Emekli Jandarma Genel Komutanı ve ADD eski genel başkanı Şener Eruygur neden Ergenekon’a hedef oldu ??? *** ‘İrtica kol geziyor’‏

Emekli Jandarma Genel Komutanı ve ADD eski genel başkanı Şener Eruygur neden Ergenekon’a hedef oldu ???

Aşağıda 2004 senesinden bir haber sunuyorum ;

N.Kpt.

Cumhuriyet 27.08.2004

Görevi devreden Eruygur, ‘şekli tepkilerle’ Cumhuriyet karşıtlarının yüreklendirildiğini söyledi

‘İrtica kol geziyor’

Jandarma Genel Komutanlığı’nı Orgeneral Fevzi Türkeri’ye devreden Orgeneral Şener Eruygur, dini eğitim adı altında gerçekleştirilen maksatlı ve yasadışı faaliyetlere karşı duyarsızlığın ve mücadeledeki etkisizliğin anlaşılır olmadığını belirtti. Eruygur yasaları uygulamakla görevli olanların maksatlı bir şekilde din düşmanlığı ile suçlandığını vurguladı.

Eruygur, “Çoğunluğun sessiz ve duyarsız kalmasından cesaret bulan örgütlü bir azınlık Türkiye’yi bölmeyi, yıkmayı hedefleyen dış güçlerle işbirliği yapmakta ve laik düzene karşı faaliyetlerini planlı bir şekilde sürdürmektedir” dedi. Birlikte çalıştığı devlet yöneticilerine teşekkür eden Eruygur, yazılı metinde yer almasına karşın Erdoğan’ı atladı.

‘Tarikatlar kol geziyor’

Orgeneral Eruygur, çoğunluğun sessiz kalmasından cesaret bulan örgütlü bir azınlığın dış güçlerle işbirliği yaparak laik düzene karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – Jandarma Genel Komutanlığı’nı Orgeneral Fevzi Türkeri ‘ye devreden Orgeneral Şener Eruygur , Cumhuriyeti hedef alanlara ”şekli kalan” tepkiler gösterildiğine işaret ederek ”Bu tutum ve durum Cumhuriyet karşıtlarını yüreklendirmektedir” dedi. Görevi devralan Orgeneral Fevzi Türkeri de ülkenin birliği, bütünlüğü için birinci öncelikli tehdidin bölücülük ve irtica olduğunu vurgulayarak ”Mücadelenin artan bir dikkat ve hassasiyetle devamı, ülkemizin güvenliği ve bekası açısından son derece gerekli görülmektedir” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştirilen devir teslim törenine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök , çok sayıda komutan ve davetli katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘ın basın kuruluşlarına gönderilen programında yer almasına karşın törene katılmaması dikkat çekti. Konuşmasının veda bölümünde birlikte çalıştığı devlet yöneticilerine teşekkür eden Eruygur, yazılı metinde yer almasına karşın Erdoğan’ı atladı.

CUMHURİYET KARŞITLARINA CESARET VERİYORLAR

Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması noktasında zorluklar olduğunu belirten Eruygur, ”Bir tarafta yargısal hiyerarşi içinde en üst düzeyde korunma, diğer tarafta işlevini yitirmiş alt müeyyideler ve en önemlisi bazı görevlilerin yasaları uygulamadaki olağanüstü ilgisizliği” değerlendirmesini yaptı. Dini eğitim adı altında gerçekleştirilen maksatlı ve yasa dışı faaliyetlere karşı duyarsızlığın ve mücadeledeki etkisizliğin anlaşılır olmadığını belirten Eruygur, ”Bu yüzdendir ki yasaları uygulamakla görevli olanlar maksatlı bir şekilde din düşmanlığı ile suçlanabilmektedir” dedi.

Sergilenen tutumun Cumhuriyet karşıtlarını yüreklendirdiğini vurgulayan Erguygur, ”Çoğunluğun sessiz ve duyarsız kalmasından cesaret bulan ve yararlanan örgütlü bir azınlık Türkiye’yi bölmeyi, yıkmayı hedefleyen dış güçlerle işbirliği yapmakta ve laik düzene karşı faaliyetlerini planlı bir şekilde sürdürmektedir” diye konuştu.

Eruygur şu görüşleri dile getirdi: ”Tekkelerin, zaviyelerin kapatıldığı, bu işlevin anayasa ile güvence altına alındığı bir ülkede tarikatların kol gezmesini, siyasal yaşımımızı etkilemesini, ülkemizde giderek artan olumsuz kıyafet zorlamalarını, milli birliğimize karşı açıkça saldırıları nasıl açıklayabiliriz. Burada ana sorunun Cumhuriyetin temel değerleri için şekilsel olarak var gözüken inanç, cesaret ve sorumluluk duygusu noksanlığından kaynaklandığını değerlendiriyorum. Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti devletine, Atatürk’e, ilke ve devrimlere, yasalara bağlılıkların belirtildiği demeç ve törenler, diğer yanda Atatürkçülüğü çağdışılıkla, Türkiye’nin önünü tıkamakla suçlayan, milli birliğimize, ulus devlet kimliğimize meydan okuyan iç ve dış işbirlikçilere karşı eylemsizlik, duyarsızlık ya da şekli kalan, gösteriş tepkileri…’

Eruygur, Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev alanını sınırlama yönündeki düzenleme istemlerine de AB’den örneklerle gönderme yaptı. Birçok demokratik ülkede, özellikle AB üyesi ülkelerde jandarma benzeri askeri statülü genel kolluk kuvvetlerinin görev yaptığını belirten Eruygur, ”Türk jandarması ile benzer sorumlulukları ve konumu olan bu kolluk kuvvetlerinin statüleri, bu ülkelerde tartışma konusu yapılmamaktadır. İtalya’da Karabineri, Fransa’da jandarma, İspanya’da Guardia Civil Teşkilatları ülkelerindeki genel kolluk hizmetlerinin vazgeçilmez yapıtaşlarıdır” dedi.

Önümüzdeki iki yıl görev yapacak olan Orgeneral Türkeri de konuşmasında bölücülük ve irtica ile ilgili mesajlar verdi. Türkeri, cumhuriyetin temel nitelikleri konusunda bugüne kadar jandarmanın sergilediği kararlılığın bundan sonra da gösterileceğini anlatarak ”Hedefimizse; vatanın bütünlüğü ve milletimizin huzuruna kasdeden her türlü bölücü, irticai ve yıkıcı yasadışı faaliyetlere karşı mücadelemizi amansızca sürdürmek bütün görevleri daha etkin bir şekilde yerine getiren bir jandarma teşkilatına ulaşmak olacaktır” dedi.

TÜRKERİ: MÜCADELEYE DEVAM

Bölücü-irticai faaliyetlere karşı sürdürülen mücadelenin, artan bir dikkat ve hassasiyetle devamının son derece gerekli olduğunu vurgulayan Türkeri, şöyle konuştu: ”Jandarma teşkilatı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini, Atatürk ilke ve devrimlerini ve milli bütünlüğümüzü her türlü tehlikeye karı korumakta kararlıdır. Esasen Türkiye Cumhuriyeti’ni; gerek bölgesinde, gerekse gelişen ülkeler arasında, saygın ve üstün kılan husus; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, dünyanın evrensel değerlerini ve normlarını benimsemiş olmasıdır. Bu nedenle gönülden inandığımız insan haklarını içtenlikle korumaya ve teşkilatımızın her ünitesinde titizlikle uygulamaya devam edeceğiz.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *