YENİ KİTAPLAR *** “Türkiye’nin Milli Güvenlik Stratejisi” kitabı‏

 
Türkiye’nin Milli Güvenlik Stratejisi” kitabı
 
“Uluslararası satranç oyununda
Türkiye’nin Milli Güvenlik Stratejisi”
 
kitap kumsaati yayınlarından kamuoyunun bilgisine sunulmuştur..
 
Ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortamda, bilgi kirliliği ile asimetrik
pskolojik savaş yöntemlerinin her alanda yürütüldüğü bilinmektedir.
 
Zihin bulanıklığına yol açan konuları bir bütün halinde ele alan kitabın
okuyuculara yararlı olacağı kanaatindeyim…
 
Jeopolitik güç, boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile asimetrik tehditler. Türkiye ve dünya gündemindedir. Risk ve tehditlerin, simetrikten asimetriğe doğru uzanan geniş bir yelpazeye yayıldığı bir dönemde, Türkiye’nin yeni güvenlik algılamalarını doğru ve gerçekçi belirlemesinin gereği açıktır.
 
 
Bilgilerinize sunulur..
 
Nurullah AYDIN
Gazi Üniversitesi iletişim fakültesi

 

Türkiye’nin güvenlik kaygıları temel olarak;

– Toplumsal dokuyu tehdit eden girişimler,
– Uzun menzilli füzeler ve kitle imha silahlarının yayılması,
– Dini değerleri istismara dayalı faaliyetler ve iç ve dış kaynaklı bölgesel çatışmalardan kaynaklanmaktadır.

Jeostratejik ve jeopolitik konumu itibariyle dünyanın en istikrarsız bölgeleri olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğıı’nun ortasında yer alan Türkiye’nin güvenlik stratejisi; ülkenin ulusal bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü, ulusal’ve uluslararası çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmalıdır.

Türkiye, güvenlik stratejisinde;

– Bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmayı,
– Çevresinde bir “Barış ve Güvenlik Kuşağı” oluşturmayı,
– Bulunduğu bölgeye ve ötesine yönelik strateji ve güvenlik üreten bir ülke olmayı,
– Dünya ülkeleriyle iş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek için girişimlerde bulunmayı hedef olarak seçmelidir.

Türkiye, kendi güvenliğine doğrudan etkileri gibi risk ve tehditlere, başka ülkelere endeksli yaklaşım içinde olmamalıdır.
Güvenliğin bölünmezliği ve kapsamlı güvenliğe dayalı bütünsel yaklaşım, “Türk Milli Güvenlik Sistemi” içerisinde algılanmalıdır.

This entry was posted in Yeni Kitaplar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *