AKP’nin Değişmeyen Hedefi: Kesintili Eğitim‏

Cumhuriyet 24.02.2012
ANALİZ
Utku Çakırözer
AKP’nin Değişmeyen Hedefi: Kesintili Eğitim
AKP’nin temel eğitimin kesintili yapılmasına ilişkin yasa önerisini, 8 yıllık zorunlu eğitime geçme kararının da aralarında yer aldığı 28 Şubat kararlarının yıldönümünde gündeme getirmesi hiç şaşırtıcı değil. 28 Şubat kararlarıyla hesaplaşma arzusu, aslında 2002 yılı sonunda iktidara geldiği günden bu yana AKP’nin içinde. Ancak gerek onay makamı olan Cumhurbaşkanlığı gerekse itirazların değerlendirileceği yüksek yargı organlarının kendileriyle taban tabana zıt bakışı nedeniyle uygun zaman ve zemin bulamadıkları için bugüne kadar beklemek zorunda kaldılar. Tabii beklerken de kesintisiz eğitimin içini adım adım boşaltmayı ihmal etmediler.
Türkiye’nin eğitim alanındaki sorunlarını bilen ve on yıllık AKP hükümetlerinin başta eğitim olmak üzere tüm yasama faaliyetlerini kısa süre öncesine kadar Meclis büromuzda çok yakından takip eden Ankara Büro Haber Müdürümüz Emine Kaplan ile yaptığımız kısa arşiv çalışması, kesintisiz eğitimin AKP döneminde geçirdiği dönüşüme ilişkin şöyle bir tablo çıkardı karşımıza:
• 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararlardan biri olan 8 yıl kesintisiz eğitim yasası Ağustos 1997’de TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. 4306 sayılı yasayla getirilen 8 yıllık eğitim sistemi, 3 aşamadan oluşturulmuştu. Birincisi temel eğitim olarak tanımlanan ilköğretimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması; ikincisi öğrencilerin Kuran kurslarına ancak ilköğretimin 5. yılından sonra yaz tatillerinde gidebilmesi; üçüncüsü de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılacak Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenmesi idi. Ayrıca 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası’yla da temel eğitim çağında olmasına karşın çocuğunu okula göndermeyen veliler ile bu çağdaki çocuklarını Kuran kursu gibi özel kurslara gönderen veliler ile öğrencileri bu kurslara kabul edenlere hapis cezası verilmesi öngörülmüştü.
• AKP, iktidara geldikten hemen sonra ilk adımı 2003 yılında attı. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası’nda yapılan değişiklikle ilköğretim çağındaki çocuğunu okula göndermeyen ya da Kuran Kursu gibi özel kurslara gönderen velilere öngörülen hapis cezası para cezasına çevrildi.
• 2004 yılında yeni Türk Ceza Yasası’nda getirilen düzenlemeyle kaçak kurs açanlara verilen hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 1 yıla düşürülerek erteleme kapsamına alınırken bu kursların kapatılması uygulamasına da son verildi. Bu kurslar arasında Kuran kursları da vardı.
• 2005 yılında Diyanet tarafından açılan Kuran kursları ile dernek ve vakıflarca açılan yurtların Milli Eğitim Bakanlığı’nca denetlenmesi hükmü bir yönetmelik değişikliğiyle kaldırıldı.
• AKP hükümetleri döneminde imam hatip lisesi öğrencilerinin tüm fakültelere girişinin sağlanabilmesi için katsayı uygulamasını değiştiren birçok değişiklik yapıldı. Danıştay’ın iptal kararları nedeniyle, son olarak çok az bir fark olan katsayı uygulaması getirildi. Bu katsayı da AKP’nin TBMM’ye verdiği son kesintili eğitim yasa önerisiyle kaldırılıyor.
• 12 Haziran seçimlerinin ardından ise 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasıyla getirilen ilköğretim çağında Kuran kurslarına gitmesini engelleyen düzenleme bir KHK değişikliğiyle değiştirildi, yaş sınırı kaldırıldı.
• Artık sıra kesintisiz temel eğitim sisteminin kaldırılmasına geldi. AKP verdiği son yasa önerisiyle 10 yıldır mücadelesini verdiği bu amaca nihayet ulaşacak.
İLK VE ORTAÖĞRETİME TÜRBAN SERBESTİSİ
Getirilmek istenen düzenleme ilk ve orta öğretimdeki türban yasağını da 4. sınıftan itibaren fiilen delecek. Zaten AKP hükümetleri son 10 yıllık süreçte temel eğitim ve üniversitede türban yasağının kaldırılmasına dönük denemelerden hiç vazgeçmedi. Orada da şöyle bir süreç izlendi:
• “Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması” adı altında getirilen Kamu Yönetimi Temel Yasası’ndaki “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve bu hizmetlerden yararlandırmada ayrımcılık; bu hizmetlerle ilgili olarak insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı düzenleme ve uygulama yapılamaz” düzenlemesiyle öğrencilerin türban yasağı kaldırılmak istendi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosu nedeniyle yasa yürürlüğe girmedi.
• Bunun üzerine yönetmelik değişiklikleriyle türban yasağını delme girişimleri başladı. Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği değiştirilerek söz konusu liselere giden öğrenciler için “sınavlarda kılık-kıyafetin öğrencinin rahatlıkla tanınmasını sağlayacak şekilde başı açık” olması koşulu kaldırıldı. Ancak yönetmelik değişikliği Danıştay tarafından iptal edildi.
• 22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından AKP anayasa değişikliğiyle türban yasağını kaldırmak istedi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin vetosu nedeniyle anayasa değişikliği girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
• YÖK’ün yapısının değişmesiyle birlikte üniversitelerde türban fiili olarak serbest bırakıldı. Hatta, türban yasağı uygulayan öğretim üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.
• KPSS ve üniversite sınavlarında da türban yasağı kaldırıldı.
• Şimdi kesintili eğitime geçilmesini öngören bu öneriyle birlikte, ilköğretim ve ortaöğretimdeki türban yasağı da 4. sınıftan itibaren getirilecek açıköğretim olanağıyla fiili olarak kaldırılmış olacak.
This entry was posted in Gundem, Kose Yazarlari and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *