TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ’NDEN TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU

TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ’NDEN
TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU

BÖLGESEL ÖZERKLİK VE İKİ DİL TARTIŞMALARI

Ülkemiz son yıllarda büyük bir değişim, dönüşüm ve yıkım projesinin uygulama alanı haline getirilmekte, milletimiz emperyalizm arenasında adeta bir varlık ve bütünlük sınavına tabi tutulmaktadır.

Bu dönemle birlikte bizleri bir arada tutan tarihi ve kutsal kavramlarımızın içi boşaltılmak, inanç değerlerimiz yıpratılmak, milli ve manevi değerlerimiz yozlaştırılmak istenmekte; oluşturulan kargaşa ve belirsizlik ortamından faydalanılarak, milletimizin ve devletimizin geleceği üzerine bir takım kirli hesaplar yapılmaktadır.

Yaşanan gelişmelere bakıldığında, değişim sürecini yönlendirenlerin yoksul, mutsuz ve geleceğe olan güvenini yitirmiş bir toplum hedeflediği görülmektedir.

Yıllardır yapılan sonu gelmez kısır tartışmalar ile uluslar arası çevreler ve büyük sermayelerce fonlanan propaganda faaliyetleri aracılığıyla toplumsal reflekslerimiz zayıflatılıp, tepkisiz, duygusuz ve duyarsız bir toplum yaratılmakta; bu yolla ülkemizin bir bölgesi vatan topraklarından koparılmak, iki dilli bir yapı ile binlerce yıllık kardeşliğimize darbe vurulmak istenmektedir.

Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti; binlerce yıllık devlet geleneğimizin devamı olarak, şehitlerimizin kanlarıyla kurulmuş; milletimizi birbirine kenetleyen şuur; analarımızın gözyaşlarıyla yoğrulmuştur.

Nasıl ki, et tırnaktan ayrılmazsa; bu coğrafya üzerinde yaşayan ve etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını benimsemiş hiçbir fert de birbirinden ayrılmaz.Coğrafi, sosyal, tarihi, kültürel ve ekonomik gerçekler bizi birbirimize sıkı sıkıya bağlamaktadır.

Türk milleti tanımı, bu coğrafyada hayat bulan bütün etnik kimlikleri bünyesinde barındıran ve kapsayan bir kimliği ifade eder.

Bu bakımdan milli birlik ve beraberliğimizi bozma, kardeşi kardeşe düşürme, ülkemiz içinde bir kısım vatandaşlarımızı ayırma planları yapanlar, bu emellerine asla ulaşamayacaklardır.

Toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan olan dilimizin kullanımını zaafa uğratma çabaları ve bunun devamı olarak ülkemizin bir bölgesi için özerklik talep edilmesi son derece tehlikeli bir gelişmedir.

Dil birliği, aynı şekilde düşünmenin, aynı şeyleri hissetmenin ve hislerimizi aynı şekilde paylaşmanın anahtarıdır.Bu coğrafyada türkülerimiz, oyunlarımız, ağıtlarımız, kültürümüz, tarihimiz ve kaderimiz birdir.

Bu birliği bozmak kimsenin harcı değildir.

Bu konuları tartışmak, Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez olarak nitelenen maddelerinin, dolayısıyla Devletimizin ve niteliklerinin tartışmaya açılması demek olur ki; bu da bizi ayrışmaya götürür.

Türk Dayanışma Konseyi, acı tecrübelerin kazanımları olarak Anayasada ortaya konulan nitelik ve ilkelerle, milletimizi bir arada tutan değerlerin yılmaz savunucusudur.

Bu nitelikleri tartıştırmayız.Bu tür girişimlerin yol açacağı sonuçların acı tecrübeleri hepimizin malumudur.

Milli birliğimizi zaafa uğratacak, milletimiz arasına ayrılık tohumları ekecek, bizi bizden uzaklaştıracak girişimlerde bulananları ve bu kimselere umut aşılayarak kamuoyuna sunanları şiddet ve nefretle kınıyoruz.

Bizler, dost düşman herkese, bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki:

** Türkiye Cumhuriyeti tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil ülküsü ile kurulmuş üniter bir devlettir.

** Türkiye Cumhuriyeti, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

** Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

** Dili Türkçedir.

** Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

** Milli marşı İstiklal Marşı’dır.

** Başkenti Ankara’dır.

Tartışmayız; tartıştırmayız…

Saygılarımızla…

TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ

TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ ÜYE KURULUŞLAR:

*Akademisyenler Birliği Derneği
*Aydınlar Ocağı Genel Merkezi(İstanbul)
*Azerbaycan Kültür Derneği
*Avrasya Kültür Sanat Birliği Derneği
*Başkent İktisatçılar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Derneği
*Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
*Bilişim 2023 Derneği
*Birleşik Emekliler Derneği
*Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
*Devlet Denetim Elemanları Derneği
*Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi (Kayseri)
*Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Ankara Şb.)
*Eğitim 2023 Derneği
*Ekonomi 2023 Derneği
*Enerji 2023 Derneği
*Hacettepe ve Beytepe Kampüsü Mezunları Sosyal Yardımlaşma Derneği
*Irak Türkleri Yardımlaşma Derneği
*Kadın Hareketi Derneği
*Kıbrıs Türk Kültür Derneği
*Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
*Milliyetçi İşadamları Derneği (MESANDER)
*Özürlüler Kültür ve Dayanışma Derneği – (Öz-Bir)
*Siteler Sanayici ve İşadamları Derneği
*Teknik Öğretmenler Derneği
* Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Şehit Aileleri)
* Ticaret ve Turizm Mezunları Derneği
* Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği
* Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği-(TÜDKAD)
* Türk Hukuk Enstitüsü Derneği
* Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği
* Türkiye Kırgızistan Dostluk Derneği
* Türkiye Türkmenistan Dostluk Derneği
* Ulaşım 2023 Derneği
* Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği (ÜLKÜ –TEK)
* Ülkücü İşçiler Derneği
* Ziraatçılar Birliği Derneği
* Gazi Eğitim Mezunları Vakfı
* Gazi Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Mezunları Vakfı
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Vakfı
* KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı
* Kırım Gelişim Vakfı
* Teknik Eğitim Vakfı
* Türk Aydınlar Vakfı
* Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)
* Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı
* Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı
* Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı
* Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV)
* Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı (TÜSAV)
* Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV)
* Türkiye Eğitim Çalışanları Kalkınma Dayanışma Vakfı
* YÖRTÜRK Yörük Türkmen Vakfı Genel Merkezi – (Ankara)
* Türk KAMU-SEN
* Türk Enerji-Sen
* Türk Büro-Sen
* Türk Sağlık-Sen
* Türk Tarım Orman-Sen
* Türk Eğitim- Sen
* Türk Ulaşım-Sen
* Türk Diyanet Vakıf-Sen
* Türk Haber-Sen
* Türk İmar-Sen
* Türk Yerel Hizmet-Sen
* Türk Kültür Sanat-Sen
* Türkiye Emekli – Sen
* Türkiye Haber – İş Sendikası
* Uluslararası Avrasya İnsan Hakları Federasyonu
* Orman Mühendisleri Odası
* Veteriner Hekimler Merkez Birliği Merkez Konseyi Mhp Kağıthane İlçe Başkanlığı

This entry was posted in DUYURULAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *