DÜŞMANDAN GURUR DUYULUR MU ?

AKP TERÖR DESTEKÇİSİNİ ALKIŞLADI !!!

Topraklarında 20 PKK kampı,
5 bin terörist barındırıyor ve
AKP kongresinde salon
Barzani’yi “Türkiye seninle gurur duyuyor”
sesleri ile karşıladı…

Hangi Türk,
askerini katleden katilleri,
Terörizme kucak açanları,
Türkiye’den toprak isteyenleri,
kutsar ve gurur duyar !!!
Bu insanlar nereden çıktılar ???

Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kürsüye çıkan Barzani
“Türkiye – Kürdistan ilişkileri önemli” dedi. Erdoğan, öpüp tebrik etti.

AK­P’­nin 4. Ola­ğan Bü­yük Kon­gre­si­’nin “o­nur ko­nuk­la­rı­” ara­sın­da; Ku­zey Irak Böl­ge­sel li­de­ri Me­sud Bar­za­ni, Ira­k’­ın hak­kın­da idam ce­za­sı verdiği Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta­rık el Ha­şi­mi ve Ha­mas li­de­ri Ha­lid Me­şal var­dı. En çok al­kı­şı Me­şal al­dı. Me­şal ko­nuş­ma­sı­nı ya­par­ken de AK­P’­li­ler coş­kuy­la al­kış­la­dı. Me­şa­l’­in ar­dın­dan Bar­za­ni
ko­nuş­tu. O kür­sü­ye çı­kar­ken sa­lon­da, “Tür­ki­ye se­nin­le gu­rur du­yuyo­r” slo­gan­la­rı atıl­dı.

http://video.sozcu.com.tr/turkiye-sizden-utaniyor-akp-kongresinden-utanc-veren-goruntuler.html

Bar­za­ni, Kürt­çe yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da AK­P’­ye ve Er­do­ğa­n’­a öv­gü­ler diz­di. Bar­za­ni, “Türk-Kürt gen­ci­nin ka­nının dö­kül­me­si bi­zi acı­tı­yor. Kan dö­kül­me­si­nin son bul­ma­sı için eli­miz­den ge­len ne var­sa Er­do­ğa­n’­a yar­dım­cı ol­ma­ya ha­zı­rız. Tür­ki­ye-Kür­dis­tan ara­sın­da­ki iliş­ki­ler önem­li nok­ta­ya ulaş­mış­tır. Tür­ki­ye-Irak ti­ca­ri iliş­ki­leri 12 mil­yar do­lar. Bu­nun yüz­de 80’i­ni Kür­dis­tan böl­ge­siy­le ya­pı­lı­yo­r” diye konuştu.

İŞTE TWITTER’DAKİ TEPKİLER

@TURK_GENCLIGI
AKP kongresinde Gazi Atatürk’ün resmi yoktu! Barzani ve Oslo Çocuklarının olduğu yerde
iyi ki de yoktu!..

@clkayyildiz
AKP Kongresi’nde Barzani’ye “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye bağıranlar, emin olun
APO da sizinle gurur duymuştur!…:)

@Murat_ide
BARZANİ için “Türkiye seninle gurur duyuyor” diyebilen beyinsizlerden ben de UTANÇ
DUYUYORUM..

@AvarBanu
AKP, Mehmetçik Katili Barzani ile Gurur Duyarken, Şırnak’ta BİR Asker ŞEHİT oldu, Bir
Asker Yaralandı!

@srpcpr
Kandil’de terörist besleyen Barzani’yi Türkiye seninle gurur duyuyor diye çılgınca
alkışlayanlar o elleriniz şehit cenazesinde saf tutmasın

@IsmailDeveciogl
barzani? Türkiye barzani ile gurur mu duyuyor? noluyor?… akp kongresi!!! Yok daha
neler…

@farukstn
AKP kongresi: Başkanları 2,5 saat konuşuyor. toplantı bitiyor. İşte parti içi demokrasi.
Biat, itaat,kanaat, at, at.

@Painthopia
AKP Kongresi, demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçecektir.

@poisithantos
Bugün yapılan AKP kongresi 1940 lı yılların Almanya’sını hatırlattı.

@GokhanVots
PKK’yla ‘mücadele’ eden Türkiye’yi her fırsatta “Kendimizi savunuruz” diye tehdit eden
Barzani ve onunla gurur duyan AKP’liler. İbretlik…

10uncuKoylu
Az önce Başbakan Erdoğan “Kimsenin yaşamına karışmadık.” dedi. Kadınların kürtajına,
sezaryenine bile karıştığını unutmuştu. Bozmadım.

@yusuf_abaz
5 Gazete kongreye alınmadığı halde, Erdoğan’ın salonda “Özgürlük ve Demokrasi” nutku
atması izleyicilerin göz yaşı dökmesine neden oldu

@OrtamSenol
Şirnak’ta bir askerin şehit olduğu sırada AKP iler Barzani’ye ‘Türkiye seninle gurur
duyuyor’ diye bağırıyorlardı…

@ISILACIKKAR
Şimdi benim anlamadığım Barzani ve şehitlerimize aynı alkışı koparan %50+’mi?!

@zamenkar
Tayyip bizim yolumuz Atatürk’ün, Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin Erbakan’ın
yoludur demiş. Hey be. Yol değil labirent maşallah.

@Fikretturkoglu
Türkiye Barzani ile gurur duyuyorsa, Tayyip Erdoğan’la gurur duymasını yadırgamamak
lazım… Ak Parti benim gözümde bitmiştir…

@vekilince
Barzani ile gurur duyanlar, PKK kamplarının Kuzey Irak’ta ve bu bölgenin Barzani kontrolünde olduğundan haberdar mı?

@morjinalist
Kurultay salonu Barzani’ye “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yapmış. İçim acıdı… Şehitlerin kemikleri sızladı

@enginbas
arkadaş ne kongreymiş … Akabinde elektriğe %10 doğalgaza %20 zam yaptınız… harcadığınız enerjiyi bizden çıkarmayın!

@samimture
Kongre bitmeden ZAMLAR PEŞPEŞE GELİYOR…

‏@onderozturk2023
AKP kongresine davet edilmemek şereftir, onurdur, gururdur!

@muslimsarichp
Dün de bir şehitmiz vardı. Nice insanımızın kanıyla kurulan cumhuriyetin bayramlarını kutlamayan AKP, kongresi için Ankara’yı süslemişti.

@UzakMesafe
Terörün Siyasi Maşası Barzani kürsüye çıktığında “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye slogan atanların akıl ve vicdan ölümü gerçekleşmiştir!

@_Taner1923
Sahte cd ürettiler, teröristle masaya oturdular, Barzani’yi alkışladılar, eğitim sistemini mahvettiler.. daha ne olacak..!!

@Bilge1923
Orada savaş yaşanıyor, evlatlarımız onun kanalıyla öldürülüyor diye mi gurur duyuyorsunuz Barzani’yle?!..

‏@barisyarkadas
Kongrde Erdoğan’dan başka hiç kimse konuşmayacaktıysa bu hengameye ne gerek vardı? Demokrasiye görüntüde bile katlanamıyorlar…

@promidal
Şehitlerimizin kanı ellerinde kürsüde konuşurken barzani, şehit anaları onunla gurur duyduğunu haykırıyor. Bu nasıl bir sapkınlıktır

@sezenks
İlgili parti kongresinde Mesud barzani kürsüye çıkarken “Türkiye seninle gurur duyuyor”sloganları atılmış… Hepiniz rezilsiniz….

@Sakarpiyon
Bundan sonra vergileri, Barzani ile gurur duyan %52′lik adiler ödesin, zamları onlar karşılasın. Yoksa bunu “gururlarına” yediremezler mi?

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *