TARİKATLAR VE CEMAATLAR * YOBAZLIK VE İRTİCA * İSMAİLAĞA CEMAATİ VATAN HAİNLİĞİ SUÇUNDAN ASILAN İSKİLİPLİ ATIF’I ŞEHİT İLAN ETTİ

YAZIYA NOT

İskilipli Mehmet Atıf işgal süreci içinde İngiliz, Yunan ve Fransızlarla işbirliği yapan bir VATAN HAİNİDİR. İslam ülkelerinin tarihleri incelendiğinde düşman ordularıyla işbirliği yapan birçok sözde din adamı kılıklı hainler görülecektir. Müslüman olan bir kişinin Hristiyan veya başka bir dinden olan yabancılarla işbirliğine giderek vatanlarını ve ülke insanlarını satıyor olması ne büyük bir ihanet ve çelişkidir.

Yabancılar bilirler ki az okuyan, geri kalmış toplumlara akıl, bilgi yerine cehalet hakimdir ve bu tür toplumlarda halk üzerinde en büyük etkiyi din adamları yaratır ve toplumu yönlendirir. Bu nedenle işgal devletleri öncelikle O ülkelerin din adamlarını devriştirir. 

Eğer kim veya herhangi bir tarikat veya cemaat kendi ülkelerini işgale gelen yabancılarla işbirliğine giriyorsa, veya bu kişileri yüceltiyorsa bu kişi veya oluşumlar da aynı ihaneti paylaşıyor durumda olacaktır. Bu yazıda İsmailağa cemaati de vatan haini İskilipli’yi yüceltmeye çalıştığından İŞBİRLİKÇİLİĞE VE LAİK CUMHURİYET DÜŞMANLIĞINA soyunmaktadırlar. 

Yazının devamında değerli tarihçi Sinan Meydan’ın İskilipli Atıf konusunun gerçeklerini  kaynaklarla belirttiği yazısını paylaşıyorum.

Naci Kaptan


İskilipli Mehmet Atıf’ın ölüm yıldönümü olan 4 Şubat’ta İsmailağa cemaatinin resmi internet sitesi bir yazı yayınlayarak ne kadar mübarek ve âlim biri olduğunu anlattı.

Vatana ihanet suçundan yargılanan ve idam edilen İskilipli Mehmet Atıf Hoca’nın da diğer Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları gibi cemaatler ve tarikatlar tarafından şehit ilan edilerek kutsanması dikkat çekiyor.

Cumhuriyet döneminin isyancıları işbirlikçileri ve mahkemece yargılanarak suçları sabit görülen vatan hainlerine cemaat ve tarikatlar sahip çıkmaya devam ediyor.

Atatürk’e hakaret ettiği bilinen ve bağımsız mahkemeler tarafından vatana ihanet suçu kesinleşerek idam edilen İskilipli atıf hoca da bunlardan biri.

İsmailağa cemaati İskilipli’nin ölüm yıl dönümlerini unutmuyor. Hatta ölüm yıl dönümüne yazdığı makaleler ile İskilipli Atıf’ı şehitlik mertebesine yükseltiyor.

Peki kimdir bu İskilipli atıf hoca şehit midir vatan haini mi?

Cemaat ve tarikatlar ile siyasal İslamcıların mağduriyet makamına oturtarak şahadet ünvanı verdikleri İskilipli Atıf aslında bir İngiliz ajanı ve vatan hainidir.

İskilipli Atıf Hoca sadece cumhuriyete değil 1908 devrimine de karşıdır. Mahmut Şevket Paşanın katli nedeniyle suçlanarak Sinop’a sürülmüştür. Sonra Kuvay-ı Milliye karşıtıdır. Teali İslam Cemiyeti’nin kurucusu ve yöneticisidir.

Teali İslam Cemiyeti Milli Mücadele’nin ve Mustafa Kemal’in kesin olarak karşısındadır. Batı hayranlığı ile islamiyeti sentezleyenlerin fikirlerine göre İngilizler ve Yunanlılar iyidir. Çünkü onların galibiyetlerinin arkasında Kuvay-ı Milliye gibi “cahilce bir cesaret” değil uygarlık zekâsı vardır.

Mustafa Kemal’in ve Kuvvayı Milliye’nin açmış olduğu mücadeleyi cahil cesareti olarak değerlendiren İslamcılara göre batının boyunduruğuna girmek tercih sebebidir.

Bugün onu şahadet makamına oturtulmaya çalışılmasının nedenini daha iyi anlatabilmek için İskilipli Atıf’ın Teali İslam Cemiyeti olarak yayınladığı bildiriden birkaç satır aktaralım:

“Mustafa Kemal ve Kuvvayı Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden kaçıyor. Zavallı saf ve gafil halktan topladıkları askerlere ‘siz burada onlarla savaşın biz de arkalarını çevirelim’ diyerek sıvışıyorlar. Yazık ki halkımız Talât Enver Cemal Mustafa Kemal gibi beş on eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için gereken fedakârlığı yapmıyor. İngilizleri kızdırdınız üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Şimdi usulca oturup yenilginin sonuçlarına katlanmak yerine Yunanlılarla harbe tutuşuyorlar. Bu eşkıyaları ve asileri en kısa zamanda bertaraf etmek hepimize farzdır.

Harp yıllarında sizleri cephe cephe sürükleyen ve din kardeşlerinizin suçsuz yere ölmelerine sebep olanlar arasında Mustafa Kemal Ali Fuat Bekir Sami gibi zalimler de vardı. Siz bu zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız?

Elinize aldığınız bu fetva Allah’ın emridir Padişah fermanıdır. Sizler bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve görevlisiniz. Bunların vücutlarını külliyen ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur. “

İSKİLİPLİ ATIF NEDEN İDAM EDİLDİ?

Atıf’ın idamını mazlumiyet mağduriyet tahtına çıkartanlar yalanlarla tarih yazıyorlar. Bir şapka yalanı uydurmuşlar ki Atıf şapka kanununa muhalefet ettiği için idam edildi. Bunu iddia edenlerin ise mahkeme tutanaklarını falan yayınlamaya hiç niyetleri yok. Çünkü gerçekler orada yazıyor. Dedikleri gibi Atıf ne şehittir ne de mağdur veya mazlumdur. Atıf Atatürk’e ve Cumhuriyet’e cephe açmış bir vatan hainidir.

Hem Kurtuluş Savaşı yıllarında hem de Cumhuriyet döneminde dini kullanıp kışkırtıcılık yapmaktan halkı isyana teşvik etmekten o zamanki yasalara uygun olarak “vatana ihanet” suçundan idam edilmiştir.

İdam edilme sebebi de mahkeme kayıtlarında şöyle açıklanmıştı.

1- Sen bu kitapları dağıtarak halkı isyana teşvik ettin kışkırtıcılık yaptın. (Devletin yasakladığı ve isyana teşvik eden kitapları dağıtmıştı.

2- Kurtuluş savaşı yıllarında da ihanet bildirileri hazırlayıp halkı Mustafa Kemal’i öldürmeye teşvik edenlerin başında yer aldın.

Bunun tüm belgelerini ortaya koyuyor mahkeme.

Sonuçta Ankara İstiklal Mahkemesi İskilipli Atıf’ı Türk Ceza Kanunu’nun 55. Maddesi’nin “TC’nin Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun tamamen veya kısmen tağyir… Veya ifayı vazifeden menine cebren teşebbüs edenler idam olunur diyen muharrer fırkası mucibince” vatana ihanet suçundan idam etmiştir. [1]


İSKİLİPLİ ATIF NİYE ASILDI

13.02.2020 / Sinan Meydan / Sözcü Gazetesi

İskilipli Atıf, şapka karşıtı kitap yazdığı için değil; bu kitapla “halkı isyan ve irticaya teşvik” ettiği için ve Milli Mücadele’de başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti’nin “ihanet bildirilerinden” dolayı, Ceza Kanunu’nun 55. Maddesi gereğince “anayasayı tağyir” suçuyla “vatana ihanetten” asıldı.

Geçtiğimiz hafta, bazı belediyeler, bazı basın yayın organları ve bazı siyasiler, 4 Şubat 1926’da vatana ihanet suçundan idam edilen İskilipli Atıf’ı andılar. Bolu’da düzenlenen bir anmada İskilipli Atıf’ın Kuvayi Millliyeci olduğu yalanı bile söylendi.

İskilipli Atıf’ın, “şapka karşıtı kitap yazdığı için asıldığı” iddiasının kaynağı Necip Fazıl’ın, baştan aşağı martaval yığını olan “Son Devrin Din Mazlumları” adlı propaganda kitabıdır. İskilipli Atıf meselesinin aslı şudur!

İSKİLİPLİ ATIF’IN SİCİLİ

İskilipli Atıf’ın sicili hiç parlak değil. II. Abdülhamit döneminde Meşihat-ı İslamiye Dairesi’nde görevliyken dönemin şeyhülislamı tarafından Bodrum’a sürülüyor. Bodrum’dan başka birinin pasaportu ile gizlice Kırım’a kaçıyor. Meşrutiyetin ilanından bir hafta önce İstanbul’a dönüyor. Meşrutiyet döneminin en gerici yayın organlarından biri durumundaki Beyanül Hak dergisinde yazılar yazıyor. Meşrutiyet döneminde Mahmut Şevket Paşa suikastından sorumlu tutularak Sinop’a sürülüyor. Sinop’tan Çorum’a, arkasından Boğazlıyan’a, peşinden de Sungurlu’ya sürgün ediliyor.

İskilipli Atıf’ı aklamak isteyen Necip Fazıl, bu sürgün kararlarını “din alerjisi olan İttihatçıların zulmü” diye yorumluyor. İskilipli Atıf’ın Teali İslam Cemiyeti Milli Mücadele’nin başlarında, 19 Şubat 1919’da, İstanbul’da Mustafa Sabri’nin başkan, İskilipli Atıf’ın ikinci başkan olduğu “Müderrisler Cemiyeti” kuruluyor. Bu cemiyet, 24 Aralık 1919’da   “Teali İslam Cemiyeti” adını alıyor. İskilipli Atıf, bu cemiyetin başına geçiyor.

İskilipli Atıf’ın başkanlığındaki Teali İslam Cemiyeti, İngiliz işbirlikçisi Damat Ferit’in “Hürriyet ve İtilaf Fırkası”nı destekliyor. Ayrıca Milli Mücadele karşıtı “İngiliz Muhipleri Cemiyeti” ile de ortak çalışıyor. İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurucusu Sait Molla, Rahip Frew’e gönderdiği 26 Ekim 1919 tarihli 8. mektupta, Teali İslam Cemiyeti’nin en etkili isimlerinden Mustafa Sabri ile görüşüp anlaştıklarını yazıyor.

Teali İslam Cemiyeti, Trakya, Batı ve Orta Anadolu’da birçok şube açıyor. Özellikle Konya, Niğde, Nevşehir bölgelerinde etkili oluyor. Biga, Gönen yöresindeki Gavur İmam ve Anzavur ayaklanmalarında rol oynayan ve İngilizlerin desteğiyle Kuvayı Milliye’ye karşı cihat ilan eden Ahmediye Cemiyeti’ni destekliyor.

Teali İslam Cemiyeti’nin ihanet bildirileri Mustafa Sabri’nin başkan, İskilipli Atıf’ın ikinci başkan olduğu Müderrisler Cemiyeti (Teali İslam Cemiyeti’nin öncüsü) 26 Eylül 1919’da Milli Mücadele karşıtı bir bildiri yayımlıyor. Bu bildiride, Kuvayı Milliyecilere “adi eşkıya”, “deli”, “cani”, “kudurmuş haydutlar” ve “aldanmışlar” diye hakaret ediliyor.

İskilipli Atıf’ın başkanlığındaki “Teali İslam Cemiyeti” ise Ağustos 1920’de Milli Mücadele karşıtı çok ağır bir bildiri yayımlıyor. Tam metni elimizde olan bu ihanet bildirisinin bazı bölümleri aynen şöyle:


Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti Başkanı İskilipli Atıf’ın bildirisi; 

“Anadolu’nun masum ve mazlum ahalisine…” “Birinci Dünya Savaşı’na katıldılar; yediler, içtiler, çaldılar, keyif ettiler, kalan herkes öldü, sefalet, acılar çekti. İmparatorluk parçalandı. Şimdi de Anadolu’da Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye maskaraları çıktı…”

“Yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde ve gerek Mütarekeden sonra memleket, bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evladını telef ediyor da Talat, Enver, Cemal, Mustafa Kemal vesaire gibi beş on eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakarlığı göze aldırmayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selamete çıkarmak yolunu idrak edemedi ve hâlâ edemiyor.”

“Millet aldanıyor, aldatılıyor. (…) Kendisini hâlâ aldatmaya çalışan heriflere diyemiyor ki, ‘Ey hainler! Ey Allah’tan korkmayan ve Peygamber’den haya etmeyen mahluklar; savaştınız, başımızı bin türlü belalara soktunuz, mağlup oldunuz, bizi de o yolda mahv ve perişan etiniz. (…)”

“İngiltere ve Fransa gibi muazzam ve muntazam devletlere meydan okuyorlar. Bu yüzden İngilizleri kızdırıp üzerimize Yunanları musallat ettiler. (…) Bir taraftan Yunanlarla savaşıp diğer taraftan kaçıyorlar. (…) Düşünmüyorsunuz ki, Yunanlara fazla zayiat verdirmek bile bundan sonra bizim için hayırlı ve menfaatli bir şey olmaz.”

“Hem, sizler, ey yalancı ve deni şakiler! Kendi memleketinize karşı ecnebi milletlerden hiçbirinin yapmadığı eşkıyalık ve kötülükleri yapıp, milleti, memleket eşrafını, ulemasını asıp keserek, mallarını yağmalarken kendinize ne hakla, ne yüzle, ne utanmazlıkla Kuvayı Milliye namını veriyorsunuz? Milleti öldürerek, mahvederek milletin hukukunu koruyacaksınız, öyle mi?”

“Bu bagileri, bu asileri, bu eşkıyaları mümkün olduğu kadar az zaman içinde yakalayıp ortadan kaldırmak hepimiz için bir farzdır.”

“Ey kahraman askerler! Savaş yıllarında sizi cephe cephe sürükleyen ve aç susuz süründüren ve din kardeşlerinizin, hemşehrilerinizin boş yere ölmesine neden olan birkaç kişi arasında Mustafa Kemal, Ali Fuat, Bekir Sami gibi zalimler de var idi. (…) Bugün yine o eşkıyalar, bagilerdir ki, elleri birtakım yetimlerin, dul kadınların kanlarına bulandığı halde kalbinize sokularak sizi mahvetmek, evlatlarınızı yetim, eşlerinizi dul bırakmak ve servet ve saadetinizi tamamen çalmak için şeytanın dahi aklına gelmeyen hile ve desiselere başvuruyorlar. Siz, bu zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız? Elinize aldığınız fetvayı şerif ki Allah’ın emridir, okuduğunuz hattı münif ki halifemizin, padişahımızın bir fermanıdır. Siz, Allah’ın emrine, halifenin fermanına uyarak bu canileri, bu katil canavarları, daha ziyade yaşatmamakla memur ve mükellefsiniz. Şu alçaklar ve hempaları, bu cinayetleri hep sizin sayenizde yapıyor. Bunların vücutlarını tamamen dünyadan kaldırmak, beşeriyet için, Müslümanlık için bir farz olmuştur. (…) Askerler, bu kadar uyuduğunuz artık yeter, bu zalimlere alet olduğunuz artık yeter…”


İskilipli Atıf’ın başkanlığındaki Teali İslam Cemiyeti bu bildiriyi halk için hazırlamıştı. Bu ihanet bildirisi 30 Ağustos 1920’de Yunan uçaklarıyla Anadolu’ya atıldı.

İskilipli Atıf’ın Teali İslam Cemiyeti, Ağustos 1920’de ikinci bir “ihanet bildirisi” daha hazırladı. Aydınlar için hazırlanan o bildiride de millet, “Kuvayı Milliye eşkıyasını ortadan kaldırmak için yemin etmeye” davet ediliyordu.

İskilipli Atıf‘ın yargılanması ve idamı

25 Kasım 1925’te 671 sayılı Şapka Kanunu kabul edildi. Şapka Kanunu sonrasında Erzurum, Sivas, Kayseri, Maraş, Giresun ve Rize’de şapka karşıtı bazı isyanlar patlak verdi. Bu illere daha çok dışarıdan gelen bazı kışkırtıcılar, “şapka geldi, din elden gitti” propagandasıyla halkı Cumhuriyete karşı isyan ettirmek istediler. Olaylar bastırıldı. İsyanların elebaşları İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanıp cezalandırıldı.

Yargılamalar sırasında şapka karşıtı isyanlarda İskilipli Atıf’ın 1924’te çıkardığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka” (Batı Taklitçiliği ve Şapka) adlı eserinin etkili olduğu görüldü. Çünkü İskilipli Atıf, 32 sayfalık bu risalesinde “Şapka takmak küfürdür!” diyor. “Şapka, din ve milliyet göstergesidir!” diyor. “Dolayısıyla şapka takmak Müslümanı dinden çıkarır!” diyor. İskilipli Atıf’a göre “Müslümanlar dinlerine, kalpleriyle ve dilleriyle olduğu kadar, feslerinin sarığı ve püskülü ile de bağlı olmalıdırlar. Bu bağı bozmak, düpedüz dinsizliktir, küfürdür!”

İskilipli Atıf, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı kitabı nedeniyle 16-18 Aralık 1925’te Giresun İstiklal Mahkemesi’nde yargılanıyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 1925’te 4717 numaralı bir emir ile bu kitabın toplatılıp satışının yasaklanmasına karar vermişti. İstiklal Mahkemesi, bu kararı hatırlatarak İskilipli Atıf’ı serbest bırakıyor. Ancak çok geçmeden İskilipli Atıf’ın, söz konusu kitabını, özellikle şapka karşıtı isyanların çıktığı bölgelere el altından dağıttığı anlaşılıyor. Bu nedenle İskilipli Atıf, bu seferde Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yargılanıyor. (Ocak-Şubat 1926).

Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları yayınlanmıştır. Bu zabıtlara göre İskilipli Atıf, şapka karşıtı kitap yazmaktan değil, yazdığı bu kitabın toplatılması ve satılmaması kararına rağmen- özellikle isyan çıkan bölgelere gönderip halkı Cumhuriyete karşı isyana ve irticaya teşvikten ve başkanı olduğu cemiyetin Milli Mücadele’deki ihanet bildirilerinden yargılanıyor.

İskilipli Atıf, savunmasında, Teali İslam Cemiyeti’nin bildirisinin, Mustafa Sabri tarafından hazırlanıp zorla cemiyet üyelerine imzalatıldığını, kendisinin buna karşı çıktığını, hatta sonradan Vakit gazetesinde bir tekzip yayımladığını söylüyor. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Çünkü gördünüz ki bu bildiriler Yunan tayyarelerinden atıldı ve aksi tesir yaptı. Anadolu halkı Milli Mücadele’ye daha fazla destek verdi. Siz de bu kötü durumdan kurtulmak için bunu yaptınız” diyor.

Yani, İskilipli Atıf’ın kendini kurtarmak için iki ay sonra tekzip yayınlaması, cemiyetin başkanı olarak ihanet bildirilerinden sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ankara İstiklal Mahkemesi, dinlediği çok sayıda şahide, (şahitlerin dinlenmediği iddiası koca bir palavradır, şahitler dinlenmiştir) çok sayıda belgeye dayanarak İskilipli Atıf’ı cezalandırıyor.

Ankara İstiklal Mahkemesi zabıtlarında yer alan 3 Şubat 1926 tarihli idam kararına göre İskilipli Atıf iki suçtan;

1. Basımı ve dağıtımı hükümetçe yasaklanan “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı kitabı isyan bölgelerine özellikle göndererek halkı isyana ve irticaya teşvikten,

2. Milli Mücadele’de başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti’nin ihanet bildirilerini “sonradan aldığı tertiplere rağmen” Yunan uçaklarıyla Anadolu köylerine attırmaktan Ceza Kanunu’nun 55. Maddesi gereğince “anayasayı tağyir” suçundan idama mahkum ediliyor.

Ankara İstiklal Mahkemesi, İskilipli Atıf’la birlikte yine Milli Mücadele’de vatana ihanet ettiği ortaya çıkan Babaeski eski Müftüsü Ali Rıza’yı da idama çarptırıyor. Mahkeme, bu iki idam dışında yargılanan diğer sanıkların bir kısmını 5-10 yıla çarptırırken, çoğunu beraat ettiriyor. Beraat edenler arasında Ömer Rıza (Doğrul), Hafız Osman, Tahirül Mevlevi gibi din adamları da var. Yani, mahkemenin din adamlarını asmak gibi özel bir niyeti yok.

Prof. Dr. Ergun Aybars, “İstiklal Mahkemeleri” adlı kitabında şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu olaylarda ağır cezalara mahkum edilenler şapka giymedikleri için değil, şapkayı bahane ederek gerici ayaklanma çıkarmak, halkı kışkırtmak suretiyle dini politikaya alet edip vatana ihanet ettikleri için mahkum edildiler.”

İşin aslı şu: “Yeni Türkiye” dedikleri yapıya yeni bir tarih yazanlar, tarihi çarpıtarak hainleri kahraman, kahramanları hain ilan ediyor. Kuvayı Milliye karşıtı ve Cumhuriyet düşmanı İskilipli Atıf’ı anmalarının nedeni de bu!

İskilipli Atıf’ın gerekçeli idam kararı (3 Şubat 1926). Kararda İskilipli Atıf’ın iki suçtan yargılanıp idam edildiği görülüyor. 1. Halkı isyan ve irticaya teşvik, 2. Milli Mücadele’deki ihanet bildirileri.[2]


KAYNAKLAR:
1- Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları-1926, haz. Ahmet Nedim,
İstanbul, 1993.
2- Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Ankara, 2009.
3- Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, 2. bas,
Ankara, 1991.
4- Mustafa Baydar, “Şapka Konusunda Atıf Hoca-Süleyman Nazif
Çatışması”, Türk Dili, S. 230.
5- N. Fazıl Kısakürek, Son Devrin Din Mazlumları, 30. bas, İstanbul,
2012.
13.02.2020 Snan Meydan: İsklpl Atıf nye asıldı? – Sözcü Gazetes
https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/snan-meydan/sklpl-atf-nye-asld-5615431/ 9/10
6- Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, “İç Savaş ve
Sevr’de Ölüm”, C.III, İstanbul, 2010.
7- Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, “Mutlakiyete
Dönüş, (1918-1919)”, C.1, 2. bas, İstanbul, 1992.
8- Sinan Meydan, R. Tayyip Erdoğan’ın Tarih Tezlerine El-Cevap, 11. bas,
İstanbul, 2019.
9- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, II. Kitap, 2. bas, Ankara, 1998.
10- Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, C.2, İstanbul, 1986.
11- Zekai Güner-Orhan Kabataş, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri
ve Basını, Ankara, 1990.
12- Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C.1, II Ankara, 1993, 1994.
https://www.siyasetcafe.com/ismailaga-vatan-hainligi-sucundan-asilan-iskilipli-atifi-sehit-ilan-etti-63353h.htm
https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/sinan-meydan/iskilipli-atıf-niye-asıldı-5615431/ 1/10

 

 

This entry was posted in İrtica, Tarih, TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *