HANGİ ÖRGÜTLER ABD’DEN FONLANIYOR?

HANGİ ÖRGÜTLER ABD’DEN FONLANIYOR?

Doç. Dr. Birol Ertan

21. yüzyılda dünyadaki soğuk savaş atmosferinin yok olduğunu ve dünyanın barış ve demokrasi çağına girdiğini düşünüyorsanız, saf değilsenez bile bilgisiz olduğunuzu söyleyebilirim. Yeni yüzyılda soğuk savaş koşullarının çok daha yeni ve güçlü araçlarla sürdürüldüğünü açık biçimde görüyoruz.

Dünyadaki soğuk savaş koşullarını anlamak için birkaç kitap okumak yeterli olacaktır. Bunlardan birisi ve belki de önemli olanlardan birisi, Mark Mackinnon’un “Yeni Soğuk Savaş” kitabıdır (Destek Yayınları, 2. baskı, İstanbul, Aralık 2009).

Kitaptan ilgi çekici bir pasaj aktaracağım:

“NED, 1982 yılında, komünizmi yaymak için çalışan Sovyet benzerlerine karşılık olarak (ABD) hükümeti tarafından finanse edilen ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak Başkan Ronald Reagan tarafından kuruldu… (Kongre tarafından NED’e tahsis edilen) paranın büyük bir bölümü, diğer Amerikan demokrasi destekleme gruplarına aktarılıyordu. Bu grupların içinde iki büyük siyasi partinin uluslararası uzantıları –NDI ve IRI- ve “Freedom House” ile seçim gözlemcisi IFES (International Foundation for Election systems) gibi partiler üstü organizasyonlar da bulunuyordu.

”Kitabın dipnotuna göre, Başkan Bush, 2004 yılında, yeni gelecek paranın Orta Doğu’daki çalışmalara ayrılmasını karara bağlayarak NED’in kaynaklarını iki katına çıkarmıştır (sy. 59).

Kitaptan öğrendiğimiz diğer bilgiye göre, CIA’nın Cumhuriyetçi parti içindeki uzantısı olan IRI, Cumhuriyetçi Başkan adayı Senatör McCain tarafından yönetilirken, CIA’nın Demokratlar içindeki uzantısı olan NDI ise ABD eski Dışişleri Bakanı Albright tarafından yönetilmekteymiş. Bu iki örgüt, ABD dışında gençlik örgütleri içinde faaliyet göstermekte, o ülkelerde kendilerine bağlı gençlik örgütlerini finanse etmekte ve desteklemektedir.

Türkiye’de ARI Grubu’nun bu proje içinde olduğuna ilişkin çok sayıda kaynak bulabilirsiniz.

ABD’nin diğer ülkelerdeki faaliyetlerine ulaşmak kolayken, Rusya, İsrail, İngiltere, Çin ve Almanya gibi ülkelerin daha gizli faaliyetler yürüttüklerini görüyoruz. Bu ülkelerin Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde çok sayıda gizli kurumla ilişkisi bulunmakta, çok sayıda gizli ajan ya da etki ajanını yönlendirme olanakları bulunmaktadır.

Acaba Türkiye’de küresel emperyalizmin taşıyıcısı olan güçlü ülkelerin etki ajanları ve gizli ya da açık destekledikleri örgütler ve ajanlar var mıdır? Özellikle AB fonlarından yemlenen bazı örgütler ya da sivil toplum (!) örgütü görünümlü organizasyonlar, dış bağlantılı çalışmalar içinde olabilir mi? Türkiye’de bunları araştıran bir birim var mıdır?

Türkiye’yi güçlü bir devlet yapmak istiyorsak, ülkede cirit atan yabancı ajanlara, destekledikleri örgütlere, etki ettikleri organizasyonlara karşı önlem almanız, en azından bilgi sahibi olmanız gerekir. Acaba Türkiye Hükümeti ya da bu konuda görevli birimler, bu önemli konuda herhangi bir çalışma ya da örgütlenme içine girmiş midir? Her konuyu olduğu gibi, bu konuyu da görmezden mi geliyor?

Devletin en tepesindeki kurumlarda bu ülkelerin ajanları, destekçileri ya da bilgi aktarıcıları bulunmakta mıdır? Bu konuda hiçbir çalışma yapılmış mıdır?

Doç. Dr. Birol Ertan
09.08.2010

This entry was posted in EMPERYALİZM, Haber. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *