KÜRESEL KAPİTAL FİNANS * Kentilyonerler düzeni zorlanıyor

Kentilyonerler düzeni zorlanıyor

Bülent ESİNOĞLU / 05.Haziran 2020 / bulentesinoglu@gmail.com

Eskiden milyonerler denirdi. Şimdilerde kentilyoner diyorlar. Artık zenginliğin ölçüsü üstlü kemiyetler* ile ifade ediliyor. Aşırı servet birikiminin, aşırı imtiyazlı belli ellerde toplanmasının matematiksel ifadesi olsa gerek.
Zenginliğin ölçüsünü bulduk da yoksulluğun ölçüsü konusunda çeşitli tevatürler var. Şimdilik yoksul, tembel olduğu için yoksul, diyelim ve geçelim. Çünkü yoksulun da düşünce dünyasını, servet sınıfı belirlemiş olduğundan, yoksulun servet sınıfını anlaması mümkün değildir. Hele hale kentrilyoneri hiç anlamazlar. Onun için ayaklanmalarında bir program bir ideoloji bir yönlenme yoktur.
Egemenliğin servet sınıfının elinde olması sebebiyle, servet ediniminin kuralları ve yollarının eleştirilmesi servet sınıfını tarafından yasaklanmıştır. Finans kapitalin vahşi yapısı için insanın evrensel doğası deyip, geçmemiz beklenir. Onlar öyle dedi diye bizde onların tanımladığı ve dayattığı insan modelini benimseriz.
Soygunun nasıl gerçekleştiğini, birileri öğrenirse ve bilirse, işin kötüye gideceğini bildiklerinden…
Kentilyon düzeninin ana sahibi çok uluslu şirketlerdir. Çünkü parayı üreten bilgisayarlar onların denetimindedir. Yapay zekâ da insan zekâsı da onların kontrolündedir. Kentilyon düzeninin ayakta kalması için Dolar’ın ve İtibari Paranın ayakta kalması gerekiyor.
Altına dayalı sınırlı para yoksulu korurken, sınırsız para servet sınıfına yarar. Borç verme ve faizi belirleme onlardadır. Ne kadar çok para basılırsa o kadar çok borç verirler ve o kadar çok halkı mülksüzleştirirler. Sınırsız para üretme ve bu paraları satarak servet yapma işi; aşırı servet birikimine ve aşırı yoksul birikimine sebep olmaktadır.
Aşrı servet birikiminden ötürü devletlerden daha büyük çok uluslu şirketler meydana gelmiştir. Ve ulus devletleri tehdit etmeye, ulus devlet Pazarlarını ele geçirmeye başlamışlardır. Aşırı servet birikiminin en esaslı dostu ırkçılıktır. Irkçılık ayakta tutularak, aşırı servet egemenliği ayakta tutulur. Irkçılık servet sınıfının en temel hükmetme aracıdır.
Bunlar ayrılmaz matematik denkleminin parçalarıdır. Irkçılık olmadan sermaye faşizmi olmaz.
Şimdi ABD de yaşanan olay bundan ibarettir.
Zülüm arttıkça her yerde tepkiler artar. Ancak örgütlü olmayan bu tepkiler sadece servet sınıfını işine gelir. Kendi yağmasını gizleyerek, halkın yiyecek ve giyecek yağması esas olur.
Tüm dünya finans kapitalin (aşırı servet sınıfının) yarattığı bir Türbülans içindedir. Dünya ve ülkemiz hızla bir değişime doğru ilerliyor. Esas olan bu değişimin yoksuldan yana sonuçlanmasıdır.
*Kentilyon On üzeri On sekizdir
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, DÜNYA ÜLKELERİ, Ekonomi, KAPİTALİZM - LİBERALİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *