İSTİSMAR VE TECAVÜZ

TAHRAN, 26 Nisan (MNA) – Afgan Kızılayı Genel Sekreteri, Afgan kadın ve kızlarının utanç korkusuyla ABD ordusu tarafından tecavüz olayını bildirmediğine inanıyor.
Zahide Uçar / 06.09.2020    z_eucar@yahoo.com.tr
‘1980’li yılların başında dünya dengeleri yeniden kurulurken, İsrail Devletinin stratejisini açıklayan raporlar da yayınlanmıştır. Oded Yinon raporu da bunlardan sadece bir tanesidir.
Makalemizin konusu olan, Oded Yinon’un yazdığı “1980’lerde İsrail için bir strateji” raporu; İsrail’in Orta Doğu ülkelerini bölme stratejinin en açık ve ayrıntılı anlatımıdır. Ortadoğu ülkelerinde yaşayan Kürt, Şii, Sünni grupların birbirleriyle nasıl savaştırılması gerektiğini anlatan bir rapordur. Raporun önemi, günümüzde yaşanan olaylara etkisinin yanında, önerdiği stratejinin acımasızlığında da gizlidir
Ralph Schoenman, “Siyonizmin Gizli Tarihi” adıyla Türkçeye de çevrilen kitabında şöyle der: “Bu stratejiden çıkan sonuç, Siyonist hareket için her şeyin bir zaman tablosu üzerinde yazılı olduğu, her bölgenin fetih için işaretlendiği ve bir fırsat hedefi olarak kabul edildiği, ancak bu arada uygun güçler dengesi, ani ve yararlı sonuçlar sağlayacak bir savaş durumu beklendiğidir” (Schoenmann, 1992:109).
***    ***
BOP Büyük İsrail Projesi olduğuna göre, Eş Başkanlık kime hizmet eder?
Hahambaşı’nın ‘72 tarikatı biz kurduk dediği’ tarikatlara Türk çocuklarını teslim etmek BOP projesi gereği midir? Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Esergür Balcı, bir milyon çocuğumuzun cemaat ve tarikatların elinde olduğunu açıkladı. Bu bilgiye göre, bir milyon mankurt zombi yetişecek ve kendi milletine karşı kullanılacaktır.
Bu güne kadar hiçbir tarikat şeyhi;
Hırsızlık, yolsuzluk, yağma, iftira, adaletsizlik hakkında tek kelime etmedi. Bu demektir ki;
Her biri SİYON PROTOKOLLERİ’ni uygulamakla görevli BOP aparatı, zamanın El Meymune’leridir.
Bu işbirlikçi takım son model araçlar kullanır. En pahalı telefonları kullanır ama bisiklet yapamayacak çocuklar yetiştirirler.
***        ***
Senatör Chuck Hagel, 23 Ocak 2004’te Brüksel’de yaptığı, “Amerika, NATO ve Büyük Orta Doğu” başlıklı konuşmada,
“21. yüzyılda NATO’nun Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında stratejik yoğunluğu, Türkiye, Afganistan, Irak, Akdeniz ve İsrail ve Filistin üzerinde olacaktır. Akdeniz, 21. yüzyılın en stratejik bölgesi olarak öne çıkacaktır” diyordu.
Bu hedef için Türkiye şekillendirildi.
Dünya bambaşka yöne evriliyor. Bilime, bilgiye hakim olan geleceğe de hakim olacaktır. Ülkemiz bu yarıştan çekiliyor. En geç 50 yıl içinde bu yıkımın sonuçları görülecektir. Cehaletin hakim olduğu bir ülkeyi elinizde tutamazsınız. 
Şu gerçeği hiç unutmayın!
İslâmcılık, hâkim milliyete karşı hoşnutsuzluğunu doğrudan doğruya belirtemeyen etnik azınlıkların ideolojisi olmuştur.
Bunların amacı, ‘yaşadıkları ülkede milliyetçi politikayı etkisiz duruma getirmektir. ‘
“Bu azınlıklar kendilerini güçlü hissettikleri an kendi istikametlerinde bir milliyetçilik hareketi açıklamaktan geri kalmazlar. Güce erişemedikleri müddetçe İslâm davasının şampiyonu olarak görünürler.”
Zahide UÇAR(06 Eylül 2020)
This entry was posted in Zahide Uçar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *