SÖYLEV / NUTUK 85 YAŞINDA: TÜM ATATÜRK CUMHURİYETİ KURUMLARI, SÖYLEV’İ ANLAYIP ANLATMALIDIR!

Özer OZANKAYA
09.10.2012

SÖYLEV / NUTUK 85 YAŞINDA:
TÜM ATATÜRK CUMHURİYETİ KURUMLARI,
SÖYLEV’İ ANLAYIP ANLATMALIDIR!

Atatürk, 85 yıl önce 15 Ekim – 20 Ekim günleri arasında 6 gün boyunca okuduğu BÜYÜK SÖYLEV’inde, Türk ulusunun var olma – yok olma savaşı vermek zorunluğuna nasıl düşürüldüğünü ve bu savaşın nasıl zafere ulaştırıldığını, bütünüyle belgelere dayandırarak yazmış, amacının “ulusu için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtmek” olduğunu vurgulamıştı.

Günümüzde ise, ulusal bilincimizi köreltmeye uğraşan yerli ve yabancı sömürgecilik, ulusal uyanışımızın anıtsal başyapıtı olan Atatürk’ün SÖYLEV/NUTUK‘unu unutturmak için, eğitim programlarından, okul ve kamusal kuruluş dıvarlarından kaldırmaya uğraşıyor!

Bu saldırganlığa karşı verilecek yanıt, tüm “Cumhuriyet kurumlarının” SÖYLEV’in temel saptamalarını tüm ulsumuzun düşünce ve duygularında güçlü bir biçimde yeniden bilinç düzeyine çıkaracak etkinlikler düzenlemeleri gerekir. Bu bağlamda günümüz açısından en güncel olan bölümlerine ağırlık veren SÖYLEV SEÇKİLERİ yayınlanmalı, konfeenslı, söyleşişi, şenlikli SÖYLEV GÜNLERİ düzenlenmelidir.

Kendi demokratik meşru varlığına ve o varlığı borçlu olduğu Atatürk’e saygısı olan tüm siyasal, eğitsel, sanatsal, ekonomik, iletişimsel ..kurum ve kuruluşlar, bu etkinlikleri düzenleyip sergilemelidirler.

Bu bağlamda Atatürk’ün partisine, SÖYLEV’İN OKUNUŞUNA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VE SÖYLEV’DE ANLATILAN TÜM ULUSAL KURTULUŞ ETKİNLİKLERİNİ YÜRÜTEN ANADOLU-RUMELİ ULUSAL HAKLARI SAVUNMA DERNEĞİ’nin yerini alan Cumhuriyet Halk Partisi’ne düşen ödevin özellikle büyük olduğunu belirtmeliyim!

CUMHURİYET HALK PARTİSİ SÖYLEV’İN 85. YILDÖNÜMÜNÜ TÜM YURT YÜZEYİNDEKİ ÖRGÜTÜYLE, KONFERANSLARLA, ŞENLİKLERLE,TV/ RADYO PROGRAMLARIYLA, OKUMA OTURUMLARIYLA, SÖYLEV SEÇKİLERİNİ BASTIRIP DAĞITARAK … KUTLAMALIDIR.

CHP yöneticileri, özellikle günümüz ortamında bu yıldönümlerini sessiz geçiştiren bir CHP yönetimine, “örtülü BOP eşbaşkanlığı” yakıştırmasının yapılacağını unutmamalıdırlar!

Ben bir toplumbilimci Türk olarak bu kutsal ödevimi yerine getirme bağlamında internet ortamında “SÖYLEV BİR TOPLUMBİLİM KLASİĞİDİR!” konulu bir incelememi yayınlıyorum.

Ayrıca SÖYLEV’in okunuşunun 70. yıldönümü için yaptığım ve unutulmaz tiyatro sanatçımız Müşfik Kenter’in 2-3 yıl boyunca sahneye koyduğu bir SÖYLEV SEÇKİSİ’ni CEM Yayınevinin yayımladığını da belirtmek isterim.

“Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan daha yüksek bir işlem görmeğe layık olamaz.

Öyleyse ya bağımsızlık, ya ölüm!
Gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı.”

diyen;

““Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardanberi yaşanan ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum.”

sözleriyle de “EN DEĞERLİ HAZİNEMİZ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ TÜRK GEÇLİĞİNE EMANET EDEREK” noktalanan SÖYLEV’in 85. yıldönümü kutlu olsun; engellenmek istenen ulusal uyanışımızı yeniden canlandırsın.

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *