DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜTOĞLU TARİH DERSİ ÇALIŞMALIDIR

Naci Kaptan / 19.09.2020

Mevlütoğlu’na göre 12 Adaları Lozan’da İsmet İnönü vermiş!!! Kocaman bir yalan…
Veya üzülerek yazıyorum ki Mevlütoğlu dışişleri bakanı olmasına rağmen tarihi bilmiyor.
Lozan’da iki ayrı antlaşma yapıldı. İlk antlaşma 1912 yılında Sultan V.Mehmet Reşat döneminde Lozan’ın UŞİ banliyosunda yapıldı ve 12 Adalar V.Mehmet Reşat tarafından bu antlaşma ile İtalyan’lara geçici olarak verildi. Bu tarihte henüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesine çıkmamıştı.

Osmanlı başkenti İstanbul, önce 13 Kasım 1918, sonra 16 Mart 1920’de olmak üzere iki kez işgal edildi.İlk işgalde, İstanbul’un önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alındı ancak idareye el konulmadı; ikinci işgal ile idareye el konuldu.İstanbul padişah tarafından işgal ordularına teslim edildi. Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesine yeni çıkıyordu..

18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı’nda Müttefikler Ermenistan, Suriye, Irak, Filistin, Arabistan’ın Osmanlı’dan ayrılmasını kararlaştırdılar. Yunanistan ise, Bandırma civarından Akdeniz bölgesi Kalkan’a çizilecek bir çizginin batısında kalan toprakları istiyordu. Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesine yeni çıkıyordu..

10 Ağustos 1920’deki anlaşma Sevr’de yapıldı. Sevr, Karahisar mebusu Nebil Efendi’nin dediği gibi “Boşuna yorulmuşlar, Türkiye’yi yok diyeydiler, daha iyi ederlerdi” dedirten ve Türkleri yok etmeyi amaçlayan yüzlerce maddeden oluşan bir antlaşmaydı. Antlaşmayı Sadrazam Damat Ferit ile birlikte 4 kişi imzaladı. Ankara’da TBMM’nin Sevr Antlaşması’na tepkisi çok sert oldu. Ankara İstiklâl Mahkemesinin 1 numaralı kararı ile anlaşmaya imza koyan 3 kişiyi ve Sadrazam Damat Ferit Paşa’yı idama mahkûm etti ve vatan haini ilan etti. Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesine yeni çıkıyordu..

OSMANLI’nın VERDİĞİ TOPRAKLAR
Yukarıdaki sıralı bilgilerden görülecektir ki Gazi Paşa tarih sahnesine çıkıncaya kadar siyasal islamcıların sakladıkları tarihe göre çökmüş durumda olan Osmanlı, 12 adaları İtalyanlara vermekle kalmamış Kuzey Afrika dahil Ermenistan, Suriye, Irak, Filistin, Arabistan’ı da vermiştir ve bu arada İstanbul ve Anadolu müttefik düşman orduları tarafından işgal edilmiştir. Siyasal islamcıların yalanlarla yücelttikleri Osmanlı işte budur. Fakat gelin görün ki sürekli yalan söyleyerek Osmanılı’nın zayıflıklarını ve kayıplarını Atatürk dönemine yüklemektedirler.

GAZİ MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NE YAPMIŞTIR
Ankara Hükümeti’nin Yunan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922’de TBMM Hükümeti’ni Lozan’da toplanacak olan barış konferansına davet ettiler. Lozan’da TBMM Hükümeti, sadece Anadolu’ya saldıran ve orada yendiği Yunanlarla değil I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni mağlup eden devletlerle de karşılaşıp hesaplaştı ve artık tarihe karışmış olan bu imparatorluğun tüm tasfiye davaları ile yüzleşmek zorunda kaldı. 20 Kasım 1922’de Lozan görüşmeleri başladı. 23 Nisan’da başlayan görüşmeler 24 Temmuz 1923’e kadar devam etmiş ve bu süreç Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ile sonuçlanmıştır.


LOZAN ANTLAŞMASI SONUCUNDA OSMANLI’NIN TESLİM ANTLAŞMASI SEVR YIRTILMIŞ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ CEPHELERDE KAZANDIĞI ŞANLI GALİBİYETLER LOZAN’DA MÜHÜRLENMİŞ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN GALİBİYETİ VE KURULUŞU TESCİLLENMİŞTİR.
İŞTE PADİŞAHLIK SÜRECİYLE ATATÜRK ARASINDAKİ FARK BUDUR.
OSMANLI KÖTÜ YÖNETİMLER NEDENİYLE ÇÖKEREK TESLİM OLMUŞTUR.
GAZİ PAŞA ATATÜRK ÇÖKEN OSMANLI’DAN YENİ BİR DEVLET YARATMIŞTIR.

SULTAN V.MEHMET REŞAT 12 ADALARI İTALYAN’lara NASIL VERDİ
31 Mart Olayı ardından 1909’da, II. Abdülhamid Meclis-i Milli tarafından tahttan indirildi ve 65 yaşında olan Veliaht Reşad Efendi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteğiyle tahta çıkartıldı. Saltanat adı olarak, asıl adı olan “Reşad” değil, “Mehmed” adının kullanması kararlaştırıldı. Sultan V. Mehmed’in padişah olduğu süreç içinde İtalyan’lar Trablusgarp’ı işgal etti.
Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine, Osmanlı İmparatorluğu İtalya Krallığı’ndan barış istemek zorunda kaldı. Barış antlaşması, İsviçre’nin Lozan şehrinin Leman gölü kıyısında yer alan Uşi semtinde imzalandı. Yapılan antlaşma gereğince, Trablusgarp ve Bingazi’ye tam bir özerklik tanındı. Osmanlı İmparatorluğu, buradaki askerlerini geri çekecekti. Bu İtalya’ya, Trablusgarp ve Bingazi’yi serbestçe işgal edebilme fırsatını veriyordu.
Buna karşılık İtalya, elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki On İki Ada’yı bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu’na geri verecekti. Ancak adaların Osmanlı İmparatorluğu’na teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. II. Dünya Savaşı’ndan sonra da adalar Yunanistan’a verildi.
UŞİ Antlaşması (İtalyanca: Trattato di Losanna (18 Ekim 1912), İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma İtalyan tarihinde Trattato di Losanna yani Lozan Antlaşması olarak geçmektedir. “Ouchy” Lozan’ın bir semtidir. Türkiye tarihinde 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile anlam karışmasını önlemek için Uşi (Ouchy) Antlaşması olarak anılmaktadır.

This entry was posted in ATATURK, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *