Türkiye, hak ihlallerinde birinciliği kimseye bırakmıyor

Cumhuriyet 14.05.2012
FIRAT KOZOK’un haberi

AİHM’de 2404 mahkûmiyet alan Türkiye, hak ihlallerinde birinciliği kimseye bırakmıyor

Ceza şampiyonu

Tüm kararların yüzde 19’u AİHM’nin aleyhte kararlarında, 47 ülke arasında birinci olan Türkiye’nin en büyük suçu adil yargılanma hakkının ihlali oldu. AİHM, bugüne kadar hak ihlalleriyle ilgili olarak Türkiye aleyhinde 2 bin 404 karar verdi. Türkiye’ye ilişkin ihlal kararları, mahkemenin vermiş olduğu tüm ihlal kararlarının yüzde 19’unu oluşturuyor.

Başvurularda ikinciyiz Mahkemeye yapılan başvurular konusunda da Türkiye, Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye aleyhine yapılan başvurular nüfusa oranlandığında 2011 yılında Avrupa Konseyi genelinde 1 milyon kişi başına düşen başvuru sayısı 79 iken bu sayı Türkiye’de 118’e kadar çıkıyor.

Türkiye, AİHM’ye yapılan başvuru sayısında ikinci, hak ihlalleri kararlarında ise ilk sırada

Utanç tablosu

© AİHM’ye yapılan başvurular konusunda Türkiye, Rusya’nın ardından 2. sırada yer alıyor. AİHM’nin devlet aleyhine sonuçlanan kararlarında, 47 ülke arasında birinci olan Türkiye’nin en büyük suçu ise adil yargılanma hakkının ihlali.

FIRAT KOZOK

ANKARA – Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) utanç tablosu, Başbakanlık raporlarına da girdi. AİHM’ye yapılan başvurularda Rusya’dan sonra 2. sırada yer alan Türkiye, 1959-2011 yılları arasında mahkemenin verdiği ihlal kararlarında da 2 bin 404 kararla 47 ülke içerisinde birinci sırada yer alıyor.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa Konseyi geneli ve Türkiye’ye ilişkin AİHM’ye yapılan başvuru ve mahkeme kararlarına ilişkin istatistikleri raporlaştırdı. Rapora göre, AİHM’ye yapılan başvurular konusunda Türkiye, Rusya’nın ardından 2. sırada yer alıyor. Türkiye aleyhine yapılan başvurular nüfusa oranlandığında 2011 yılında Avrupa Konseyi (AK) genelinde 1 milyon kişi başına düşen başvuru sayısı 79 iken bu sayı Türkiye’de 118’e çıkıyor.

1959-2011 yılları arasında, AİHM tarafından en az bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle verilen toplam ihlal kararları sayısında (dava sayısı itibarıyla) Türkiye, 2 bin 404 aleyhe kararla sözleşmeye taraf 47 ülke arasında 1. sırada yer alıyor. Türkiye’ye ilişkin ihlal kararları, mahkemenin vermiş olduğu tüm ihlal kararlarının yüzde 19’unu oluşturuyor. Türkiye, 2011 yılında aleyhe sonuçlanan dava sayısı itibarıyla en çok ihlal kararı verilen devlet konumunda. 2011 yılında, Türkiye en az bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM tarafından 159 davada mahkûm edildi.

1959-2011 yıllarında Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları arasında en çok ihlal edilen haklar sırasıyla, yüzde 33 ile adil yargılanma hakkı, yüzde 16 ile mülkiyet hakkı, yüzde 14 ile de özgürlük ve güvenlik hakkı olarak sıralanıyor. Adil yargılanma hakkı ile ilgili başvuruların yüzde 13’ünü de yargılamanın uzunluğu ile ilgili şikâyetler oluşturuyor. 2011 yılında ise Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları arasında en çok ihlal edilen haklar sırasıyla, adil yargılanma hakkı (yüzde 28), işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı (yüzde 25) ve özgürlük ve güvenlik hakkı oluşturuyor (yüzde 13

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *