BİLİYOR MUSUNUZ? * GEÇMİŞİN İÇİNDEN * HAY’dan gelen HUYN’ gider

HAY’dan gelen HUYN’ gider
[Ermeniden aldım, Ruma verdim]


Osmanlı döneminde, hafta sonları cuma günü akşam vakti bir yeniçeri ağası özellikle Ermenilerin işlettiği mağazaya gelir, hüsnü kabül görür KAHVESİNİ yudumlar cubuğunu tüttürür, haracını (hanut’nu) alır kapıya kadar yolcu edilirdi. Gelecek cuma akşamına kadar. O mağazaya başka bir yeniçeri ağası kesinlikle uğrayamazdı. Aslında her bir yeniçeri ağasının hanutunu alacağı dükkanlar belli idi.
Yeniçeriliğin makbul olduğu bu zamanlarda, Kapalı Çarşıda 4.500 civarında ticaret yapan ermeni esnaf, kuyumcu, antikacı, manifaturacı, kumaşçı, ayakkabıcı, akla gelen tüm esnafın bir korucu meleği bir yeniçeri ağası bulunurdu. Aslında koruyucu melek derken, O dükkandan haraç alarak başka haraççıların gelmesini engelleyen o zamanın mafiası da diyebiliriz.
HAY Ermeni, HUYN ise Rum demektir.
İstanbul’da özellikle Beyoğlu ve Galata’da bütün eğlence yerlerini rumlar çalıştırır gazinolar meyhaneler, barlar, pastahaneler lokantalar çorbacılar hep Rum esnafı olurdu. Yeniçeri ağaları, Kapalı çarşıda ermenilerden aldıklarını haraçları rumların lokantalarında, eğlence yerlerinde harcarlardı.
Osmanlı döneminde Ermeni’lerden haraç alan yeniçeriler aldıkları paranın haram olduğunu bildikleri için haracı kendi evlerine götürmezler. Rum meyhanelerinde hovardalık yaparak harcarlar. Böylelikle Hay’dan alınan para Huyn’da harcanır…
Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soranlara da “HAY’dan gelen HUYNA gider” derlermiş. [Ermeniden aldım, Ruma verdim] Bu deyiş zaman içinde değişerek “HAY’dan GELEN HUYA GİDER” olmuş…

Hanut; Kelime Kökeni
Ermenice χanut” “dükkân” sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Aramice/Süryanice χanūṭā “kemerli taş oda, hücre, depo, dükkân” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #χnt “bükme, kavisli hale getirme, kemer yapma” kökünden türetilmiştir.
Ek Bilgi
Arapça ḥanūt, İbranice χanūt (dükkân) biçimleri Aramiceden alınmıştır. Sözcüğün nihai anlamı Yeni Yunanca kámara (1. kemer, 2. kemerli taş oda) ile paralellik gösterir.
This entry was posted in BİLİYOR MUSUNUZ ?, GEÇMİŞİN İÇİNDEN YAŞAM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *