27 MAYIS 1960 İHTİLALİ * MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ (MBK) KİMLERDEN VE NASIL OLUŞTU?

DERLEYEN Naci Kaptan 27.Mayıs.2021

Yazan: V. Murat Tulga – Sunsavunma.Net
27 Mayıs 1960 sabahı, ihtilal yapılmıştı. İcraata tutuklamalar ile başlandı. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Tahkikat Komisyonu kurulması kanununu teklif edenler, Tahkikat Komisyonu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, DP Genel İdare Kurulu, Genelkurmay Başkanı, Örf İdare Komutanları, bazı generaller, Emniyet Genel Müdürü, Vali, Ankara Emniyet Müdürü, Samet Ağaoğlu gibi bazı sivrilmiş politikacılar ve bazı memurlar… Tutuklananlar Harp Okulu’na getiriliyordu.
Daha sonra bazı profesörler Ankara’ya çağrılarak geçici bir Anayasa hazırlamaları talep edildi. Talimat kısa ve netti: ”Öyle bir Anayasa yapın ki bir daha ihtilal mümkün olmasın, dinin istismarına imkân bırakmasın…”[1]. Bu ısmarlama temenni Türk Siyasi Tarihinde hiç başarılı olamadı. Buna bugün çok eminiz!!!
Daha sonra geçici bir Bakanlar Kurulu teşkil edildi. İhtilalcilerden üçü Bakanlar Kurulu’nda Bakan olarak yer aldı. Cemal Gürsel hem Başbakan hem de Milli Savunma Bakanı, General İhsan Kızıloğlu İçişleri Bakanı, General Sıtkı Ulay ise Ulaştırma Bakanı oluyordu. Türkeş, kritik bir şekilde Başbakanlık Müsteşarı oldu, ama bu oldubitti atama daha sonra ihtilalciler arasında büyük sorunlar yaratacaktı.
Kamuoyunda önemli tereddütler vardı: “İhtilali yapan Milli Birlik Komitesi kimdi? Kimlerden oluşuyordu? Askerî Hiyerarşi göz önünde bulundurulmuş muydu?” Bu konuda tam bir bilinmezlik vardı.
Milli Birlik Komitesi’nin geçmişi ve kuruluşuna Orhan Erkanlı’nın cümleleriyle devam edelim[2];
“… 27 Mayıs Akşamı Türkiye’nin her yerinde DP iktidarı yıkılmış, askeri yönetim iş başına gelmişti. Milli Birlik Komitesi (MBK) denilen hükmi şahsiyet, İktidarı ele geçiren kişiler kimlerdi? …
…Milli Birlik Komitesi adıyla iktidarı ele alan teşkilatın başlangıcı 1955-56 senesine kadar gider. Bu yıllarda Yıldız Harp Akademisi’nde talebe olan yüzbaşı-yarbay rütbesindeki bazı subayların birleşmesiyle bir Gizli Cemiyet kuruldu… Ancak bizim örgütlenmeye başlama tarihimizle, Demokrat Parti’nin zirveden aşağıya kaymaya başlayış tarihinin aynı yıllara rastladığına dikkat çekmek isterim. 1956 yılı içerisinde Türk Ordusunda da daha birçok gizli kuruluş olduğundan şüphe yoktur… Biz de bir süre sonra ikinci bir gizli örgütle irtibat kurduk ve birleştik. Örgütün ilk ismi “Atatürkçüler Cemiyeti” idi… 1960 senesine geldiğimizde DP iyicene raydan çıkmıştı, tekrar birleşmek ve örgütü harekete geçirmek ihtiyacını duyan eski arkadaşlarımız birer ikişer birbirlerini aramaya ve bulmaya başladılar. Kısa zamanda toparlandık…
29 Mayıs gecesi birkaç arkadaş ile birlikte Ankara’ya geldik. Komite ismini almış topluluk Başbakanlıkta çalışıyordu. Toplantı salonuna girince şaşkınlığım bir kat daha arttı. 50-60 kişilik bir kalabalık, masanın etrafında toplanmış her kafadan bir ses çıkıyor… Bunlar kimdi çoğunu tanımıyordum. Bizim Atatürkçüler Cemiyetine ne olmuştu? …Kendisine Komite ismini veren bu grubu düzene sokamazsak devleti de kendimizi de batıracağımızı idrak ettim…
…Yakın arkadaşlarla özel birkaç toplantı yaptık, komiteyi resmen kurmayı ve isimleri açıklamayı kararlaştırdık… O güne kadar isimlerimiz bilinmiyordu, yalnız Gürsel’in adı belli idi… 20 kişilik bir komite teşkil etmek, en kısa zamanda eski meclise yerleşmek ve muntazam bir çalışma düzenine girmek lüzumunda birleştik…
Konuyu komite toplantısına getirdik, “…Salonun şimdi boşaltılacağı ve 6-8 kişilik bir heyet seçileceği ve bu heyetin adet ve isim olarak komiteyi belli kıstaslara göre belirleyeceği, heyet çalışmayı bitirdikten sonra isim listesinin kapıya asılacağı, Komite dışında kalanlara müsait görevler verileceği…” belirtildi. Şiddetli itirazlar olsa da sonunda 8 kişilik bir heyet belirlendi ve heyet 6-7 saatlik bir çalışma sonucu 60 kişilik bir listeyi 38 kişiye indirdi, bir liste oluşturulmuştu. Ve kapıya asıldı. Komite 20 kişiyle dondurulamamıştı fakat Türkiye’nin kaderi belirsiz bir süre için 38 kişinin eline terk edilmişti[3]…”
Merhum gazeteci Abdi İpekçi, sayının belirlenmesi ile ilgili şöyle bir farklılık getiriyor; “…Neticede 28, 34 ve 38 kişilik üç liste çıktı… Üç ayrı liste konusunda kesin kararı Gürsel’e bırakmayı uygun buldular. Gürsel toplantıya çağrıldı ve 38 kişilik liste kabul edildi…”[4]
Şevket Süreyya Aydemir, Milli Birlik Komitesi’nin kuruluşundaki kargaşayı Madanoğlu’nun ağzından şu şekilde açıklıyor:
“…Önüne gelen odaya giriyordu. Kapı aralığında bekleyenler vardı, herkes bizimle çalışmak istiyordu. Öteki odada işe başlayan İlim Heyeti bir komite kurulmasına karar vermiş, beride rastgele bir komite listesi yapılmış. Bu komitenin fazla iş görmeyeceğini düşünerek pek üzerinde durmadık. Zira o zaman geniş bir salahiyet söz konusu değildi. …”
Örsan Öymen, MBK isimlerinin seçilişine ilişkin bu yaşananları biraz da esprili bir dille şöyle ifade ediyor;
“ Sınavda puan tutturamayıp komiteciliği kaybedenler küstüler, bazıları sert tepkilerini gösterdiler… Dündar Seyhan ve Talat Aydemir gibi yurt dışında kalanlar da nasıl olsa, “Bir ihtimal daha var… ” şarkısıyla gelecek ihtilalın hazırlığını düşünmeye başladılar…”[5]
Bu konuda benzer görüşler ve seçime ilişkin ilginç olaylara Milli Birlik Komitesi üyelerinin değişik anılarında rastlıyoruz[6]. Konuyu uzatmayalım.
Milli Birlik Komitesi oluşturulmuştu. 38 kişilik Komite’nin sadece 5’i Tuğgeneral ve daha yukarı rütbedendi. Diğerleri Yüzbaşıdan Albaya uzanan, kurmay ve sınıf subaylarından oluşan bir rütbe ve statü dağılımı içerisindeydi. Havacı, Jandarma ve Denizciler için de bir kontenjan oluşturulmuş, bu kontenjandan isimler Komite’ye dâhil edilmişti. Komite’nin sekreterliğini Orhan Erkanlı yapıyordu. Bu oluşturulan komitenin genel durumunu en veciz tarifini de yine Orhan Erkanlı yapıyordu: “…Askerlerden kurulu bu ihtilal meclisi; cunta olmak için çok, meclis olmak için ise az sayıda bir topluluktu…”
Komite’nin yemin etmesi gerekiyordu. Meclis’te çalışmaların devam etmesi gündeme geldi. Bazı Komite üyeleri dedikodudan çekinerek kendilerini milletvekili sayıyor izlenimi oluşturmaktan korkuyorlardı. Uzun görüşme ve tartışmalardan sonra bu grup ikna edildi, Meclis’e geçilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Komite, Başbakanlıkta yer alan Bakanlar Kurulu salonundaki çalışmalarına son vererek Meclis’e taşındı.
Orhan Erkanlı bu taşınmayı şu şekilde betimliyor kitabında;
“… Komitenin oluşturulmasıyla Başbakanlıktan eski Meclise taşınmaya karar verildi. Meclis 27 Mayıs günü mühürlenmiş, o günden sonra kapısı açılmamıştı, memurlar ve müstahdemler evlerinde istirahat ediyorlardı. Tarihi TBMM’nin hali içler acısıydı, 27 Mayıstan önceki son büyük kavganın izleri, milletvekillerinin birbirlerinin kafalarına fırlattıkları kitaplar, dosyalar, çantalar etrafa yayılmış, bir sürü basılı kâğıt yerlere serilmişti. Restoranda yiyeceklerin bozulmasından meydana gelen koku içeriye girmeyi zorlaştırıyordu…”
21 Haziran’da Meclis’teki ilk toplantısını yapan MBK üyeleri, 23 Haziran 1960’da Meclis’te yemin ederek görevlerini resmileştirdiler. O günden itibaren tam bir yasama organı düzeni ve hüviyeti ile çalışmaya başladılar.
Dündar Seyhan MBK’nin durumunu şöyle anlatıyor;
“ … MBK, yasama ve yürütme yetkilerini tüzel kişiliğinde toplamış bir ihtilal organizasyonudur. Başında Cemal Gürsel vardır. Komite Başkanlığı soyadı sırasına göre üyeler tarafından yapılırdı. Başkanlık Divanı kâtipliklerini genç üyeler yapardı. Kendi aralarında tam bir demokratik metot ile çalışırlardı. İlk zamanlar toplantı zabıtları tutturulmazdı[7]… 38 kişinin ayrı ayrı 3-4 partiye bağlı olduğunu sanırdınız. İhtilalın ilk günlerinde acele bir hükümet kurulmuştu. Bu hükümete partilere bağlı olmayan ve tarafsızlıklarından şüphe duyulmayacak kimseler bakanlığa getirilmişti. Başbakanlık Müsteşarı yapmakta olan Türkeş aslında fiilen Başbakanının vazifelerini görüyordu…”
Milli Birlik Komitesi kesinleşmişti, artık icraat zamanıydı. Ama hiçbir şey göründüğü kadar kolay olmayacak, üyeler arasındaki çok seslilik geçen günlerde yeni sorunların ve fikir ayrılıklarının tohumunu atacak, İhtilal kendi evlatlarını yemeye başlayacaktı…[*]


1960 – 27 Mayıs ihtilalini kimler yaptı?
Milli Birlik Komitesi üyeleri listesi

Milli Birlik Komitesi nedir, kimlerden oluşur, kaç kişidir, başkanı kimdir, ne zaman kuruldu, niçin feshedildi, üyelerin akıbeti ne oldu?
Milli Birlik Komitesi üyeleri listesi:
Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 günü, Adnan Menderes’in Başbakan olduğu Demokrat Parti hükümetini EMİR KUMANDA ZİNCİRİ ile yaptığı bir harekâtla devirerek devlet yönetimini ele alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup kişilerin kurduğu bir komitedir.
Milli Birlik Komitesi’nin tam olarak ne zaman kurulduğu henüz tespit edilememiştir. Bu konuda çok farklı görüşler vardır. Kimilerine göre 1955’te kurulmuştur, kimilerine göre ise ihtilalden bir yıl önce… Komitenin farklı grupları farklı tarihlerde bir araya gelmiş ve ihtilali şekillendirmeye başlamıştır.
1960 ihtilalini gerçekleştiren 38 kişiden oluşan komitenin başına sonradan Orgeneral Cemal Gürsel getirilmiştir. Komitenin üye sayısı 12 Eylül 1960’ta üyelerden İrfan Baştuğ’un Ankara-İstanbul karayolunda trafik kazasında ölmesi sonrasında 37 kişiye düşmüştür.
Org. Cemal Gürsel’in onayıyla Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun yürüttüğü bir tasfiye sonucu, demokratik yaşama geçişe karşı çıkarak ordunun yönetimde kalmasını savunan 14 üyenin yurt dışına görevli olarak gönderilmesi ile üye sayısı 23’e düşmüştür.
14 ÜYE SÜRGÜN EDİLİYOR
Bu işlem için MBK 13 Kasım 1960 tarihinde kendini feshetmiş 14 üyesini görevden af ederek yeni bir komite halinde tekrar kurulmuştur. Görevden affedilen üyeler dünyanın değişik yerlerinde iki yıllık mecburi hizmetle görevlendirilerek sürgüne gönderilmişlerdir.
YENİ ANAYASA İLE FESHEDİLİYOR
Milli Birlik Komitesi çıkardığı ilk kanunla birlikte 1924 Anayasası’nın birçok hükmünü değiştiren geçici bir anayasal süreç başlatmıştır. Bu süreçle beraber yeni bir anayasa düzenlenmesine dair çalışmalar da başlamıştır. Hazırlanan yeni anayasanın 9 Temmuz 1961’de kabulü ile 15 Ekim 1961’de yapılan genel seçimlerden sonra seçilen milletvekilleri ile kurulan T.B.M.M. 12. Dönem‎, 25 Ekim 1961’de toplanarak askeri yönetime ve dolayısıyla Milli Birlik Komitesi’nin görevine son verildi. İhtilali yapan askerler yönetimi sivillere teslim ederek demokrasiye bağlılıklarını gösterdiler.
Ancak Milli Birlik Komitesi üyeleri, yeni anayasa gereği kurulan Cumhuriyet Senatosu’nun kayd-ı hayat şartıyla “tabii üye”leri oldular.

Milli Birlik Komitesi’nin 38 üyesi şunlardır: 
1-Cemal Gürsel, Orgeneral .M.B.K. Başkanı. (10 Haziran 1895; Hınıs, Erzurum – 14 Eylül 1966, Ankara),
Türk asker ve siyasetçi. 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Millî Birlik Komitesi başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü Cumhurbaşkanıdır.
Birlik komutanlıkları ve karargâh görevlerinde 45 yıl süren askerlik hizmetinde bulundu.Gürsel, aktif askerlik görevine Çanakkale Savaşı’na katılarak başladı. 45 yıl süren askerlik kariyerinde, Türk Kara Kuvvetleri’ne bağlı çeşitli birliklerde komutanlık ve karargâh görevlerinde hizmet verdi. Askeri ögrencilik yıllarından itibaren, popülerliği ve kendisine duyulan sevgi nedeniyle arkadaşlarınca “Aga” lakabı verildi ve ölümüne kadar hep Cemal Aga olarak bilindi. Çanakkale, Filistin, Suriye ve Kurtuluş savaşlarında yer aldı.
1914 ve 1917 yılları arası topçu teğmen olarak Çanakkale Savaşları’nda 1. Topçu Alayı’nın 1. Bataryası’nda savaştı. Çanakkale Savaşı sonrası, 1 Eylül 1917’de 41. Tümen Obüs Bataryası Komutanlığı’na atanarak Sina ve Filistin Cephesi’ne gönderildi. Filistin ve Suriye cephesindeki bütün savaşlarda 41. Alay’ın 5. Bağımsız Batarya olarak görev aldı. İngilizlere Gazze cephesinde 19 Eylül 1919’da esir düşerek Mısır’da iki yıl esir kaldı. 6 Ekim 1920 tarihinde serbest kalınca İstanbul’a dönüp, Erzurum Kongresi’ni izleyen günlerde Anadolu’ya geçerek, Türk Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesindeki bütün savaşlara katıldı.
27 Mayıs 1960 tarihinde albay ve daha alt kademedeki subaylarca gerçekleştirilen darbe sonrasında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala’nın Millî Birlik Komitesi’ne (MBK) liderlerinin kim olduğunu sorması ve eğer başlarında kendisinden daha kıdemli bir asker olmadığı takdirde 3. Ordu ile birlikte Erzurum’dan Ankara’ya yürüyüp isyana son vereceğini bildirmesi üzerine, ihtilalciler zorunlu izindeki Orgeneral Cemal Gürsel’i askeri uçakla İzmir’den Ankara’ya getirdiler. Gürsel MBK’nın daveti ile başkanlık görevini üstlendi ve ihtilal lideri olarak kabul edildi.
Silahlı Kuvvetlerin tüm kademelerine iletilen ve ordunun mutlaka siyasetten uzak kalmasını tavsiye eden veda mektubunda Gürsel’in ifadeleri: “Ordunun ve taşıdığınız üniformanın şerefini daima yüksek tutunuz. Şu sırada memlekette esen hırslı politika havasının zararlı tesirlerinden kendinizi korumasını biliniz. Ne pahasına olursa olsun politikadan katiyyen uzak kalınız. Bu, sizlerin şerefi, ordunun kudreti ve memleketin kaderi için ehemmiyeti haizdir.” idi.[**]

2-Ekrem Acuner, Kurmay Albay (1919 – ) İstanbul’da doğmuştur. 1935 yılında Harp Okulu’nu bitirmiş. Genel Kurmay Başkanlığında Şube Müdürü iken, devrim hareketine katılmıştır.
3-Refet Aksoyoğlu, Kurmay Yarbay (1921 – ), Üsküdar’da doğmuştur. Genekurmay Lojistik Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine Ankara’dan katılmıştır.
4-Mucip Ataklı, Kurmay Yarbay (1919 – ), Erzurum’da doğmuştur. Devrim hareketine Eskişehir’de katılmış ve eski Başbakan Menderes’in tevkifinde önemli rol oynamıştır.
5-Emanullah Çelebi, Kurmay Yüzbaşı (1926 – ), Yalova’da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
6-Vehbi Ersü, Kurmay Binbaşı (1918 – ) Erzincan’da doğmuştur. Ankara nümayişleri sırasında Sıkıyönetim Komutanı Namık Argüç’ün “vur” emrini dinlememiştir. Devrim hareketine süvari grup komutanı olarak katılmıştır.
7-Suphi Gürsoytrak, Kurmay Binbaşı (1925 – ) Ankara’da doğmuştur. Kore’de bulunmuştur. Harp Akademisi öğretmeni iken devrim hareketine katılmıştır.
8-Suphi Karaman, Kurmay Yarbay (1922 – ), Bayburt’ta doğmuştur, Genelkurmay Personel Dairesinde iken devrim hareketine katılmıştır.
9-Kadri Kaplan, Kurmay Binbaşı (1922 – ), İstanbul’da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara’da katılmıştır.
10-Kamil Karavelioğlu, Kurmay Yüzbaşı (1927 – ), Akseki’de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
11-Osman Köksal, Kurmay Albay (1916 – ), Selanik’te doğmuştur. Kore’de bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı iken devrim hareketine katılmış ve eski Cumhurbaşkanı Bayar’ın yakalanmasında bulunmuştur. Komite üyeliği dışında, Ağustos 1961 e kadar aynı vazifede kalmıştır.
12-Fikret Kuytak, Kurmay Albay (1915 – 1962-), Ankara’da doğmuştur. Devrim günü Menderes ve Polatkan’ı hava alanından alarak Harp Okulu’na getirmiştir.
13-Sami Küçük, Kurmay Albay (1916 – ), Drama’da doğmuştur. 1954 te Tokya Askeri İrtibat Bürosunda bulunmuş, Madrid ataşemiliterliği yapmıştır. Devrim hareketinde fiilen bulunmuştur.
14-Sefai Okan, Kurmay Yarbay (1917 – ), İstanbul’da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
15-Fahri Özdilek, Orgeneral (1901 – ), Bursa’da doğmuştur. Devrim hareketinden önce, İstanbul Sıkıyönetim komutanlığından bulunmuş, devrim hareketine İstanbul’da katılmıştır. Devrimden sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığına getirilmiştir.
16-Mehmet Özgüneş, Kurmay Binbaşı (1921 -), Kayseri’de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
17-Selahattin Özgür, Kurmay Binbaşı (1925 -), Kayseri’de doğmuştur, Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
18-Şükran Özkaya, Kurmay Binbaşı (1925 -), Antalya’da doğmuştur. Devrim hareketi sırasında Davut paşa zırhlı tugayında bulunuyordu. İstanbul sonuçlarının çabuk alınmasında önemli rol oynamıştır.
19-Haydar Tunçkanat, Kurmay Albay (1921 -), Bandırma’da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
20-Sıtkı Ulay, Tuğgeneral (1907 -), İzmir’de doğmuştur. Mısır ihtilali sırasında Kahire’de ateşemiliter olarak bulunmuştur. Harp Okulu Komutanı iken devrim hareketine katılmış ve Çankaya Köşkünü kuşatmıştır. Devrimden sonra, Ulaştırma ve Devlet Bakanlıkların, da bulunmuştur.
21-Ahmet Yıldız, Kurmay Binbaşı (1921 -), Sürmene’de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmış, devrimden sonra Basın . Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde bulunmuştur.
22-Muzaffer Yurdakuler, Kurmay Albay (1915 -), İstanbul’da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
23-Cemal Madanoğlu, Korgeneral (1907 -) Eşme’de doğmuştur. 1924 yılında Harp Okulu’nu bitirmiş. 1954 yılında general olmuştur. Devrim hareketinin planlanlanmasında önemli rol oynamış 27 Mayıs 1960 günü, İzmir’de bulunan Cemal Gürsel’in Ankara’ya gelmesine kadar, Milli Komite’nin başkanlığım yapmıştır. Komite üyeliği ile birlikte, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığını da üzerine almış, 6 Haziran 1961. de her iki vazifesinden de istifa etmiştir.
24-Fazıl Akkoyunlu, Binbaşı (1914 -) Yozgat’ta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
25-Rıfat Baykal, Yüzbaşı (1926 -) İzmir’de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
26-Ahmet Er, Yüzbaşı (1927 -), Akhisar’da doğmuştur. Devrim hareketine-fiilen katılmış, 13 Kasım 1961 de Komiteden affedilmiştir.
27-Orhan Erkanlı, Kurmay Binbaşı(1924 -), Kırşehir’de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
28-Numan Esin, Kurmay Yüzbaşı (1929 – ), Biga’da doğmuştur. Devrim hareketinde Ankara’da vazife görmüş, 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
29-Orhan Kabibay, Kurmay Yarbay (1918 -), Üsküdar’da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara’da katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
30-Kadri Kaplan, Kurmay Yarbay (1923 -), İstanbul’da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara’da katılmıştır. 13 Kasım 1960 ta Komite’den affedilmiştir.
31-Muzaffer Karan, Binbaşı (1917 -) İstanbul’da doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
32-Münir Köseoğlu, Binbaşı (1923 -) Sakarya’da doğmuştur. Devrim sabahı istanbul radyosunu ele geçirmiştir, 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
33-Muzaffer Özdağ, Kurmay Yüzbaşı (1923 -), Pınarbaşı’nda doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
34-İrfan Solmazer, Yüzbaşı (1925 -), Gönen’de doğmuştur. 13 Kasım 1960 ta Komite’den affedilmiştir.
35-Şefik Soyuyüce, Binbaşı (1924 -), Sivas’ta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
36-Dündar Taşer, Binbaşı (1925 -), Gaziantep’te doğmuştur. Devrim hareketine Ankara’da katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiştir.
37-Alpaslan Türkeş, Kurmay Albay (1917 -), Kıbrıs’ta doğmuştur. Kara kuvvetleri NATO Dairesinde şube müdürü iken devrim hareketine Ankara’dan katılmış Ankara radyosunda Türk, Silahlı Kuvvetleri adına bildiriyi okumuştur. Devrimden sonra Başbakanlık müsteşarlığında bulunmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite’den affedilmiş, Delhi’ye müsteşar olarak gönderilmiştir.

ÖLEN ÜYE:38-İrfan Baştuğ, Tuğgeneral (1908 -1960), Van’da doğmuştur. 1929 da Harp Okulu’nu bitirmiş.1956 da Kore’de bulunmuştur. Genelkurmay Personel Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine katılmıştır. Devrimden sonra Ankara valiliğine getirilmiş, 2 Eylül 1960 tarihinde bir otomobil kazasında ölmüştür. [***]

KAYNAKLAR;
[*] https://www.sunsavunma.net/milli-birlik-komitesi-mbk-kimlerden-ve-nasil-olustu/ 
[1] İhtilalın İçyüzü, Abdi İpekçi, Ömer Sami Coşar
[2] Anılar, Sorular, Sorumlular, Orhan Erkanlı
[3] 27 Mayıs’ın kritik şahsiyetlerinden Dündar Seyhan, Talat Aydemir ve Sadi Koçaş komite dışında kaldılar. Yurt dışında görevliydiler, bunun cezasını çekiyorlardı!!! fakat dışarıda bırakılmalarını hiçbir zaman affetmediler… Daha sonra 22 Şubat ve 21 Mayıs darbe girişimlerinde bulundular…
[4] İhtilalin İç Yüzü, Abdi İpekçi, Ömer Sadi Coşar
[5] Bir İhtilal Daha Var, 1908-1980, Örsan Öymen…
[6] “Harbiye Silah Başına”, Sıtkı Ulay, “Gölgedeki Adam”, Dündar Seyhan,
[7]  İlk zaptı tutulan toplantı 24 Haziran 1960’dır.  “İhtilalın İçyüzü” Abdi İpekçi, Sami Coşar…

[**]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Cemal_Gürsel
[***] http://www.gazeteilksayfa.com/1960-darbesini-kimler-yapti-iste-milli-birlik-komitesi-uyeleri-listesi-43899h.htm
This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *