Ey Türk Gençliği!

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK – 20 Ekim 1927

One Response to Ey Türk Gençliği!

 1. aykut says:

  Sayın Aykut bey

  Düşünce karışıklığına neden olmuşum.
  Bu kişisel gazeteciğimde var olan sanırım şimdilik 8400 civarındaki yazıların bütününde
  istikametim bellidir.Bahse konu olan yazı ilginç bilgiler içerdiği için yayına alınmıştır.
  Hele hele cumhurbaşkanını arkalamak ve lehine bilinçaltı mesajlar vermek benim ilkelerime
  tümüyle aykırıdır. Yaklaşık 12 senedir sade bir yurtsever vatandaş ve Atatürk neferi
  olarak RTE’nin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya çabalıyorum.

  BU nedenle gönlünüz müsterih olsun.

  Kuvayi Milliye genci imzanız nedeniyle
  başarılar diliyorum.

  Naci Kaptan

  Sayın Naci Bey;
  Merhabalar..
  Sizin yazılarınızı görüşlerinizi takip ediyorum..
  Lakin 19.04.2017 Sibel Deniz Edmons’un yazısında şu kanaat oluşuyor;
  RTE Ülkemiz için doğru adam ve Emperyal güçlere direniyor..
  Yapılan ( Askeri darbe/Tiyaro – Mali Saldırılar/Tiyatro v.s )
  Yani biz onun peşinden mi gitmeliyiz.
  Yoksa sizin yazılarınızda da olduğu gibi RTE zaten ABD ve Emperyal güçlerin adamı ve ülkemizi federalizme , bölünmeye giden yolda taşıyan yalancı hain lider mi?
  Lütfen tarafımı aydınlatınız..

  Teşekkürler
  Aykut
  Kuvvayi Milliye Gençliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *