HÜKÜMET VE TARİKATLARIN YARGIYLA GÜÇ SAVAŞLARI

Gereği Düşünüldü
Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in Tutuklanması Üzerine Karşı Karşıya Geldi.
Dün sabaha karşı Adalet Bakanlığı tutuklanmanın ‘yasal’ olduğu açıklaması yaptıktan birkaç saat sonra toplanan HSYK, saat 13.10’da Başsavcı Cihaner’e verdiği ‘kuvvetli’ desteği, onu tutuklatan Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal ile dört savcının yetkisini kaldırıp haklarında suç duyurusunda bulunarak gösterdi.
ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanması, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu karşı karşıya getirdi. Bakanlığın Cihaner’e soruşturmanın hukuka uygun olduğu savunmasına HSYK, Cihaner ile ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal ile birlikte dört savcının yetkisini kaldırıp haklarında suç duyurusunda bulunarak yanıt verdi. HSYK’nın yetkilerini kaldırdığı dört savcı artık Erzurum’da yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev alamayacaklar.
Olağanüstü toplantı
HSYK üyeleri, Cihaner’e yapılan arama ve gözaltı işleminde hukuka aykırılık olup olmadığını görüşmek için olağanüstü toplantı kararını önceki gün aldı. Dün dört saat süren olağanüstü toplantıya HSYK’nın başkanı olan Adalet Bakanı Sadullah Ergin katılmadı. Ancak Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSYK üyesi Ahmet Kahraman toplantıda bulundu. Kahraman, toplantıdan, yazılı açıklama yapılmadan önce ayrıldı. Eğer Kahraman katılmasaydı, yerine yedek üye giremediği için HSYK toplantısı yapılamayacaktı. HSYK’dan saat 13.10’da yapılan açıklama şöyle: “HSYK gündemine oybirliği ile alınarak, incelenmesine karar verilen Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan uygulamalar, 17/2/2010 tarihinde değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Yetkilerini aştılar
CMK’nın 250/3.maddesindeki amir hükmün ihlal edilerek, görev ve yetki aşımında bulunulduğunun tespitine, Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcısı vekili, Tarık Gür, Cumhuriyet Savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı, Osman Şanal’ın CMK 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Cumhuriyet Başsavcı vekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı, Osman Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.”
Ne anlama geliyor
HSYK kararından sonra artık Yargıtay’da yargılanmaları gereken hakim ve savcılar, Ergenekon terör örgütü suçlamasıyla bile olsa gözaltına alınıp, sorgulanamayacaklar. Danıştay müfettişlerin telekulak yetkisini de durdurduğu için müfettişler artık hakim ve savcılar için dinleme kararı aldıramayacaklar. HSYK, Erzurum’a yeni özel yetkili savcı görevlendirmesi yapacak.
18.02.2010
***
HSYK 4 Savcının Yetkisini Kaldırdı
HSYK, Erzurum Özel Yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet Savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal’ın, Cmk’nın 250. Maddesi Kapsamındaki Yetkilerinin Kaldırılmasına ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Gür, Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile Diğer İlgililer Hakkında Yasal Gereğinin Yapılması İçin Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verdi.

HSYK, Erzurum özel yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal’ın, CMK’nın 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Gür, Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in gözaltına alınması üzerine bu sabah olağanüstü toplanan HSYK’dan, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Toplantıya, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSYK üyesi Ahmet Kahraman da katıldı. Kahraman, toplantıdan, yazılı açıklama yapılmadan önce ayrıldı.
HSYK açıklamasında, dün Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan uygulamaların, HSYK’nın gündemine oy birliğiyle alınarak, incelenmesine karar verildiği anımsatıldı.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250/3. maddesindeki amir hükmün ihlal edilerek, görev ve yetki aşımında bulunulduğunu tespit eden HSYK, Erzurum Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal’ın, CMK 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına karar verdi.
HSYK, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı.
HSYK, kararı oy çokluğuyla aldı. (Anadolu Ajansı) 17.02.2010
***
‘HSYK’yı Kaldırmaya Çalışıyorlar’
HSYK Başkan Vekili Özbek, Adalet Bakanı Ergin’in Açıklamalarına Cevap Verdi
HSYK Başkan Vekili Özbek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in dün akşam yaptığı açıklamaları üzerine de ”HSYK’yı ortadan kaldırmaya çalıştığı izlenimi aldım” dedi.
Yargıda bir “hukuk savaşı” yaşanıyor dersek, abartmış olmayız. Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’ın makamında ve evinde arama yaptırması, gözaltına alması ve sorgulamanın ardından da tutuklanıp cezaevine konması, yargıda tam anlamıyla şok yarattı.
Aynı şiddetle bir dalga da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) geldi. Yüksek Kurul, dün yaptığı toplantıda, bu işlemi yapan Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal ve diğer üç savcının bu yetkilerini kaldırdı ve haklarında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.
Erzurum özel yetkili savcılarının bu yetkisini kaldıran kararı almasından sonra Milliyet Gazetesi köşe yazarı Fikret Bila, HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek ile konuştu. Özbek, Bila’nın sorularına şu yanıtları verdi:
‘Yetki aşımı’
“Aldığımız karar hukuka, yasalara uygundur. Hukuksuzluğa göz yumamayız. Erzurum Özel Yetkili Savcısı açık bir yetki aşımı yapmıştır. Yapılan işlem Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre yetki aşımıdır. Erzincan Başsavcısı, Yargıtay tarafından yargılanabilecek kişilerdendir. Böyle olmasına rağmen Erzurum Özel Yetkili Savcısı bu hükme uymamıştır. Biz bu durumu görüştük ve yetkilerini aldık. En kısa sürede yeni savcı yetkilendireceğiz.”
‘Başbakan’a kadar giderler’
HSYK Başkan Vekili Özbek, aldıkları kararın yasal dayanaklarını izah ederken, şu değerlendirmeyi yaptı:
“CMK’nın 250. maddesinin başlığı ‘görev ve yargı çevresinin belirlenmesi’ biçimindedir. 251. madde ‘Soruşturma’, 252. madde ise ‘Kovuşturma’ başlığını taşıyan maddelerdir. 250. madde hükümleri 251. ve 252. maddeleri de kapsayan bir niteliktedir. 250. maddenin 3. fıkrasında ‘Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler saklıdır’ deniliyor. Bu durumda Erzurum Özel Yetkili Savcıları, bu kişilerle ilgili işlem yapmaya yetkili değillerdir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay tarafından yargılanacak kişiler hakkında bu işlemleri yapamazlar. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı da Yargıtay tarafından yargılanması gereken kişiler arasındadır.
Anayasa Mahkemesi’nin veya Yargıtay’ın yargılamaya yetkili olduğu kişileri, yetkisiz savcı soruşturma açıp götürürse, o zaman bu yol bakanlara hatta Başbakan’a kadar gider. Yarın biri de kalkıp yetkisi olmadığı halde bakanları veya Başbakan’ı bile götürmeye kalkabilir. Hukukçu, hukuku ihlal ederse bu iş nereye varır? Ayrıca Adalet Bakanlığı’ndan Erzincan Başsavcısı için soruşturma izni alınmadığı bilgisini aldık. CMK’nın açık hükmü karşısında yapılan yetki aşımına onay vermemiz mümkün değildi.”
HSYK Başkan Vekili Özbek, kurulun dosya içeriğiyle ilgili olmadığını vurguladı ve şu bilgiyi verdi:
“Biz dosya içeriğiyle ilgili değiliz. Buna bakmadık, bakmayız. Biz olayı yetki ve görev açısından değerlendirdik. Bizim yetki ve görevimiz bu. Yapılan işlemlerin yetkiye dayanıp dayanmadığını, usule uygun olup olmadığını inceledik ve kararımızı buna göre verdik. Yoksa, dosya içeriğiyle, iddialarla, suçlamalarla, tutuklama kararıyla ilgili değiliz. Onun usulleri ayrı. Tutuklanan Başsavcı itirazını yapacaktır. O süreç kendi mecrasında yürür.”
***
HSYK’yı yok etmeye çalışacaklar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıdan sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin sert bir açıklama yaptı. Fikret Bila, Ergin’in açıklamasıyla ilgili olarak HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek ile yeniden konuştu. Özbek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sayın Ergin’in Adalet Bakanı olarak tüm yargı teşkilatını, yüksek yargı organlarını ve başkanı bulunduğu HSYK’yı karşısına alarak çok ağır ithamlarda bulunmasını üzüntüyle karşıladım. Sayın Bakan, kamuoyunda farklı bir algı yaratmaya çalışıyor. Sayın Bakan’ın açıklamalarından HSYK’yı ortadan kaldırmak için zemin oluşturmaya çalıştığı izlenimi aldım. Anlaşılıyor ki HSYK’yı ortadan kaldırmak ve kendileri açısından ihtiyaç duydukları düzenlemeleri yapabilmek için ortam yaratmaya çalışıyorlar. Biz yetkimizi kullandık. Kararımız hukuka ve yasalara uygundur. Olay sadece bir vilayet savcısının yetkilerini aşması olayı değildir. Biz bundan sonra yapılacak yanlışları da önlemek için hukukun gereği olarak bu kararı aldık. Eğer 250. maddenin 3. fıkrasındaki istisna hükmü Erzurum Savcısı’nın yaptığı gibi bundan sonra da bir tarafa bırakılırsa o zaman bu kapsamdaki hiç kimse için yargı güvencesi kalmaz. Yapılan yetki aşımını hukuk fakültesinin 1. sınıf öğrencisi bile kolayca tespit edebilirdi.”
Naci Kaptan
HÜKÜMET VE TARİKATLARIN YARGIYLA GÜÇ SAVAŞLARI
This entry was posted in DİN-İNANÇ, HUKUK-YARGI-ADALET, İrtica, Politika ve Gundem, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *