NUR YÜZLÜ GÜL KOKAN VALİ * Isparta valisi yakında peygamberliğini ilan edecek!

NUR YÜZLÜ GÜL KOKAN VALİ

Isparta Valisi Memduh Oğuz’ çalışanlarının kurban bayramını şöyle kutladı ;

Kurban Bayramınızı tebrik eder,
itaat, sadakat, teslimiyet, korku ve ümit ile gelen
sonsuz mutluluklara vesile olmasını dilerim”

Ne demek istediğini siz düşünün !!!

Devam edelim ;

Isparta Valisi Memduh Oğuz ilahi projeyle Türkiye’yi kurtaracağını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde nurculukla ilgili bir sempozyum düzenleyen Isparta Valisi Memduh Oğuz, bu kez de “ilahi bir mesaj aldığını” söyleyerek Türkiye’yi kurtaracak projesini açıkladı. Vali Oğuz, daha önce de kurban bayramında çevresine attığı SMS ile gündeme gelmişti.

Hıristiyanlığın ilk vaazının Isparta’da verilmesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ilim adamları yetişmesi ve Said Nursi’nin risaleleri burada yazmasından yola çıkan Vali Oğuz, “Bu proje bana hissettirildi. İlim şehri için vazifeliyim. Şeref ve mesuliyeti ağır bir proje. Sayın Başbakan’la baş başa istişare etmek istiyorum. Türkiye’yi kurtaracak bir proje” dedi.

Gazeteci Yusuf Yavuz diyor ki ;

“Isparta valisi yakında peygamberliğini ilan edecek!”

Ne diyelim ki !!!

Isparta’da Çalışmalarına Said Kürdi/Nursi’nin yön verdiğini ,kendisine ilahi mesajlar indiğini söyleyen bir Vali! var …

Isparta valisi sayın Memduh Oğuz’a “VAHİY” iniyormuş,ilahi mesajlar alıyormuş .Hatta diyor ki ;
“Türkiye’nin kurtuluşu bu ilahi projede ???”

Dinimizde İlahi mesajların” kimlere indiği bellidir.Isparta valisi Oğuz Peygamberliğe mi soyunuyor ???
Yetmiyor,devam ediyor ;

Isparta’nın Kuleönü köyünde bir kuran matbaası bulunan Hayrat Vakfı’nın Isparta Temsilsici Muhlis Körpe’den övgüyle söz ederek ;

“Isparta’da Türkiye’nin en temiz kuranı kerim matbaası var. İçerisinde yediğiniz bir şeyi yere düşürseniz hiç yıkamadan alıp yiyebileceğiniz kadar temiz, ayakkabıyla içeriye girilmeyen bir yer. Belki burası biraz şey gelir ama işçilerin hiç birisi abdestsiz çalışmayan bir matbaa. ”

Sayın Memduh Oğuz Cumhuriyet Devletinin valisidir !
Fakat ,Saidi Kürdi/Nursi’yi yüceltmeye çalışıyor.Saidi Kürdi/Nursi ise,Cumhuriyet ve Atatürk düşmanıdır.

Üzücü olan şudur ki,
Cumhuriyetin bazı valileri,Cumhuriyet düşmanlarıyla kolkoladır.
Vali bey Nurcu olabilir,
Tarikat müridi de olabilir.

Önemli olan Devletin Valisi olmasıdır.Devletin valilik görevini kendi kişisel inancından uzak tutmak zorundadır.
Devletin verdiği yaptırım gücünü Nur’culuk adına kullanmamalıdır

Isparta Valisi Memduh Oğuz, inancı ile Cumhuriyet Devlet’inin valisi olmak görevlerini karıştıran bir validir.
Vali bey, Atatürk ve Laik Cumhuriyet’in düşmanı olan Saidi Kürdi/Nursi’yi aklamaya ve yüceltmeye çalışan bir “mürid ” görüntüsüyle öne çıkmaktadır.Isparta valisi Oğuz ,laik cumhuriyet düşmanıyla kolkola giriyor …

Vali Oğuz’un açıklamalarını değerlendiren İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık şöyle diyor ;
“Vali Oğuz bir kamu görevlisi gibi değil, bir cemaatin adamı gibi konuşuyor.”

Devlet’te görev üstlenen,
Devlet şapkasını giyenlerin,
Devletin kurallarına uymak yükümlülükleri vardır.

Kurtuluş savaşı döneminde de düşmanla da işbirliği yapan valiler de görülmüştür.Bunlardan birisi de Manisa mutasarrıfı (valisi) Hüsnü efendidir.Yunan ordusuyla işbirliği yaptığından ismi Hüsnüyadis olarak anılmıştır.
Hüsnüyadis Yunan ordusuyla birlikte Türkiye’den kaçmıştır.Şimdi de Yunanistan’da kimsesizler mezarlığında, mezarı başında poli (serseri) Türko yazan kırık bir taşın altında yatmaktadır.Aradan seneler de geçse yapılanlar unutulmamakta,Tarih baba da gereken kayıtları düşmektedir.

Valilik makamı müridlik görevinin icra edileceği yer değildir.Vali Oğuz’un makamını borçlu olduğu Laik Cumhuriyet’in ilkelerine sahip çıkması temel görevlerindendir.Sayın vali Cumhuriyet Devletinin temel görevlerini yapmak yerine,Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı,işbirlikçi bir mürtecinin dini görüntüsüne sığınarak müridliğini yapıyor olması Cumhuriyet Devletinin ilkeleriyle bağdaşmaz.

Uzun seneler merkezde bulunan vali Oğuz’un Isparta valiliği görevini bir sene yapacağı ve emekli olacağı yazılmıştır.Görünen odur ki sayın vali kendisine emekliliğinde yeni bir makam ayarlamaktadır !!!

Not ; Isparta Valisi sayın Memduh Oğuz’a aynı konuda ADD önceki Isparta şube Başkanı sayın Mahmut Özyürek ve benim yazdığım yazılarla Isparta valisinin bu konudaki mektubunu aşağıdaki linkte paylaşıyorum :

https://nacikaptan.com/?p=1186

Gazeteci değerli Yusuf Yavuz’un bu konudaki yazısı aşağıdadır

Naci KAPTAN
06 Ocak 2013

Isparta valisi yakında peygamberliğini ilan edecek!

Yusuf Yavuz

Isparta Valisi Memduh Oğuz’un ilahi mesaj aldığını söyleyerek kenti ilim şehri yapmaya soyunmasına sert tepki. ADD Isparta şubesinin önceki başkanı Mahmut Özyürek, Vali Oğuz’a yönelik yazdığı açık mektupta,

“ilahi mesajlar ancak peygamberlere iner.Siz ‘Isparta ilim şehri olmalı’ diye ilahi bir mesaj aldığınızı söylüyorsunuz. Korkarım, şakirdi olduğunuz Said-i Kürdi gibi ‘peygamber’ olduğunuzu da iddia ve ilan edeceksiniz” dedi.

VALİNİN ALDIĞI ‘İLAHİ MESAJ’ ISPARTA’YI KARIŞTIRDI

Çalışmalarına Said Nursi’nin yön verdiğini öne süren açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Isparta Valisi Memduh Oğuz’u ağır dille eleştiren ADD önceki başkanı Mahmut Özyürek, “size sayın vali diyemeyeceğim. Çünkü siz cumhuriyetin valisi olmayı hak etmiyorsunuz” sözleriyle başladığı mektubunda, “Sayın Oğuz; Siz gerçekten Atatürk cumhuriyetinin Isparta valisinin değil, Muaviye’nin Şam valisi Mervan’ın izinden gidiyorsunuz. Nasıl ki Mervan, ‘Ali İmran’ Suresini, ‘Ali Mervan’ diye yazdırmış, ‘Cebrail, bana da vahiy getiriyor’ diyerek, İslam dünyasının parçalanmasına yadsınamayacak katkılar koymuşsa, siz de Türkiye cumhuriyetinin parçalanmasına en az Muaviye’nin valisi Mervan kadar katkı koyuyorsunuz” iddiasında bulundu.

‘CUMHURİYET’İN SAVCILARI NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR?’

Vali Oğuz’un gerçek İslam’ın değil, Hz. Ali’nin “Bunlar da din elbisesi giyiyorlar, ama ters çevirerek giyiyorlar” diye tanımladığı bölücü, ayrıştırıcı, kimlikçi, hadisçi ve aklı dışlayan “dejenere edilmiş” Emevi dininin şakirtliğini yapmakla suçlayan Özyürek, mektubunda şunları dile getirdi:

“Sayın Oğuz; size Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129. Maddesini, yani ‘Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler’ hükmünü ve ‘tarafsız davranmanız konusunda’ onlarca yasayı hatırlatıp Anayasal ve yasal suç işlediğinizi uzun uzun yazma gereği duymuyorum.

Isparta ile ilgili çalışmalarda kendinizi yönlendiren ve istikamet verenin bizzat Bediüzzaman olduğunu, ‘üstadın Isparta’nın adil valisine hitabı var. Sıkıntılı, eziyet dolu bir dönemde yazılmış. Buna lebbeyk (buyurunuz, emredersiniz) diyebilmek çok büyük bir şereftir. Ben onun aracısıyım’ diyerek kime hizmetkâr olduğunuzu açıkça belirttiniz. Siz, kime hizmet ettiğinizi açıkça belirttiniz belirtmesine de, benim merakım, siz bu yasadışılıkları yaparken, Cumhuriyet düşmanları her yanı bir veba gibi sarmışken, cemaat ve tarikatlar devleti teslim alırken, ‘Cumhuriyeti koruma, kollama görevi’ yapmaları için kendilerine bu cumhuriyetin maaş ödediği savcılar niçin harekete geçmezler, neredeler, ne yaparlar? Yoksa onlarda mı ‘tarikatın- cemaatin göbek taşına’ oturmuşlardır?”

‘İBADETE BİD’AT YOLUNA SAPTINIZ’

Vali Oğuz’un, hac sırasında kullanılan ve ‘lebbeyk Allahümme lebbeyk’ (Buyur Rabbim! Senin emrine geldim buyur!) anlamına gelen telviyeyi dejenere ederek, Said Nursi için, kullandığını anımsatan Özyürek,”siz bir müşriksiniz. İbadette bid’at yoluna saptınız.Hz. Muhammed’in:

‘Dinimizde olmayan herhangi bir şeyi uyduranın ortaya koyduğu dince reddedilmiş, dışarı atılmıştır. Her bidat dalalettir hadisini yok saydınız” ifadelerini kullandı.

‘YAKINDA PEYGAMBER OLDUĞUNUZU İDDİA EDECEKSİNİZ’

Said Nursi’nin bir çok sözünde peygamberlik iddiasında olduğunu öne süren Özyürek, “ilahi mesajlar ancak peygamberlere iner. Siz ‘Isparta ilim şehri olmalı’ diye ilahi bir mesaj aldığınızı da söylüyorsunuz. Korkarım, şakirdi olduğunuz Said i Kürdi gibi ‘peygamber’ olduğunuzu da iddia ve ilan edeceksiniz” dedi.

‘ŞİRK DİNİNİN HİZMETKARLIĞINI YAPIYORSUNUZ’

Vali Oğuz’u, devletin makamını da kullanarak Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı ile birlikte ‘Isparta Kahramanları Sempozyumu’ düzenleyerek risale-i nuru ve şakirtlerini kutsallaştırma ve kahramanlaştırıp Allah’a şirk koşmakla eleştiren Özyürek, “siz yaptığınız çalışmalarla şirk dininin çıkardığı hıyanet yangınına ‘odun taşıyıcılığı’ yapıyorsunuz. Dinimizin gerçekleri yerine ‘şirk dininin’ hizmetkârlığını yaparak halkımızı adeta afyonla uyuşturulmasına katkı koymaktasınız. Bu eylemlerinizin inananlar arasında ayrışmalara ve derin uçurumlara neden olduğunuzun ya farkında değilsiniz,ya da gerçekten ‘dalalet’ içindesiniz” dedi.Özyürek, Vali Oğuz’u ağır dille eleştirdiği mektubunda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

‘SİSTEM ÖCALAN’I NURCU YAPMAYA ÇALIŞIYOR’

“Isparta Kahramanları Sempozyumu’nu düzenlediğiniz günlerde, önceleri ağlamaktan sorumlu, bu günlerde de bölücü başı Apo’yu ve yandaşlarını aklamaktan sorumlu bir bakanımız, ‘Öcalan lisede öğrenci iken dindar ve namaz kılan biri. Cemaat toplantısına gitseydi Nurcu olurdu. Ama bir arkadaşının hatası, onun başka yollara sapmasını sağlamış. Onu komünist, solcu yapmış. Sonra da Kürtlüğe güya evrimleşmiş’ diye ortaya çıktı. Son günlerde, BDP’nin Diyarbakır ve Van’da düzenlediği yürüyüşlere Kuran taşıyan ‘mele’ler öncülük etmeye, katılımcıların çoğunluğu ise Apo posterlerinin yanı sıra Said Nursi posterleri taşımaya başladı. Aynı tarihlerde devletin üst makamlarını işgal eden hükümet memurları ‘İmralı katilinin ne kadar ‘dindar’ olduğunu kanıtlama yarışına girdiler. Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın ise, ‘Sistem ağabeyimi daha önce Ermeni yaptı, Zerdüşt yaptı şimdi de Nurcu yapmaya çalışıyor’ diyerek yakınması medyada geniş yer buldu.

‘6. FİLO’YU KIBLE ALANLARDAN KAHRAMAN OLMAZ’

Siz Isparta da, yüce dinimizi değişime uğratıp emperyalizmin amacı doğrultusunda başkalaştırmaya ve İslam dünyasına pazarlamaya yeminli kuklalarla ‘sempozyum’ yaptınız. Halk kahramanları ile ilgili bazı kurallar vardır. Çağımızda kahramanlık, sömürüye karşı emeği, işgalciye karşı vatanı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmayı gerektirir. Bizim kahramanlarımız, haksızlığın karşısında, halkın ve haklının yanındadır, insanın insanı sömürmesine karşıdır. Birlikten, dirlikten, dirilikten bağımsızlıktan yanadır, vatan savunmasını namusu olarak bilir. İşgale işgalciye meydan okur.

Bizim kahramanlarımız Pir Sultan’lardır, Şeyh Bedrettin’lerdir, Mustafa Kemal’ler, Deniz Gezmiş’lerdir. Ve bu toprakların altında kefensiz yatan şehitlerimizdir. Ya sizin kahramanlarınız! Bu değerlerin hangisine sahip! Sizin kahramanlarınız, emeğin karşısında, sömürünün yanındadır, işgalciyle işbirliği yapan, haklının değil, güçlünün yanında duranlardır.

Sizin kahramanlarınız ya faşist diktatörlerdir ya da eli kanlı tetikçilerdir, 6. Filoyu kıble alanlardır, ABD’nin yeminli hizmetkârları olan zübüklerdir. Boşuna uğraşmayın Sayın Oğuz; Lawrence’lerin, Edward Noel’lerin yarattığı hainlerden ‘kahraman’ çıkmaz! Siz Pirus zaferi kazandınız Sayın Oğuz. Siz bu zaferin sarhoşluğu ile belki göremiyorsunuz, ama kaybettiniz. Saldırdığınız değerlere çoktan yenildiniz.”

This entry was posted in İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *