PARLAK TESTİSLİ ŞEF – Ezilmişten çekineceksin‏

PARLAK TESTİSLİ ŞEF

Ezilmişten çekineceksin

Bazı maymun türlerinde ilkel kabilelerdeki yönetimin benzeri davranışlar görülür. Bu yönetim şekli hem eğlendirici hem de düşündürücüdür. Birkaç maymun türünde, her şeye yetkili kabile şefinin seçilmesi, testis renginin parklığına göre yapılır. En parlak testisi taşıyan (mavi ya da kırmızı) erkek şef seçilir.

Parlak testisli şefi gören diğer erkeklerin hepsinin testisi –bu şef erkek kaldığı sürece- renklenemez. Bu erkekler normal bir erkekten beklenen davranış tarzlarının hemen hepsinden yoksundur. Dişilere yanaşamazlar, kendi aralarında çiftleşiyormuş gibi yalancıktan- hareketler yaparlar; güçlü erkeğin önünden geçerken dişiler gibi kırıtırlar. Bunlar korkak, ürkek, sünepe, işbirlikçi, yalaka, zayıf olduğu yerde köpekleşen, güçlü olduğu yerde canavarlaşan davranışlar sergilerler.

Eğer testisi parlak erkek şu ya da bu şekilde ortadan kalkarsa ya da uzun süre gözden uzak kalırsa, en güçlü ve aynı zamanda iyi bir fırsatçı olan bir başka erkeğin testisi hızla renklenmeye başlar ve gücü eline geçirince de o sünepe tavrını yitirerek mezalime başlar.

Seksen yıldır, ilkeler, devrimler adı altında kendini bu ülkenin egemen sınıfı zanneden insanlar karşısında, 80 yıldır sinsi sinsi fırsat kollayan ve 80 yıl boyunca biraz önce anlatılan genç maymunların davranışını gösteren bir kesim, şefin (ya da şeflerin) basiretsizliğ ini fırsat bilerek egemenliği ele geçirince, olması gereken davranışı gösterecektir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur.

Bu yetkiyi bir defa- ele geçirmiş yeni şefin, bu konumunu kolay kolay bırakmayacağını ve elinde tutmak için her yolu deneyeceğini herkesin bilmesi gerekir.

Prof. Dr. Ali Demirsoy’un Reyhanlı Çorba başlıklı yazısından bölüm alıntısı

This entry was posted in Genel Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *