DİSK’ten 12 HAYIR‏

AKP’nin hazırladığı anayasa değişikliğine itirazlarını 12 başlık altında kamuoyuyla paylaştı

DİSK’ten 12 HAYIR

  

İstanbul Haber Servisi – Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), anayasa değişikliklerinin oylanacağı 12 Eylül referandumunda DİSK’in neden hayırdiyeceğini 12 maddede kamuoyuyla paylaştı. DİSK’in, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal yeni bir anayasa hedefi mücadelesine devam edeceği belirtildi.

Geniş bir uzmanlar kurulu tarafından hazırlanan Özgürlükçü- Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporunda 12 Eylül’de 12 nedenden dolayı hayırdenileceği vurgulandı. Raporda 12 neden özetle şöyle sıralandı:

• AKP’nin Anayasa Değişiklik Paketine karşı çıkıyoruz. Değiştiriyormuş gibi yaparak her şeyi olduğu gibi bırakanbu sözde değişikliklerle 12 Eylül Anayasası ayakta tutulmaya çalışılıyor.

• Anayasa değişikliği paketi hazırlanırken izlenen yol ve yöntemler yanlıştır. Anayasa bir toplumu bir arada yaşatan temel sözleşmedir. Bu nedenle anayasa yapıcıları her zaman geniş bir uzlaşma arayışı içinde olmuşlardır. En baskıcı yönetimler ve diktatörlükler bile görüntüde de olsa, bu duruma özen göstermişlerdir.

• Anayasa değişikliği ile 12 Eylül faşizmine karşı çıkıldığı veya 12 Eylül döneminin sona erdiği iddiası katıksız bir demagojidir. Geçici 15. madde 12 Eylülcüleri yargılamak için değil, yargılanmalarının olanaksız hale geldiği düşünüldüğünden bugün kaldırılıyor.

• Bu değişim paketi demok-ratik bir toplumsal dönüşüm için gereken hiçbir düzenlemeyi içermemektedir. Bu Anayasa Değişiklik Paketi, AKP’nin siyasal programına uygun düzenlemeler içerirken, demok-ratik ve özgür bir toplum olmanın gerekleri ile yoksulların, emekçilerin ve toplumun geniş bir kesiminin taleplerini yok saymaktadır.

• Anayasa paketi ile iddia edildiği gibi sendikal örgütlenmeye ve grev özgürlüğüne ilişkin yasaklar kaldırılmamaktadır.

• Yeni düzenlemeler kamu çalışanlarına zorunlu tahkim ve mutlak bir grev yasağı getirmektedir.

• Kamu çalışanlarının toplusözleşme hakkının kapsamı toplusözleşme kavramını ortadan kaldıracak şekilde daraltılmakta, emeklilerin kaderi yine siyasal iktidara bağlanmaktadır.

• Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme özgürlüğü ve siyasi grev hakkını güvence altına alan 5. ve 6. maddelerine çekince koyan; Emekli-Sen’i kapatan, Genç-Sen ve Çiftçi-Sen’e kapatma davası açan AKP hükümetinin kendisidir.

• Anayasa Mahkemesi devlet koruyuculuğuyla birlikte yürütmenin koruyuculuğuna yöneltilmektedir.

• Vesayet sisteminin değiştirildiğini söyleyenler vesayet sistemini yaygınlaştırmakta, böylece HSYK üzerinde yürütmenin gücü ve etkisi arttırılarak yargı bağımsızlığından daha da uzaklaşılmaktadır!

• Paketin tüm maddelerinin birlikte oylanacak olması, iyi niyetli, demokratik ve kabul edilebilir bir yöntem değildir.

• Halkoylamasında evetçıkması durumunda AKP anayasa reformunun gerçekleştiğini öne sürerek yapılması gereken değişiklikleri sürekli erteleyecektir.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *