Dindara Çağrı

Dindara Çağrı

Yılmaz Yunak

Sevgili Din kardeşim!

Bugün sana bazı gerçeklerden söz edeceğim ve bu sözlerimi Kuran ve hadisle temellendireceğim.
Okuduklarını lütfen Kuran ve hidisle doğrula ve öyle değerlendir.
Sonra da sana bir teklifle geleceğim.Ne yazık ki seni gerçekten şaşırtan bir teklifle.

Önce gerçekleri görelim…

*** *** ***

Allah’ın Elçisi’nin (O’na selam olsun) bize gelen en sağlam hadislerinden biri, “Vatan sevgisi imandandır” sözüdür.

Bir Müslüman evvel emirde vatanını sevmekle mükelleftir.

Allah ne diyor:

“Musa’dan sonra, İsrailoğullarının ileri gelenlerini hatırla. Peygamberlerine, ‘Bize bir komutan ata ki Allah yolunda savaşalım’ demişlerdi. ‘Ya savaş emri gelince cayarsanız?’ dedi. Ülkemiz/vatanımız işgal edilmiş, memleketimizden sürülmüşüz; böyleyken Allah yolunda neden savaşmayalım!’ dediler. Savaş emri gelince, pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimlik edenleri çok iyi biliyor.” (Bakara, 246)

Ne diyor Yaratıcı:

“Allah zalimlik edenleri çok iyi biliyor!”

Gördüğünüz gibi, vatan için savaşmak, Allah yolunda savaşmak aynı zamanda; bu savaştan kaçmak ise düpedüz zalimlik.

Soru şu:

Amerikan emperyalizmiyle birlik olup vatanı sevmek, onun savunması yapmak mümkün mü?

Afganistan, Irak, Libya, Suriye, İran…

Tüm bu Müslüman ülkeler, bugün senin müttefikin ABD tarafından perişan edildi; böyle giderse sıra sana gelecek.
Bu Müslüman ülkeleri perişan eden Amerikan emperyalizmiyle kol kola vatan savunması yapılabilir mi!

Temel soru şu:
Emperyalizm ve işbirlikçileri ile birlik olup vatan savunulabilir mi?

Peki, bugün ABD emperyalizmine karşı durarak vatan savunmasını temel mesele edinen kim?
Bu soruyu kendine her gün sormalısın; bugünün vatanseverleri kimler, kimler Vatan için her şeyini feda etmiş durumda?

Vatan savunmasını temel meselesi haline getiren, bunun için canını dişine takan kim?

Büyük Ortadoğu Planı kapsamındaki ülkelerin tümü Müslüman; bu ülkeleri bölüp parçalayarak doğal zenginliklerini gasp etmek isteyen kim ve sen bu emperyalistlerle kol kola mısın, değil misin?

BOP Eşbaşkanlığını düşün!

Bugünün bir de “yarın”ı var!

“Vatanı bir kadın memesine değişmem!” diyebilen alçaklarla ve işbirlikçi, yalancı müfterilerle yan yana daha nereye kadar gideceksin?!.

Allah bunu affeder mi sanıyorsun!

ABD emperyalizmi vatanını bölmeyi kafasına koymuş ve bunu, yaptığı haritalarla NATO toplantılarında ve çeşitli platformlarda açıkça ortaya sermiş; Kuran’ın deyişiyle “seni vatanından çıkarmaya” (Mümtehine, 8) ant içmiş!

Bu alçaklarla hâlâ dost olarak kalmak seni mahvediyor; göremiyor musun!

Ne diyor Kuran:

“Allah sizi; ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmasına yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine, 9)

Bak; “zalim” tekrar etti bu ayette de!

Sureye ismini veren “Mümtehine” ne demek peki?

“İmtihan edilen!”

Ne diyor Yaratıcı:

“Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir.”

Bundan on yıl önce Seri Katil’in zalim olduğu konusunda zerre kadar tereddütün yoktu; bugün ne oldu da bu kanaatin değişti?

BOP Eşbaşkanlığı ile imtihan ediliyorsun; bunu göremiyor musun!

Sorumu tekrar ediyorum:

Bugün BOP’a bütün varlığıyla karşı çıkarak vatan sevgisini ve savunmasını temel mesele yapan kim?

Bunu bir düşün!

*** *** ***

Ne diyor Örümcek Suresi:

“İnsanlar sadece ‘iman ettik’ demeleriyle bırakılacaklarını ve sınavdan geçmeyeceklerini mi sanıyorlar. İyi dinleyin! Biz onlardan öncekileri de sınavdan geçirdik. Böylece Allah, kim sözün namusu ile yaşıyor, kim de hayatını yalan üzerine kurmuş bilip ortaya çıkarmış olacak; bundan hiç şüpheniz olmasın.” (Ankebut/Örümcek, 2, 3.)

Sınavdasın, imtihan ediliyorsun!

Kuran’ın deyişiyle; “sözün namusu ile mi yaşıyorsun, yoksa hayatını yalan üzerine mi kurmuşsun”, bunun sınavındasın!

İyi düşün!

Seri Katil’e (ABD emperyalizmi) destek vererek ve Müslüman ülkelerin perişan edilmesine kol kanat gererek sınavı verebileceğini mi sanıyorsun?

İmtihan ediliyorsun!

Bu imtihandan BOP Eşbaşkanlığı ile çıkılabilir mi!

*** *** ***

Sevgili din kardeşim!

Senden ricam; Bakara 219, Nahl 71, Kasas 5, Haşr 7, Bakara 278-279 ve benzeri ayetleri Kuran’dan okuman.

Sana yüzlerce ayet sunuyorum!

İnfak ayetlerini sunuyorum sana!

Bunları okuduğunda, Kuran’ın kapitalizme nasıl karşı olduğuna bizzat şahit olacaksın.

Sıradan bir örnek olarak, sistem partilerinin ve özellikle AKP’nin “borsa kazançları” yani “faiz” meselesindeki tavrını düşün.

Bakara 278 ve 279, bunun “Allah’a ve Resulüne bir harp ilanı” olduğunu söylüyor.

Sistem partilerini ve özellikle AKP’yi dost edinerek Allah’a ve Elçisi’ne harp mi ilan ediyorsun!

Bu neoliberal sistemde, asgari ücretten dahi vergi alınırken, borsa kazançları, yani faiz, isterse katrilyonlarca lira olsun vergi beyannamesinde beyan bile edilmiyor; bu kazançlardan tek kuruş vergi alınmıyor. 2012’de en çok kâr eden enstrümanlar banka faiz gelirleri ve borsa faiz kazançları; bu sana bir şey ifade etmiyor mu!

Temel soru yine çıkıyor ortaya:

Bu sisteme yürekten karşı çıkanlar kim?

Neoliberal vatansızlar mı, AKP dahil sistem partileri mi; yoksa bir başkası mı?

Burada Kuran okuyorum sana ey din kardeşim, Kuran okuyorum!

Ne diyor Nisa, 5:

“Sakın hainlere yardakçı olma!”

Hainler kim?

*** *** ***

Bu günlük sadece Vatan savunması ve kapitalizm konusunda Kuran okumakla yetineceğim sana ve seni derin derin düşünmeye davet edeceğim. (Kamer, 17)

Ve ilk paragrafta sözünü ettiğim gibi, sana bir teklifte bulunacağım.

Seni, antikapitalistlerin/antiemperyalistlerin ve vatanseverlerin yönetimindeki Aydınlık Gazetesi’ni okumaya ve Ulusal Kanal’ı izlemeye davet edeceğim.

Sana şu anda inanılır gibi gelmeyeceğini, gerçekten çok şaşıracağını biliyorum; ama bunu yaparsan, yukarıda okuduğum Kuran ayetlerinin ve Sevgili Peygamberimizin sözünün nasıl da değer kazandığını kendi gözlerinle göreceksin.

Takip ettiğin ve her gün Allah’a ve Kuran’a karşı zulüm işlenen yandaş veya dinci medya organlarında göremeyeceğin gerçekleri bu yayın organlarında görmeye ve şaşırmaya davet ediyorum seni!

Takip ettiğin yayın organları seni kandırıyor, aldatıyor, zehirliyor; hem bugünün tehlikeye atıyorsun, hem de ahretini! Seni yıllardır Allah ile kandırdılar (Fatır, 5), şimdi de yalan haberle kandırıyorlar!

Bu işbirlikçiler ve müfterilerle kol kola olarak pisliğin içine yuvarlanıyorsun, çünkü aklını kullanmıyorsun! (Yunus, 100)

Allah’ın Elçisine, “Yarın kurtuluş nasıl olacaktır, ey Tanrı Elçisi?” diye sorduklarında, “Kurtuluşu hak etmek için, Allah’a hile yapıp oyun oynamaktan vazgeçmek gerekir!” diye cevap veriyor.

Takip ettiğin medya organları -ve onlara prim tanıdığın için ne yazı ki sen de- Allah’a hile yapıyor, O’nunla oyun oynuyor; bunu ne zaman göreceksin?!.

Bildiğin gibi, şirkin temel görümü riyakârlıktır. Allah’ın Elçisi bu konuda ne diyor:

“Ümmetim adına en çok korktuğum belâ, gizli şirktir.”

Takip ettiğin yayın organları, bir Amerikan tertibiyle tutsak edilen komutanların ve vatanseverlerin suçlu olmadığını bile bile, suçluymuş gibi gösterip riya üzerine riya işliyor, dolayısıyla Allah’a şirk koşuyorlar.

Bu zulme daha ne kadar ortak olacaksın?!.

Kapitalizme ve ABD emperyalizmine kim karşı, kim vatan savunmasını temel mesele yapmış; gel ve gör!

Bir örnek olarak; Amerikan tertibiyle esir tutulan komutanlar ve vatanseverler konusunda gerçeği görünce bugüne kadarki düşüncelerin ve önyargıların nedeniyle Allah’tan af dileyeceğine, seni aldatan o kalleş yayın organlarına beddua edeceğine zerre kadar şüphem yok!

Hadi sevgili din kardeşim:

Gerçeği görmeye gel!

Kuran’a ve benliğine zulmetmeye son ver!

Gerçek seni bekliyor!

Allah’a emanet olun…

Yılmaz Yunak
ulusalkanal.com.tr

This entry was posted in Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *