ve CHP ile MHP’nin AKP’nin gizli ajandasını meşrulaştırdıklarını,
masada da ancak konu mankeni olduklarını defalarca yazıp,uyararak “Turpun büyüğü heybede” demiştik.

Zamanı geldi,
Heybeyi açtılar,
Turpun da ucu gözüktü !!!

Türkiye’yi bölecek olan Yeni anayasanın yapılması ve Başbakan Erdoğanın Başkanlık modeliyle tek adam olmak hırsı dörtnala gitmektedir.Türkiye tek adam dayatmasıyla faşizm eşiğinin önündedir.

Ülkeyi tek adam rejimiyle faşizme götürmeye çalışan başbakan Tayyip Erdoğan,Anayasayı,CHP ve MHP ile çıkartmazlarsa,40 bin insanımızın katili olan PKK’nın siyasi uzantısı,DTP ile işbirliğine gideceklerini açıkladı !!!

Bakın AKP anayasa çalışmalarında neler yaptı ;

YARGITAY VE DANIŞTAY KALKIYOR HSYK’NIN YAPISI DEĞİŞİYOR

Ak Partili hukukçuların tamamladığı yeni anayasanın yargı bölümüne ilişkin öneriler, Salı gecesi 24.00’e doğru TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunuldu. Öneriye göre yeni anayasada Danıştay ve Yargıtay olmayacak. Bunun yerine Temyiz Mahkemesi olacak. HSYK’nın yapısı ve üye seçim sistemi de tamamen değişecek.

* Başbakan Tayyip Erdoğan’ın verdiği yeni “süre resti”nin gölgesinde toplanan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP, muhalefetten habersiz olarak “başkanlık” önerisini anayasa metnine koydurdu.Muhalefet temsilcileri “Bu korsanlık girişimidir. Bunlara tenezzül etmemek gerekir” diyerek tepki gösterdiler.Böylece AKP’nin muhalefet partilerini yeni anayasanın yapılmasında vitrin malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

* AKP HSYK’yı aslından uzaklaştırarak görevini iktidarın siyasi isteklerine göre yapacak şekilde değiştirmesi yetmedi.Şimdi de Yargıtay ile Danıştayı kaldırmak istiyor.Devletin iskelet yapısını siyasi amaçlarına göre şekillendirmek istiyor.AKP uygulamalarıyla Türkiye’nin temelini sarsıyor !!!

* HSYK Kurulunun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesi olacak ve Savcılar Dairesinin Başkanlığını yürütecek.

Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dörtte biri Başkan tarafından 19 yıllığına atanacak.

Değerli okur,
yapılmakta olan tüm düzenlemelerle, temyiz mahkemesine,HSYK’ya ve Anayasa Mahkemesine seçilecek olan tüm üyeleri AKP iktidarı doğrudan veya dolaylı olarak belirleyecektir.

Adalet bakanı yine HSYK’nın başkanı,müsteşarı da kurulun tabii üyesi olacakmış !!!
Hatırlarsınız HSYK henüz AKP’nin arka bahçesi yapılmadan önce,HSYK’nın çalışmaları ve aldığı yüm kararlar başbakan Erdoğan’ın ağır baskısı altında ve hedefte idi.Adalet Bakanı Ergin ve müsteşarı HSYK’nın programlı çalışmalarına katılmayarak kurulun tüm çalışmalarını engelliyordu.

Başında adalet bakanı ve müsteşarının bulunduğu hukuk kurulunun, gerçek hukuka göre karar alabilmesi mümkün müdür ?

Başbakan Erdoğan bu anayasa taslağınla tüm yargı kurullarını kontrolu altına alacak ve şikayetçisi olduğu güçler ayrılığını yok ederek tüm gücü elinde toplayacaktır.

AKP, Danıştay ve Yargıtay’ın kaldırılarak onun yerine Temyiz Mahkemesi kurulmasını öneriyor. Öneri paketine göre, hakimler, görevlerinde bağımsız ve tarafsız olacak; kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecek. Burada bir parantez açalım ;

Öneri paketinde “hakimler, görevlerinde bağımsız ve tarafsız olacak; kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecek” yazıyor.Zaten gerçek hukukun temel ilkesi hakimlerin tarafsızlığı,kanun ve hukuka uymaları,vicdani karar vermeleri üzerine kurulu değil midir ?

CHP ARTIK ANAYASAYA ŞEKİL İTİRAZINDA BULUNAMAYACAK
Ak Parti’nin yeni anayasadaki yargı bölümündeki ilişkin önerisinde, artık anayasaya şekil yönünden itirazda bulunulamayacak.(Böylece muhalefetin elinden bir denetim gücü de alınmış olacak.Dikensiz gül bahçesi )

HSYK’nın yapısı değişiyor
HSYK’nın yapısı değişirken adı ‘Hakimler ve Savcılar Kurulu’ olacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu yirmiiki üyeden oluşacak. Kurul, Hakimler Dairesi, Savcılar Dairesi ve Disiplin Dairesi olmak üzere üç daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesi olacak ve Savcılar Dairesinin Başkanlığını yürütecek.

HSYK üç parça

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)
“Hâkimler dairesi”
“Savcılar dairesi”
“disiplin dairesi”
olmak üzere üç daire halinde çalışacak. HSYK, 22 üyeden oluşacak. HSYK’nın başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Ancak Adalet Bakanı Müsteşarı, savcılar dairesinin başkanı olacak. Kurul’un 7 üyesi TBMM tarafından üçte iki çoğunlukla seçilecek. Kurul üyeleri 4 yıl görev yapacak. Süresi dolanlar yeniden seçilemeyecek.

Hoca ağırlıklı Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak ancak üyelerin büyük çoğunluğu üniversite hocası olacak. TBMM, en az yedisi anayasa hukuku, kamu hukuku veya siyaset bilimi alanında çalışan öğretim üyeleri arasından olmak üzere dokuz üyeyi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla seçecek. Başkan sekiz üyeyi anayasa hukuku, kamu hukuku veya siyaset bilimi alanında çalışan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, meslekte onbeş yıl görev yapmış hâkimler ve savcılar ile en az beş yıllık Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçecek.

AKP Türkiye’nin çivisini çıkartmaktadır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise partiyi melezleştirerek parti içinde ayrışmayı derinleştirirken bir yandan da AKP’nin bölücü anayasasına desteğini halen sürdürmektedir.

CHP gecikmeden yapacağı bir açıklamayla ;

Türkiye’yi bölecek olan,Cumhuriyet devletinin temeli olan kuvvetler ayrılığını yok edecek olan ve topluma tek adam rejimini dayatmayı hedefleyen Yeni anayasa hazırlık çalışmalarından çekilmelidir.

Ehh bu yazının dibine Yılmaz Özdil’in yazısını da eklemek vaciptir ;

***

ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA

Yılmaz ÖZDİL

Yeni anayasa hazırlıyorlar.

“Özgürlükçü” olacakmış.

*

HALKI DİN ve IRK FARKI GÖZETEREK, KİN ve DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK suçundan HAPİS YATAN ve siyaset yasağı konulan kişi, MEVCUT ANAYASA’YA GÖRE BAŞBAKAN OLABİLİYOR MU?

Olabiliyor.

*

Milletvekili ve genel başkan yardımcısı olduğu parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan… Sonradan milletvekili olduğu parti, Anayasa Mahkemesi tarafından bi daha kapatılan kişi… MEVCUT ANAYASA’YA GÖRE CUMHURBAŞKANI OLABİLİYOR MU?

Olabiliyor.

*

Anayasa Mahkemesi tarafından, laiklik karşıtı eylemlerin odağı ilan edilen ve hazine yardımı kesilen parti… MEVCUT ANAYASA’YA GÖRE İKTİDARA GELEBİLİYOR Mu?

Gelebiliyor.

*

Anayasa Mahkemesi tarafından, bölücülük suçlamasıyla bir defa, iki defa, üç defa kapatılan parti… Aynı kadrolarla, başka tabelalarla tekrar TEKRAR AÇILIP, MECLİSE GİREBİLİYOR MU?

GİREBİLİYOR.

*

ATATÜRK İLKELERİ ÜZERİNE ŞEREF VE NAMUS YEMİNİ EDİP, Atatürk ilkelerini anayasa’dan ÇIKARMAK LAZIM DİYEN MİLLETVEKİLİ VAR MI?

Var.

Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri değiştirilsin diyen?

O DA VAR.

*

İSTENDİĞİ ZAMAN…
Hapiste bulunan kişinin, milletvekili seçildi diye, hapisten çıkarılıp, meclis’e girmesine izin veriliyor mu?

VERİLİYOR.

*

İSTENDİĞİ ZAMAN…
Hapiste bulunan kişilerin, milletvekili seçilseler bile, hapiste tutulup, meclis’e girmeleri engelleniyor mu?

ENGELLENİYOR.

*

Nitelikli dolandırıcılık, kalpazanlık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, zimmet, kaçakçılık gibi suçlardan yARGILANMASI GEREKENLER, MEVCUT ANAYASA’YA GÖRE DOKUNULMAZ MI?

Dokunulmaz.

Yargılanmayı boş ver, KENDİLERİ İÇİN AF YASASI ÇIKARABİLİYORLAR MI?

Çıkarabiliyorlar.

*

VAR MI DÜNYANIN HERHANGİ BİR ÜLKESİNDE BÖYLE ÖZGÜRLÜK?

Yok.

*

İyi de canım kardeşim…

DAHA NASIL “ÖZGÜRLÜKÇÜ” OLABİLİR Kİ ANAYASA ?………

This entry was posted in FAŞİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *