SİYON ve SESSİZ SİLAHLAR….!

SİYON ve SESSİZ SİLAHLAR….!

Gülsev EYÜBOĞLU

Sessiz Silahlar teknolojisi: II Dünya Savaşı sırasında, İngiltere’de Askeri Yönetimce (Eisenhower Doktrini) stratejik, taktiksel operasyon araştırmasıyla geliştirildi. Operasyon dört ana bölümde uygulanır.

1)- Alt sınıf kontrol altına alınmalı

2)- Bireyler, kurulacak yeni düzeni sorgulama şansını elde edemeden çok erken yaşta uzun vadeli eğitim sistemiyle boyunduruk altına alınmalı.

3)- Zihinleri işgal etmek için alt sınıflardaki aileleri parçalamalı ve öksüz çocuklar ordusu için kontrollü çocuk bakım merkezleri kurulmalı.

4)- Alt sınıf insanlara verilecek eğitimin kalitesi çok düşük tutulacak, üst sınıftan izole edilecek ve alt sınıflar aklı ermeyenler haline getirilecek.

Sosyal Mühendislik adı verilen ve halkın ne zaman teslim olacağını tahmin edebilecek bu yeni düzen projesine yüksek hızda işleyen bilgisayarlara ihtiyaç olduğu görüldü.

1946 yılında J. Presper Eckert ve John W. Mauchly tarafından elektronik bilgisayar geliştirildi.1947 yılında Matematikçi George B. Dantzing; basit lineer programlama sistemini yaptı.1948 yılında J.Bardcen, W.H.Brattain ve W.Shockley transistörü geliştirdiler. Bilgisayarın kullanım alanlarının genişlemesi sağlandı.

Talimatlarla ve büyük finans kaynaklarıyla desteklenip geliştirilen bu sistemle güçler; kurulu bir düğmeyle bütün dünyayı kontrol altında tutacaklardı(!)

1952 yılında Harward Üniversitesine çok büyük ekonomik destek sağlanarak “Amerikan Ekonomik Yapısı” çalışmaları başlatıldı. Harward projesi çok başarılı oldu.1953 yılında “Sosyal Mühendislik Uygulaması” yayınlandı.(1953 by wassly leontief; international sciences press.inc New York). Bu arada 1940’lı yıllarda çalışmaları başlatılan Meyzer; (Düzenli frekansı olan ve elektromanyetik dalgalar meydana getiren veya frekans ve görünüşü aynen muhafaza ederken, elektromanyetik dalgaları kuvvetlendiren düzenek: Döteryum=Ağır Hidrojen, Füzyon=Atomların birleşmesinden oluşan reaksiyon) projesi 1954 yılında tamamlandı ve Yeni Düzen Güç sahipleri Bilderberg Şehrinde toplandılar.

Harward Ekonomik Araştırma projesi II.Dünya Savaşı sırasında ki “sessiz silahlar” operasyonu uzantısıdır.

Amaç:

Bütün Dünyada bir ekonomik kontrol bilimini keşfederek uygulamaktı. Önce Amerikan Ekonomisini sonra Dünya Ekonomisini tıpkı bir mermi yörüngesinin tahmin kontrolü ve tüm ekonomilerin işleyişlerinin tahmini ve kontrol altına alınmasıydı(!)

Ve Ekonomiler, bu sessiz silahlar yöntemiyle hedefe güdümlü roketlere dönüştürülecekti. Ekonomilerin en etkili güdümlü roketleri ise enflasyon prensipleriydi. Ve enflasyon prensipleri uygulamaya sokuldu.

Enflasyon; gayri safi milli hasılanın limitlerini çok çok aşacak derecede karşılıksız para basılmasıdır. Ancak halkın gerçek niyetleri bilmemesi için, hükümetler enflasyon sebeplerini dünyada artan petrol ve ürün fiyatlarından kaynaklandığını söylerler. Ama gerçek bilerek karşılıksız para basılmasıdır.

Önce enflasyonlarla ve yüksek faizlerle milletlerin elinde büyük tutarlarda para olur. Bu durum milletlerin sahte bir özgüvene kapılmalarını sağlar. Kendileri bu özgüvenlerinin gerçek olduklarını sanırken, aniden ortaya birdenbire ŞOK ekonomik darbe gelir(!). Milletler neler oluyorumu anlamadan, Hükümetler hemen devreye Uluslararası Ekonomik Gücü ellerinde tutanları çağırırlar ve böylece sessiz silahlar projesi devam eder.

Süreç;

Karşılıksız para basılarak uzun süre çok yüksek oranlarla devam eden enflasyonlarla sahte ekonomik özgürlüğü var sanan insanlar, ne olduklarını anlamadan birdenbire kendilerini kıt kanaat geçinmeye çalışan ve yoksulluk içinde bulurlar. Daha önce yönlendirildikleri kredi kartlarına yönelirler. (Ki kredi kartları da sessiz silahlar yönteminin bir aracıdır). Bunlar olurken ülkelere çağrılan Uluslararası ekonomik güç odakları “bu ekonomik kriz yüksek enflasyondan olmuştur düşürün” der(!). Enflasyon düşürülüyor programlarıylada; “sessiz silahlar sistemi” ülkelerdeki tüm bireysel gelirlere uygulanan artış zamlarını düşürür. İnsanlar gelirleri kısıtlanırken hızla borçlanmalara yönlendirilirler.

Sonuç;

Ülkeleri teşkil eden bireyler, geleceklerinden umutlarını kesmiş ve psikolojik yıkımlar içinde kendilerini “sessiz silahlar sistemi” ne teslim ederler! Ülkelerin Bireyleri teslim olan ülkelerde, bu sefer finans kurumları çatırtılarla çöker. Artık ülkelerde milyonlarca yoksul bireyler vardır. Böylece bireyleri teslim olan ülkelerde teslim alınmış olur.

İŞTE DURUM BUDUR ….!

This entry was posted in Arastirma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *