VAH-VAH-VAHH / “Yargı her zaman ayağımızda prangadır”‏

VAH-VAH-VAHH !!!
 
 
Başbakan Yüksek yargıdan durmadan şikayet ediyor.
Ne diyor ?
 
“Yargı her zaman ayağımızda prangadır “
 
Başbakan istiyor ki ,
Dilediğince ,
Ülke toplum,kamu hak ve menfaatlerini gözetmeden,
Ülkenin,Toplumun ve kamu zararına,
AB-ABD-BARZANİ-PKK-BDP yararına
kararlar alarak ülkeyi yönetsin !!!
Yaptığı bu eylemlere de kimse sesini çıkartmasın !!!
 
İstediğini,kendi deyişiyle ;
 
“Assın-kessin”
 
“Ülkenin varlıklarını babalar gibi satsın”
Bu satışları değerinin çok altında yapsın …
 
Dilediğini istediği yere atasın …
İstediği kurumun başına ONLARDAN olanı,
liyakata,eğitime,tecrübeye,makama uygunluğa bakmadan getirsin.
Ama kimse ona ses çıkartmasın …
 
Otobüsle giderken kendisini protesto eden lise öğrencisini
otobusüne getirterek boğazını sıksın !
Yine kendisini protesto eden 65 lik bir emekliyi,
korumalarına dövdürerek kent varoşlarına attırsın …
Bunlar yetmedi ,
basket maçında HAYIR diyerek
protesto edenleri kameralar ve oturma yerlerinin numaraları ile
kredi kartları sorgulanarak arattırsın,buldursun ve tutuklatsın.  
Bunlar ANANI AL DA GİT’in yeni versiyonlarıdır…
 
Bu başbakan sonra çıkıp da DEMOKRASİden bahsetsin ….
Türkiye hiç hak edilmediği bir şekilde ,
bu yönetime hak kazanmamış bilgi ve donanımda,
bir kişi ve parti tarafından yönetilmeye çalışılıyor .
 
Her türlü demokratik aykırılığı yapan başbakan,
yüksek yargıyı kendisine bağlamaya çalışıyor.
Bunun iki nedeni var ;
 
** Bu güne kadar yapmış oldukları kanunsuzluklar ,yolsuzluklar ve uygunsuz tasarrufları nedeniyle yargılanmaktan kurtulmak isteği.
 
**Bundan sonra da dilediğince davranmak ve BABALAR GİBİ SATMAK rahatlığı. 
 
** Türkiye’nin Üniter yapısını ve yönetim sistemini yargı korkusu
olmadan değiştirebilmek.
 
Şimdi aşağıdaki yazıyı okuyarak başbakanın Yargıya neden pranga benzetmesi yaptığını daha iyi görebilirsiniz.
 
 
Naci Kaptan
Yüksek yargı neden sürekli hedef haline getirildi ?
 
Yüksek yargının aldığı son yıllardaki kararlar.
İşte bizim hatırladıklarımız:
 
 
Erdemir: Cumhuriyet tarihi boyunca bu nedenle devlet yatırımlarıyla demir-çelik tesisleri kurulmasına büyük önem verdi. Türkiye 2005 yılına gelindiğinde Avrupa’nın 5. dünyanın 13. büyük çelik üreticisi oldu.2005 yılında kurumun yüzde 46.12’si satışa çıkarıldı. Danıştay 13. Dairesi 2008 yılında özelleştirme kararını iptal etti.
 
***
 
Tüpraş: Ülke vergi gelirinin yüzde 12’sini karşılayan Tüpraş’ın cirosu 4 buçuk milyar dolar idi. 2004 yılında şirketin yüzde 65.76’sı 1.3 milyar dolara Zorlu-Efremov Grubu’na satıldı. Petrol-İş Sendikası’nın açıklamasına göre bu para Tüpraş’ın 2 yıllık karıydı. Ankara 10. İdaresi bu satışı durdurdu. Danıştay da kararı onayınca şirketin satışı durduruldu.2005 yılında Tüpraş hisselerinin yüzde 14.76’sı 569 milyon dolara İsrailli işadamı Sami Ofer’e satıldı. Satış kamuya duyurulmadan gerçekleştirildiği gerekçesiyle Ankara 12. İdari Mahkemesi tarafından iptal etti.TÜPRAŞ sonunda 2006 yılında hisselerinin yüzde 51’i Koç-Shell ortaklığına 4 milyar 140 milyon dolara satıldı. Bu satış, 2 yıl öncesinin 4 katıydı.
 
***
 
Galataport: İmar yetkisi olmamasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Karaköy İskelesi’nden Mimar Sinan Üniversitesi’ne kadar olan en değerli sahil şeridini imara açtı. Galataport Projesi’ni Sami Ofer’in sahibi olduğu Royal Caribbean Cruises ile Mehmet Kutman’ın sahibi olduğu Global Yatırım şirketi kazandı.
Danıştay, İstanbul’un tarihine sahip çıkıp projeyi iptal etti.
 
***
 
İETT arazisi: İmar planlarında kamu ve park alanı olarak görülen İstanbul Levent’te bulunan İETT arazisi 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından arazinin imar planını değiştirerek Dubai Şeyhi El Maktum’a satıldı. Ancak Mimarlar Odası, İstanbul halkına ait olan bu arazi üzerindeki projenin durdurulması için İstanbul 7. İdari Mahkemesi’ne başvurdu.Olay mahkemeye taşınınca El Maktum, ihalenin karşılığını ödemedi. Bu durumda ihaleyi iptal etmesi gereken belediye, ihaleyi iptal etmeyerek arazinin Şeyh Maktum’un elinde kalmasına izin verdi. Konuyu yargıya taşıyan CHP’nin talebini Danıştay kabul etti.
 
***
 
ETİ Alüminyum: 2007’de Danıştay 13. Dairesi, Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin blok satış yöntemi ile CeKa A.Ş`ye 305 milyon dolara satışını onaylayan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararını iptal etti. Danıştay 13. Dairesi’nin iptal kararında, özelleştirme sırasında Türkiye’nin alüminyum üretiminde dışa bağımlılığını azaltacak tedbirler öngörülmediği, sadece mevcut üretim seviyesinin üç yıl süreyle korunmasının taahhüt edildiği vurgulandı.
 
***
 
Şeker A.Ş.: Danıştay bu ihaleyi 15 Ocak 2010 günü aldığı bir kararla iptal etti. İptal kararında, ihale şartnamesinde üretimin devamlılığının güvence altına alınmamış olması ve Türk halkı için stratejik gıda maddesi sayılan şeker üretiminin, söz konusu satış sonrasında devam ettirilmemesi tehlikesinin doğmasıydı.
 
***
 
İzmir limanı: Danıştay, 2008 yılında TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait İzmir Limanı’nın özelleştirmesi amacıyla yapılan ihaleyi “kamu yararı gözetilmediği” gerekçesiyle iptal etti.
 
***
 
Mayınlı arazi: Türkiye ile Suriye arasında bulunan mayınlı araziler İsrailli firmalara 49 yıllığına verilmek istendi. Anayasa Mahkemesi bu kararı ülke güvenliği açısından sakıncalı bulup iptal etti.
 
***
 
Kreşler ve Bakımevi Kararı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde verilen hizmet karşılığında alınacak para davalık oldu. Danıştay 10. Dairesi muhtaç çocukların bakımını sağlayan kurumun, kâr amacı gütmek suretiyle ücret tespit etmesinin yasal amaca aykırı olduğuna karar verdi.
 
***
 
Engelli yasası: Danıştay 11. Dairesi, engellilerin kamu görevine atanmalarına ilişkin, işe alınmamış olsalar bile, işe başladıkları tarihte iş gücü kayıplarının yasada öngörülen oranda olduğunu kabul edip engelliler lehine karar verdi.
 
***
 
GDO’lu gıdalar: Genetiği değiştirilmiş gıdaların ithaline izin veren bakanlık yönetmeliği Danıştay 10. ve 13. Dairelerince iptal edildi.
 
***
 
Tekel kararı: Tekel fabrikalarının kapatılarak işçilerin 4/C statüsüne geçirilmesini Danıştay, işçilerin rızaları dışında verilen 4/C statüsüne geçirilme ve böylece sosyal güvenceden yoksun bırakılma kararının yürütmesini durdurdu.
 
***
 
Fazla Mesai kararı: Danıştay 12’inci Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin, verilen işleri bitirene kadar normal çalışma saatleri dışında da çalıştırılması ve bunun karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmemesine ilişkin hizmet sözleşmesindeki düzenlemenin yürütmesini durdurdu.
 
***
 
Telefon dinlemeleri: Adalet Bakanlığı, 2007 yılında çıkardığı yönetmelikte telefon dinlemelerine yeni düzenlemeler getirdi. Danıştay, Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir idari makamın telefon dinlemeler için yönetmelik hazırlayamayacağına hükmetti.
 
***
 
Belediyelerde kadro kararı: Bakanlar Kurulu’nun belediyelerde norm kadro standardı getiren kararına karşı Belediye-İş Sendikası Danıştay’da iptal davası açtı. Binlerce belediye çalışanının işini kaybetmesine neden olacağı belirtilen kararname mahkeme tarafından iptal edildi.
 
***
 
Madencilik yasası: Anayasa Mahkemesi 2009 yılında verdiği kararla, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 65 maddesini iptal etti. Maden arama gerekçesi ile çevrenin tahrip edilmesine izin veren uygulamalar böylece mahkemeden geri döndü.
 
***
 
Eczane kararı: Danıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasındaki ilaç temini protokolünün feshine ilişkin SGK işlemi ve eczacılarla tek tek sözleşme yapılmasını öngören işlemin yürütmelerini durdurdu. Bu fesih kararı eczacıların SGK ile örgütlü bir protokol yapmasını engelliyordu.
 
***
 
HES İptali: Doğu Karadeniz başta olmak üzere pek çok doğal güzelliğin ortasına Hidroelektrik Santral yapma kararı yargıya takıldı. 138 HES projesinden 100’ü mahkemelik oldu. 26 tanesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer davalar devam ediyor.
 
***
 
Metrobüs zammı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin enflasyon oranını aşan ulaşım zammı İstanbul 10. İdari Mahkemesi tarafından belediyelerin halkın yararını gözetmesi gerektiği vurgulanarak iptal edildi.
 
***
 
Kuşkusuz yargının aldığı kararlar bunlarla sınırlı değil. Bizim ilk aklımıza gelenler bunlardı.Peki, yargı bu kararlarında haklı mı haksız mı?
Ya da yüksek yargı hükümetin ayağına dolanıyor mu, dolanmıyor mu?
Buna göre gidip sandıkta oy kullanacaksınız işte.
 
Soner Yalçın
Odatv.com
This entry was posted in Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *