İMPARATOR MENELİK’İN TAHTI

İMPARATOR MENELİK’İN TAHTI

Ünlü mucit ve sanayici George Westinghouse’un şirketi, dünyada ilk kez elektrikli iskemleyi yaptığında,elektrikli idam iskemlesinin bir imparatora taht olacağını bilebilir miydi ?

Hikayeyi anlatmadan önce Etiyopya’dan (Habeşistan) bahsetmek isterim.

Ülkenin adı başlarda köleler ülkesi anlamına gelen Habeşistan konmuştu. Kim neden bu adı koydu bilinemez ama işin içinde yine emperyalist bir dış dayatma olsa gerek !

Ülke halkına, siz kölesiniz bilincinin, ülkenin adıyla öğretilmesi amacının varlığı da düşünülebilir.

Ama Habeşistan halkı kendilerine verilmiş olan “Siz kölesiniz” adını yalanlayıverdi. Tarihin en eski medeniyetlerinden olan Etiyopya diğer pek çok Afrika ülkesinin aksine 20. yüzyıla kadar sömürgecilere direnip bağımsızlığını korumuş bir ülkedir.Ki daha sonraları ülkenin adı değiştirildi , Etiyopya oldu.Etiyopya’da Amharik dili kullanılmaktadır.

Etiyopya tarihinin en güçlü figürü şüphesiz 19 yüzyılda Etiyopya’yı birleştirip,bir bayrak altında tek bir millet haline getiren Negus Neghesti,yani İmparator Menelik II. Afrika birliğine inanan kişidir.

Ünlü siyaset tarihçisi Ali Mazrui’ye göreyse ;
Etiyopya’yı 1889-1913 tarihleri arasında yöneten Menelik II yalnızca Habeş diyarının değil, bu dünyanın gördüğü en kudretli siyah adamdır.İtalyan Gianfranco Manfredi’nin yazmış olduğu Volto Nascoto (Saklı Yüz) çizgi roman serisi de Menelik II’nin hayatını anlatır.

Konumuz işte bu imparatordur ;

Menelik II, 1855′te ölen Şoa Eyaleti Kralı Haile Malakat’ın oğludur. 1844 Şoa’da doğar. 1889′da imparator olur.
Addis Ababa’yı başkent yapar,Addis Ababa’nın anlamı çiçektir . Sömürgeciliğin yükseldiği dönemler yaşanmaktadır.

Habeş imparatoru Menelik zamanında Osmanlı Habeşistan siyasi ilişkileri başlamıştır. Habeş İmparatoru II. Menelik’in İstanbul’a 1896’da bir elçi gönderir. İmparator Menelik’in amacı Kudüs’te yaşayan Habeşlilerin bazı haklarını güvence altına almaktır.

Elçisiyle gönderdiği mektupta, kendi ülkesindeki Müslümanların sahip olduğu haklara ,
Kudüs’teki Habeşlilerin de sahip olmasını talep etmektedir. II.Abdülhamit siyasi teamül gereği Sadık El Müeyyed’i Habeşistan’a elçi olarak gönderir. Bu yolculuğun hikayesi de ayrıdır.

1889’da İtalyan hükümetinin Etiyopya ile imzaladığı Uccielli mutabakatıyla, alacağı topraklar karşılığında para ve malzeme yardımı yapacaktı ! Bu anlaşma yürümedi ve Etiyopya ile İtalya arasında savaş çıktı. Bu savaş “Etiyopya’nın Krallar Kralı” ünvanını kullanan Haile Selassie esas adıyla Tafari Makonnen zamanında da devam etti.
Haile Selassie,köleliği kaldıran ve ülkesinin ufkunu açan Etiyopyalı genç öğrencilerin öğrenim için Avrupa’ya gönderen, ülkesinde ileri bir eğitim programı başlattı.
1923′te Etiyopya’nın Milletler Cemiyeti’ne alınmasını sağladı. 1924′te köleliği kaldırdı.

Ne diyordu Afrika ata deyişi ;

“Beyazlar geldiğinde bizim toprağımız, onların elinde İncil vardı.
Bize gözlerimizi kapayıp dua etmeyi öğrettiler.
Gözlerimizi açtığımızda, onların elinde topraklarımız,
bizim elimizde de İncil vardı.”

Gelelim II.Menelik’e ;

Olayı gazeteci Mine G.Kırıkkanat şöyle anlatır ;

“Uluslararası ölçülerde değer ve çapını kanıtlamış ender Türk gazetecilerden,sevgili dostum Sinan Fişek’ten 2001 yılında dinleyip,yazdığım bir Etiyopya tarihçesi vardır ki, ne ben unutabilirim, ne de okuyanlar:

Ünlü mucit ve sanayici George Westinghouse’un zaten kendi adını taşıyan şirketi,dünyada ilk kez elektrikli iskemle tasarımıyla idam piyasasında yeni bir çığır açtığında; Etiyopya olmadan önce Habeşistan diye anılan ülkede İmparator Menelik hüküm sürüyordu. Menelik’in mülkünde durum çok karışıktı ve çokça idam gerekiyordu.

İmparator, Westinghouse’un yepyeni infaz icadını duymuştu.İdamlıklar iskemlenin üstüne oturunca sarsıla sarsıla ölüyor, kan görülmüyordu. Menelik hemen Amerika’ya iki elektrikli iskemle sipariş etti .Sipariş iskemleler, heyula gibi geldi ABD’den.

Menelik ve saray erkânı, infaz iskemlelerinin görünüşünden çok etkilenmişlerdi.Artık nasıl çalıştırmaya kalktılar, üstüne kimi oturttular da ölmedi bilmiyorum ama sonunda Menelik ve adamları, iskemlenin durup dururken infaz yapmadığını anladılar. İskemlenin çalışması için elektrik gerekiyordu. Oysa Habeşistan’da henüz elektrik yoktu…

Bu arada, iskemlelere dünya kadar para ödenmişti. İmparator Menelik,adamlarına emir verdi: İskemlelerden biri derhal Westinghouse’a geri gönderilecek,ikincisini ise kendisi… Taht olarak kullanacaktı.

Ve krallar kralı Haile Selasiye’ye kadar,hatta bir süre daha Habeşistan İmparatorluğu’nun iktidar tahtı bir elektrikli iskemleydi, sevgili okurlar!

Kanlı iç çatışmalar sonucu Haile Selasiye’nin yetkilerini elinden alındıiktidara gelen Marksist Leninist Yüzbaşı Mariam Mengistu; Haile Selasiye’nin ailesindeki tüm erkek bireyleri öldürttü,kalabalık haremini de sarayın yedi kat dibindeki zindanlara tıktı.

Yüzbaşı Mariam bununla da yetinmedi ,1975’te ölen (ya da boğularak öldürülen) krallar kralı Haile Selasiye’nin cenazesini; bir daha dirilmeyeceğinden emin olmak ister gibi, saraydaki bürosunun tabanına,çalışma masasının altına gömdürdü!

Ve ülkenin Marksist Leninist diktatörü Mariam Mengistu,1991 yılına kadar bir mezarın üstünden yönetti Etiyopya’yı! “


İşte böyle değerli okur,
Tarih böyle yazıyor,
Bazı ülkeler elektrikli sandalyayi taht yapan,
öldürülen imparatoru çalışma masası altına gömenlerce yönetilmiş.
Fakat hak yememek adına , imparator Menelik belki de,
ülkesinin parası ziyan olmasın diye taht olarak bu iskemleyi kullanmış olabilir !
Aman ! bunu bizim ülkede olanlar duymasın !!!

Naci Kaptan
04 Şubat 2013

This entry was posted in EMPERYALİZM, FAŞİZM, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *