“SİZ BU TESKERE İLE CİHAN HARBİ YAPARSINIZ !!! “

Naci KAPTAN

“SİZ BU TESKERE İLE CİHAN HARBİ YAPARSINIZ !!! ”

SORU ;

AKP’nin yazdığı ve Meclise sunduğu,yasalaştırdığı,
MHP’nin herzaman yaptığı gibi AKP’ye koltuk değneği olduğu,
TESKERE ile,
CHP Milletvekili Muharrem İnce’nin dediği gibi ;
“SİZ BU TESKERE İLE CİHAN HARBİ YAPARSINIZ !!! ”
Sözü doğru mudur ???

Sizler kendi yanıtınızı veriniz…

Ben yanıtladım ;
AKP BU TESKERE İLE CİHAN HARBİ YAPABİLİR.

NASIL MI ?

Aşağıdaki kararı okuyunuz ;

SURİYE’DEKİ DURUMUN OLUŞTURDUĞU TEHDİT VE RİSKLER ÇERÇEVESİNDE HUDUT, ŞÜMUL, MİKTAR VE ZAMANI HÜKÜMETÇE TAKDİR VE TESPİT EDİLMEK KAYDIYLA, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ İLE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN, ANAYASANIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA BİR YIL SÜREYLE İZİN VERİLMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1025 Karar Tarihi: 04.10.2012

Suriye’de devam etmekte olan krizin bölgesel istikrar ve güvenliğe olduğu kadar, ulusal güvenliğimize menfi etkisi giderek artan şekilde görülmektedir.

Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince yürütülen askeri harekâtlar kapsamında, 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz topraklarına da saldırgan eylemler yönelmiş ve müteaddit uyarılarımıza ve diplomatik girişimlerimize rağmen bu eylemler devam etmiştir. Ülkemiz topraklarına yönelik söz konusu saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.

Bu durum, ulusal güvenliğimize ciddi tehdit ve riskler oluşturan bir aşamaya ulaşmıştır. Bu itibarla, ülkemize yönelebilecek ilave risk ve tehditlere karşı zamanında ve süratle hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun 04.10.2012 tarihli 4’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

***

Görüldüğü gibi SALDIRGAN ÜLKE olarak Suriye tanımlanıyor .
Aslında saldırgan Ülke,daha doğru deyişle saldırgan güç AKP Hükümetidir.
AKP’yi bu göreve itekleyen çirkin Amerika’lıdır !!!
AKP iktidara gelirken verdiği sözünü tutmalıdır …
AKP hükümeti başbakan Erdoğan’la birlikte BOP Eş başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

AKP iktidarı Libya’daki rejim değişikliğiyle birlikte Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinden toplanmış olan paralı savaşçıları ülkemizde uzun süre hastahanelerde ve toplama kamplarında barındırarak,silahlandırmış ve Suriye sınırından sokarak Suriye Devletine karşı çete savaşlarını başlatmış ve desteklemiştir.Bu savaşçılara da sınırda bulunan göçmen kamplarında karargah kurdurmuş,barınmalarını sağlamıştır.Şimdilerde ise silah ve sağlık,hastahane,yaralıların tedavi desteği ile Suriye’ye sokulan paralı askerlere destek sürdürülmektedir.Suriye Devletine karşı savaşan muhalif güçlerin YÜZDE DOKSAN BEŞİNİN yabancı olduğu Alman istihbarat kurumu tarafından açıklanmıştır.
Suriye emperyalizme ve Haçlı ordularına karşı varoluş savaşı vermektedir.
Ne kadar acıdır ki ; Haçlı ordularının görevini bu kez İslam ülkelerinden toplanmış olan Müslüman kimlikli paralı askerlerle BOP Eşbaşkanı Erdoğan ve kurmayları almıştır.
Ki bunlar elhamdüllilah Müslümanız diyenlerdir !!!

SORU 2 ;

Bu soru AKP Hükümetine,
AKP’ye her zaman hayat öpücüğünü esirgemeyen MHP ve Genel Başkanına,
Yandaş kırık kalemli medyayadır ;

TESKERE ÖZETLE DER Kİ ;

“Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince Ülkemiz topraklarına yönelik saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.Gerekli tedbirleri almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi …”

Başbakan,
Teskereye imza koyan Bakanlar ,
Teskereye koltuk değneği olan MHP
Kırık kalemliler
Açıklar mısınız ;

Teskerede neden hedef belirlenmeden ;
” Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi …”
İbaresi yazılmıştır.???

NEDEN SURİYE yazılmamıştır ???

Böylesi önemli konuda hedef ve amaç belirtmeden TESKERE çıkartılır mı ???
AKP’in BOP görevleri içinde misyonu bellidir.
MHP ise Milli kelimesini sadece adında taşıyan,
GAYRİ MİLLİ bir partidir.
AKP’in Türkiye’yi bölücü,teslim edici,rejimi kırıcı politikalarının ardında
MHP vardır.

Geçmiş olsun Türkiyem,

CİHAN SAVAŞLARINA HAZIR OLUN …..!!!

Ateş bahçene düştüğünde neler oluyor diye ağlamayın,sızlanmayın…

Naci KAPTAN
07 Ekim 2012

This entry was posted in EMPERYALİZM, ORTADOĞU ÜLKELERİ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *