DİNBAZ SİYASET * Utanç verici Erdoğan tapıncı * “Allah, Başbakanımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir.”

Özdemir İnce / 01 mart 2019

Utanç verici Erdoğan tapıncı

11 Şubat 2019 tarihli Cumhuriyet’te iktidara geldiği günden bu yana dini istismar ederek seçmenden oy isteyen AKP’yle ilgili bir haber var. Haberde AKP’lilerin   “Erdoğan tapıncı”na   örnek olan alıntıları bilginize sunuyorum:

-AKP İstanbul Mv. Oktay Saral: “Allah, Başbakanımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir.

-AKP Çorum Mv. Murat Yıldırım: “Erdoğan ümmetin lideri.” 

-AKP Bursa Mv. Hüseyin Şahin: “Erdoğan’a dokunmak bile ibadettir.” 

-AKP Düzce Mv. Fevai Arslan: “Erdoğan Allah’ın tüm vasıflarını üstündetoplayan bir lider.” 

-AKP Çorum Mv. Agâh Kafkas: “Başbakan sözü peygamber sünneti.

-Avrupa Birliği (eski) Bakanı Egemen Bağış: Ülkemizde eğer Urfa şanlıysa, Antep gaziyse, Maraş kahramansa, Rize, İstanbul ve Siirt de mübarektir. Çünkü bu 3 şehir, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur.” 

-AKP Siirt Mv. Yasin Aktay: “Erdoğan’ı görünce salavat getiririz.” 

-AKP Bursa Mv. Efkan Ala: “Peygamber hata yaptı, biz yapmadık.” 

-AKP İstanbul Mv. Metin Külünk: “Peygamberlerin de diploması yoktu.” 

-Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltin: “İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır.” 

-Milli Savunma Komisyonu (eski) Başkanı ve AKP Sivas Mv. İsmet Yılmaz: Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin’e vereceğinizdestek, yarın kıyamet günü beraat belgelerinizden biri olacak.” 

Bu adamların tamamı dinden çıkmış, çarpılmaları mukadderdir vallahi ve billahi!

AKP Genel Başkanı Erdoğan 15 Temmuz kalkışmasına gönderme yapıyor: 
“O hainler F-16’larla uçtular. Zannettiler ki Cumhurbaşkanı Tarabya’dadır.   Bilmiyorlardı ki o mağaranın önünü örümcek ağları örer, göremezsin ve göremediler.” 

Gönderme yapılan olayı anımsayalım: Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Hz. Ebu Bekir ile birlikte müşriklerden kaçarak gizlendikleri ve üç gün süreyle kaldıkları Sevr mağarası işaret ediliyor.

Hz. Peygamber, müşriklerin baskı ve işkenceleri üzerine Müslümanlara Medine’ye hicret etmelerini buyuruyor. Kendisi de hicret sırasında Sevr adlı mağaraya sığınıyor. Bunun üzerine, örümcek(ler) mağaranın ağzına ağlarını örüyor(lar).  Bu olayla ilgili olarak Kuran’da bir ayet var:

“Ey Muhammed! Hatırla, bir zaman kâfirler seni tutup bağlamak veya öldürmek, yahut sürüp çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken; Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Allah tuzakların en hayırlısını kurar.” (el-Enfal, 8/30)  Demek ki: Allah, Hz. Muhammed’i sakladığı gibi Hz. Recep Tayyip’i de aynı mucizeyle gizlemiş.

AKP’li Cumhurbaşkanı dilin “Mesaj İşlevi”ni kullanarak Hz.Muhammed’in yerine geçip onunla özdeşleşiyor. Bu mesajın dinsel yorumunu din bilginlerine bırakıyorum. Ama anayasanın 24. maddesinin son fıkrası ile Siyasi Partiler Yasası’nın 87. maddesi:   “Siyasi partiler, devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar” diyor.

Şimdi ne olacak? Başta AKP Genel Başkanı R. T. Erdoğan olmak üzere, bazılarının sözlerini örnek olarak aktardığımız yüzlerce AKP mensubu anayasaya ve yasaya göre suç işlemiş durumdalar. Benim vatandaşlık ve yazarlık görevim burada bitiyor, gerisi A’dan Z’ye kadar yargının işi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1271824/Utanc_verici_Erdogan_tapinci.html
This entry was posted in İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *