“Cumhuriyet, Karpiç lokantasında bir şerbetçinin ATATÜRK’ün masasında oturarak sohbet etmesidir.”

Değerli Yurtseverler,

“Cumhuriyet, Karpiç lokantasında bir şerbetçinin
ATATÜRK’ün masasında oturarak sohbet etmesidir.”

Okuyunuz; Erbabı Bilir * ATATÜRK VE ŞERBETÇİ  http://nacikaptan.com/?p=74203

Osmanlı’da KUL ve TEBA idik. Cumhuriyet’in ilanı ile bizlere BİREY ve ÖZGÜR yurttaş kimliğini kazandıran, Dünyanın en güçlü devletlerini hem cephelerde hem de Lozan masasında dize getiren Muzaffer komutan, Yüz Yılın Devlet adamı Mareşal Mustafa Kemal Atatürk TÜRK VARLIĞININ içinden çıkmıştır. ATATÜRK Türk toplumunun yok olmasını, Vatan topraklarını kaybetmesini önleyerek Osmanlı’nın sönen küllerinden yeni bir devlet yaratmıştır.

Bizlere Demokrasiyi, özgür birey olmayı, Laik Cumhuriyeti armağan ettiği ve aydınlanmanın, bilimin, çağdaşlığın, eğitimin akılcılığın yolunu gösterdiği için ATATÜRK’e, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken ödenemez büyüklükte minnet borcumuz vardır.

Karşı devrimciler, ihvancılar, Menzilciler, tarikat ve cemaatler Devletin tüm güç ve imkanlarını ele geçirmelerine ve kullanmalarına rağmen LAİK CUMHURİYETİ VE ATATÜRK’ü aşamıyorlar, aydınlanmacı, akılcı, çağdaş, Cumhuriyetçi barajı yıkamıyorlar ve yıkamayacaklar.

AYDINLIK YAKLAŞIYOR.

CUMHURİYET BAYRAMIMIMIZ KUTLU OLSUN.
ATATÜRK’E DERİN SAYGILARIMLA .

Naci Kaptan / 29.10.2019

This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *