CUMHURİYET GAZETESİ VE EKSEN KAYMASI !!!‏

CUMHURİYET GAZETESİ VE EKSEN KAYMASI !!!
 
 
Cumhuriyet gazetesi yönetimine ve değerli yazı emekçilerine,
 
Ben bir Cumok’um.
Kendi okuduğum Cumhuriyet’ten başka elim erdikçe fazlasını alır,
okunacak yerlere veririm.
 
Oğlum ise isteğim üzerine sahibi olduğu iş yerindeki departmanlarda
okunması için 10 civarında Cumhuriyet gazetesi alır.
İnternet gazetiniz paralı olmasına rağmen senelerdir abonesiyim.
 
Cumhuriyet gazetesinin,
İlkeleri ve Ulusalcı tutumu,
Atatürk’ün çağdaş aydınlanma yoluna ,
Laik demokratik Cumhuriyet’e olan bağlılığı nedeniyle
okuru olmaktan kıvanç duydum.
Eksen değiştirmemiş Cumhuriyet Gazetesine olan
bu okuyucu bağıntım nedeniyle bazı OKUYUCU HAKLARIM olduğunu düşünüyorum.
 
Son dönemlerde üzülerek görüyorum ki  
Cumhuriyet Gazetesi de ilkelerinden vaz geçerek,
türbanlı ilanları kabul etmeye,
Bilinç altına inceden vuruş yapan ABD kaynaklı
yazarların makalelerini yayımlamaya başladığınız bu evrelerde
Mehmet Faraç gibi aydın,ülke sorunlarına sahip çıkan,
analizler yapan ve özellikle bu dönemde çok ivme ve önem kazanmış olan KÜRT’çülük ve TERÖR
konusunda uzman olarak yazılar yazan bir köşe yazarını önce sansürlemenizi sonra da olması gereken yerden,Cumhuriyet Gazetesinden uzaklaştırmış olmanızı  kınıyorum.
 
Değerli Mehmet Faraç’a haksızlık yapıldığını düşünen bir çok CUMOK gibi ben de
Faraç’ın tekrar Cumhuriyet Gazetesindeki köşesinde yazılarını görmek istiyorum.
 
Ve özellikle Ulus Devlet’in çökertilmeye başladığı bu süreç içinde,
çok değer verdiğim Cumhuriyet gazetesinin  kuruluş ilkelerinden uzaklaşmamasını,
İlkelerine bağlı ve sadık kalmasını bir okurunuz olarak talep ediyorum.
 
Değerli Mehmet Faraç’ın Cumhuriyet Gazetesinden ayrılmasına neden olan,
sansürlediğiniz yazıdan çıkartmak istediğiniz kelime/paragraflar gerçekleri yansıtmıyor mu ?
Cumhuriyet gazetesi de eğer zülfiyare dokunmaktan kaçınır ve
iktidar hükümetinin yandaşı olanlar gibi gerçekleri yazmaktan kaçınırsa,
Zaman’dan,Star’dan,Sabah’tan ne farkı kalır ???
 
Üzülerek gözlemlenen odur ki ;
Baskıcı iktidar Cumhuriyet Gazetesini de sindirmeye ve
Yazılarını da iktidarı üzmeyecek formata çevrilmeye başlanmıştır ???
 
Bugün Mehmet Faraç,
Yarın sıra hangi Ulusalcı yazara gelecektir ???
 
Değerli Faraç’a ait basmadığınız yazıyı daha geniş çevrimlere ulaşması için
aşağıda internet haberleşme çevrimine sunuyorum.
 
Aile olarak makul bir bekleme süresi sonunda ,
Ya okurunuz olarak kalacağız,
Veya Cumhuriyet Gazetesine üzülerek elveda diyeceğiz.
 
Kaygı ve saygı ile
 
Naci Kaptan
29 Aralık 2010
 
 
***
 
 
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Faraç’ın bugün yazı günüydü. Faraç, “Dinci Tehdit, Kubilay ve İşbirlikçilik” başlıklı bir yazı kaleme almış ve gazeteye göndermişti. Ancak gazete yönetimi başlıktan “İşbirlikçilik” kelimesini ve yazının son 6 paragrafını çıkarmak istedi ve Faraç bu duruma itiraz ettigi icin bugün yazısı yayınlanmadı.
 
İşte Mehmet Faraç’ın o yazısı:
 
 
“Dinci Tehdit, Kubilay Ve İşbirlikçilik!..
 
Mehmet Faraç”
 
“Gazez Camisi girişinin sol tarafındaki bahçede arkası üstü yatık, sağ tarafında kasaturası kınından çekik bir halde, elbiseleri kanlı, başı boynundan ayrılmış ve etrafındaki toprakta çok fazla kan lekeleri bulunan, tahminen 25 yaşlarında, üzerinde hâki renkte askerî elbise olan; orta boylu, kumral benizli, saçları az ağarmış cesedin, Menemen’de 43. Alay 1. Tabur 3. Bölük Takım Komutanı Yedek Subay İzmirli Hüseyin oğlu Kubilay olduğu anlaşılmıştır.”
 
Yukarıdaki satırlar, 23 Aralık 1930 sabahı Menemen’de Nakşibendi müritleriyle onlara destek veren gerici yobazlar tarafından şehit edilen Yedek Subay Mustafa Kubilay’la ilgili Menemen Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı raporun girişidir!..
 
Tarihe “Menemen Olayı” diye geçen bu iğrenç eylemin elebaşı Kubilay’ın başını keserek öldüren Giritli Hasan oğlu Mehmet’ti. Osman oğlu Şamdan Mehmet, Hasan oğlu Sütçü Mehmet, Emrullah oğlu Mehmet, Nalıncı Hasan ve Çakır oğlu Ramazan ise eylemci grubu oluşturmaktaydı.
 
Tamamı Manisa’da oturan bu gerici katillerin Nakşibendi tarikatıyla bağlantıları saptanmıştı. Onları tarikata çeken ve eğiten kişi ise Manisa Askerî Hastanesi imamlığından emekli İbrahim Hoca’ydı. İbrahim Hoca, tarikat ilişkisini şöyle açıklamıştı:
 
Kılıçla tehdit!..
 
“İlk tarikata intisabım on iki sene evveldir. Nakşibendidir. Şeyhim İsmail Necati’ydi. Bâb-ı âli’de oturuyordu. Tekkesi vardı. Ölmüştür. Ondan bir sene sonra tahminen o zaman Çapa’da tekkesi bulunan Şeyh Esat Efendi’nin zikrine gittim ve ona bağlandım.”
 
İbrahim Hoca’nın Manisa’da görevli iken merkeze bağlı Horosköy’de yoğun faaliyetleri vardı. Onun çok yakını olan Osman Çavuş’un, “İnşallah reis-i cumhuru gebertirler de rahat yüzü görürüz, fes giyeriz” dediği saptanmıştı!..
 
Menemen Olayı, 23 Aralık 1930 tarihinde gerçekleşir. Eylemciler başlarında mehdi Mehmet olmak üzere sabah ezanı sırasında Menemen’e gelip Müftü Camii’ne girerler. Camide bulunan sancağı alan mehdi, halkı kendilerine katılmaya davet eder ve şunları söyler:
 
“Taraf-ı ilahiden geliyoruz. Şeriat istiyoruz. Askerin kılıç ve kurşunu bize işlemez. Herkes bu bayrağın altından geçecektir. Geçmeyenleri kılıçtan geçireceğiz.”
 
Jandarma Bölük Komutanı olayı haber alınca topluluğun bulunduğu belediye binası önüne gider ve eylemcilere dağılmalarını söyler. Mehdi Mehmet, “Ben mehdiyim. Şeriatı ilan ediyorum. Bana kimse mukavemet edemez” diye cevap verirken, kalabalıktan alkış sesleri yükselir.
 
Sancaktaki baş!..
 
Bu sırada Alay Komutanlığında eğitime çıkmak üzere hazırlanan Yedek Subay Mustafa Kubilay’a bir müfrezeyle olay yerine gitmesi emredilir. Kubilay, halkla bir çatışmaya meydan vermemek için askerlere süngü taktırarak alandaki kahvenin önüne bırakır ve eylemcilerin yanına gider. O sırada eylemcilerin arasından ateş açılır ve Kubilay yaralanır.
 
Kubilay hemen yakındaki caminin avlusuna doğru koşar. Bu sırada bir el daha ateş edilir ve genç asteğmen avluda yere düşer. Cephaneleri olmayan müfrezedeki askerler ise geri çekilir. Kubilay’ın düştüğünü gören mehdi Mehmet, yanındakilerden birisinin bıçağını alarak avluya gider. Yerde yatan ve henüz ölmemiş olan genç askeri sürükleyerek yüzüstü yatırır sonra da başını keser! Nakşibendi müridi daha sonra Kubilay’ın saçlarından tutarak başını önce taşa vurur sonra da camiden aldığı sancağın ucuna geçirir!
 
Bu sırada alaydan gönderilen askerler olay yerine ulaşır. Eylemcilerin ateş açması üzerine çıkan çatışmada, Hasan ve Şevki adlı iki bekçi şehit olur. Eylemcilerden mehdi Mehmet, Şamdan Mehmet ve Sütçü Mehmet ölü, Emrullah oğlu Mehmet Emin yaralı olarak ele geçirilir. Kargaşadan yararlanarak kaçan Nalıncı Hasan ile Ali oğlu Hasan da ertesi gün Manisa’da yakalanır.
 
Bağnazlara idam!..
 
Olayın ardından sıkıyönetim ilan edilir. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını zorla kaldırmaya teşebbüs ve yardım” etmekten yargılanan bağnazlardan 32’si idama, 73’ü ise çeşitli hapis cezalarına çarptırılır.
 
Büyük Önder Atatürk, Menemen’de gerçekleştirilen eylemin sıradan bir olay olarak geçiştirilemeyeceğini söyler. Gazi Paşa, 28 Aralık 1930’da, Türk Silahlı Kuvvetlerine şu mesajı gönderir:
 
“Menemen’de meydana gelen gericilik girişimi sırasında yedek subayın uğradığı saldırıyı, milletin bizzat Cumhuriyet’e karşı bir öldürme girişimi olarak kabul ettiği ve cüretkârlarla, destekçileri, ona göre takip edeceği kesindir. Hepimizin dikkati, bu sorundaki görevlerimizin gereklerini duyarlılıkla ve gerektiği biçimde yerine getirmeğe yöneliktir. Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”
 
Başlar kopartılırken!..
 
Peki, günümüzde yaşanan kimi siyasi tezgahlardan yola çıkarak da ibret alınması gereken bu acı öyküyü niçin mi anımsattım?..
 
Birincisi dün Devrim Şehidi Kubilay’ın 80. ölüm yıldönümüydü… Cumhuriyet’in bekası uğruna başını veren o yiğit asker öğretmeni bir kez daha saygıyla anmayı görev bildim…
 
İkincisi, onun hikayesini anlatan ve şu an vizyonda olması gereken filmi İstanbul’da izleyeceğim bir tek sinema bulamadığımı duyurmak istedim!..
 
Üçüncüsü ise PKK yandaşları ile tarikat şeyhine saygılarını sunan Nakşibendi torunları, Cumhuriyet’in en önemli kalesine sızarken aynı yerde Atatürkçü, ulusalcı, Kemalist evlatların başlarının kesilmeye devam ettiğini anımsatmak istedim!.. En acısı da bu üçüncüsü olsa gerek!..
 
Atatürk’ün en büyük eseri “özerlik” tuzağındayken, Büyük Önder’in partisi Güneydoğu’nun yeniden yapılandırılması uğruna dizayn edilirken; Truva atlarının yularından tutup Cumhuriyet’in kalesine sokan işbirlikçi seyisler ülke tamamen kuşatıldığında; laiklikten, Atatürkçülükten ödün vermeyen namuslu kitlelere kesinlikle hesap verecektir!..
 
Ben şimdilik tüm bu gaflet ve hatta hıyanet yaşanırken, “kol kırılır yen içinde kalır” hastalığına kapılıp çevrelerine at gözlüğüyle bakanları, “uyanın artıkkkk!..” diye bir kez daha uyarmak istedim!..
This entry was posted in Anons, Gundem and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *