GAYRİ MİLLİ CAHİLİYE EĞİTİMİ * EBA TV’deki şeytan ve cin bir şey değil, asıl başka şeylere şaşıralım!

mustafa solak <solak81@outlook.com> 26.09.2020

EBA TV’deki şeytan ve cin bir şey değil, asıl başka şeylere şaşıralım!

TRT EBA TV’de 7. sınıf öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde cin ve şeytan anlatılması kimilerine göre velilerde şaşkınlık yaratmış. Derste, çocuklara cin hakkında şu bilgiler verildi:
“Cinler ateşten yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Cin Suresi vardır. Cinlerin insanlar gibi iyileri ve kötüleri vardır. Bizler gibi ibadet etmek ve iman etmekten sorumlulardır. Yaptıkları şeyi akıl ve iradeleri ile yaparlar. Gelecek hakkında bilgiye sahip değillerdir. Gaybın bilgisi yalnızca Allah’ın bilebileceği bir şeydir. Dolayısıyla cinler ile sohbet edip, gelecek hakkında bilgi aldığını söyleyen insanlara inanmayınız.”

Şeytana ilişkin de bilginin verildiği derste, çocuklara şunlar aktarıldı:

“Şeytan da cinler gibi ateşten yaratılmıştır. Şeytan Allah’ın huzurundan kovulan ilk asidir. Allah Hz. Adem’i yarattığı zaman orada bulunan melek ve cinlere ona secde etmesini söylemiştir. Bunlar içerisinden şeytan ise ‘Ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılan insana secde edemem’ diyerek Allah’ın emrine asi gelmiştir. Allah’ın huzurundan kovulmuştur… Şeytan’ın yolundan gitmemek için elimizden gelini yapmalıyız. Şeytanın gerçekten iman etmiş kullar üstünde hiçbir galibiyeti yoktur. İnsanlar kendi iradeleriyle tercih ederler ve kötüyü seçtikleri için onun yanında yer alırlar.”

Yukarıdaki satırlarda toplumsal hayatımızı, anayasamızı, yasalarımızı etkileyen bir husus yoktur. Şeytan ve cin kavramları ailede ve tolumda da anlatılmaktadır. Dolayısıyla esasen şaşırılacak bir husus da yoktur. Şeytan, cin, melek kavramları ders kitabının “Melek ve Ahiret İnancı” başlıklı ünitesinde yukarıdakine benzer şekilde anlatılmaktadır. MEB ders kitaplarında şaşırılacak ve ürkülecek şu konular var ama eğitim sendikalarının bile bilgisi, mücadelesi yok.
1) Laiklik “fikir ve inanç problemleri” ve İslam için “tehdit ve tehlike” imiş.
2) “Fıkıh” ders kitabında nikahta kadın değil veli söz sahibi gösteriliyor.
3) “ Müslüman erkek müşrik kadınla, Müslüman kadın da Müslüman olmayanlarla evlenemez”
4) Koca talakla, yani “boş ol” sözüyle mahkemeye çıkmadan kadın boşayabilir.
5) “Bir adam aynı anda kadının teyze, hala ve kız kardeşi ile evli olamaz” denerek kocaya çok eşliliğin normal olduğu ima edilmiştir.
6) Üvey baba, üvey kızıyla evlenebilir.
7) Kadının miras payı erkeğin yarısı.
8) Kadının “açmasına izin verilen avreti; yüzü, bilekleriyle birlikte elleridir.”
9) Tekfir eden (dinden çıkan) erkekse Müslüman bir kadınla evlenemez,
10) “Fıkıh” ders kitabında cihad kapsamında gaza, fetih, ganimet, öşür, haraç, cizye kavramları anlatılmaktadır. Vatan savunmasında gaza, fetih, ganimet elde etme yoktur.
11) İslam cezaları kapsamında had, kısas, diyet, tazir anlatılmaktadır. Ceza kanunumuzda yeri var mı bunların?
Anayasamıza, yasalarımıza, insan onuruna, kadının özgürlüğüne, laikliğe aykırı bu hususlar şaşırtıcı ve ürkütücü değil mi!
Sendika, dernek, partilerimize göre normal mi ki mücadele edilmiyor?

     

NOT: Sayın Mustafa Solak’ın bu konuları içeren ve müfredat değişikliği sonrası ders kitaplarındaki önemli değişiklikler  için, “Laikliği Doğru Anlamak” ve “Gayrimilli Eğitim” kitaplarını bilginize sunarım . (Naci Kaptan)
MUSTAFA SOLAK
[1] Orhan Çeker, Saffet Köse, Abdullah Kahraman, Servet Bayındır, İbrahim Yılmaz, Recep Özdirek, Adnan Memduhoğlu, Hasan Serhat Yeter, Editör: Recep Özdirek, Fıkıh, MEB Yayınları, Ankara, 2019, s.156. [1] Age, s.157.
This entry was posted in DİN-İNANÇ, EĞİTİM, İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *