Osmanlı’yı tanımayanlara * OSMANLI BAŞI SIKIŞTIĞINDA ROTHSCHİLD AİLESİNDEN BORÇ ALIRDI * Rothschild ailesiyle Osmanlı Devleti’nin yakın ilişkileri * Osmanlı’da Rothschild’lere verilen devlet nişanları

22.08.2017 / Furkan Talay

Rothschild ailesiyle Osmanlı Devleti’nin yakın ilişkileri

Öncelikle bize öğretilen Osmanlı Devleti ve padişahlarını maalesef yıllarca evliya statüsünde yad ettiğimizi üzülerek kabul etmek zorundayız. Fakat tarihin gerçek kaynakları gösterdi ki Orhan Gazi ve Osman Gazi dışındaki bütün padişahların annesi Yahudi, Hıristiyan. Hal böyle olunca biz de Osmanlı Devleti’nin ve yeni Osmanlıcıların dinsiz ilan ettiği Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek kimliklerini daha çok araştırıp milletimize anlatmaya çalışıyoruz.
Bundan yaklaşık 1 yıl önce 6 Eylül 2016 tarihinde yazdığım ‘Rothschild Ailesi’ başlıklı köşe yazımda dünya servetini tamamına yakının sahibi olduğunu ve İsrail Devleti’nin bu ailenin kurduğunu kaynaklarıyla anlatmıştım. Araştırmalarım sonucunda İsrail Devleti’nin kuruluşunda da en büyük pay sahiplerinden birinin Osmanlı Devleti olduğuna ve bize cennet mekan diye anlatılan padişahların, Arz-ı Mev’ud hayaliyle dünya insanlığının kanını akıtıp ekonomisini elinde bulunduran Rothschild ailesiyle yakın ilişkilerine şahit oldum.
Sayfalarca, hatta bir kitap yer tutabilecek bu gerçeği köşe yazısı statüsünde en basit şekilde ve kaynaklarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Kaynak isteyen okurlarımız bizlere ulaşırlarsa geniş kapsamlı olarak bilgilendirebiliriz.
İlk olarak Osmanlı Devleti’nin 1852 ve 1854 yılında Abdülmecid yönetimi zamanında Rothschild ailesinden borç almaya başlayarak ekonomik çöküşe başladığını bilmemiz gerekir. 8 Ağustos 1855 tarihinde ilk büyük ve uzun vadeli borç Rothschild’lerden alınmıştır. Alınan borçtan devlet hazinesine giren miktar 2.286.285 İngiliz lirasıydı. Yıllık %6 faizi olan borcun süresi 33 yıldı. (Donald C. Blaisdell, Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mali Kontrolü, Çev. Hazım Atıf, İÜHFM, 7, 1932, s.37).
Osmanlı Devleti’nden yüklü miktarda alacaklı olan Rothschild’ler, Osmanlı Devleti’ne 15 Ekim 1856 tarihinde Osmanlı Bankası’nı kurup dış borçları ve kendilerine ait olan borçları ödeyip mali düzene sokmaları için teklif verdiler ve sonucunda İngiliz-Rothschild sermayeli Osmanlı Şahane Bankası kuruldu. (Andre Autheman Bank-ı Osman-i Şahane, Çev. Ali Berktay, İstanbul 2002, s.20).
10 Ekim 1875 tarihine gelindiğinde Osmanlı Devleti toplam 220 milyon sterlin borçlanmış fakat eline 116 sterlin geçmişti. Bu borçların büyük kısmı Rothschild’lerden, diğerleri Palmer ve ortaklarınca finanse edilmiştir. Bunun adı mali iflas demekti. Bu iflastan kısa süre sonra Padişah Abdülaziz 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilmiş yaklaşık 1 ay sonra da gözetimde tutulduğu Feriye Sarayı’nda ölü bulunmuştur. 93 gün kadar saltanat süren yeni padişah 4. Murat, Rumluk ideallerine ve Fransa Maşrık-ı Azamı’na bağlı olarak Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren, Mason Proods Locası’nın mensubuydu. (Paul Osmanlıcılık Ulusçu Akımlar ve Masonluk, Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2000, s.34).
Sonrasında son padişaha deli damgası vurarak tahta gelen 2. Abdülhamid 1891 ve 1894 tarihlerinde 2 defa Rothschild’lerden borç almıştır. Sonrasında bizzat Abdülhamid’in Rothschild’lerle yaptığı borç mukavelesi sonucunda toplamı 280.622 sterlin olan borç 6 taksite bölünmüştür. 1894 yılında alınan borcun miktarı ise 329.249 sterlindir ve bu borç da 10 takside bölünmüştür. (BOA, Y.EE, No: 120/13, leff 8;2 Mart 1891’te Sultan 2. Abdulhamid tarafından yürürlüğe giren mukavelenamenin Fransızca metni ve tercümesi için ayrıca bkz. Y. EE No:73/10).
Osmanlı Devleti’yle Rothschild ailesinin gelişen ilişkileri sonucu, Padişah Abdülmecid, Sultan Abdulaziz ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından Rothschild ailesine kendi dönemlerinde şeref nişanı verilmiştir. (BOA, DH. MKT, No:1471/65, 9 R 1305/25 Aralık 1887; Ben bassat, agm, s.59).
27 Temmuz Cuma 1888 tarihinde Baron Rothschild, 2. Abdülhamid’le görüşmüş ve padişah, Rothschild’e Anadolu Demiryollarının yapım işini üstlenmesini teklif etmiştir. Görüşmenin sonunda 2. Abdülhamid hususi olarak imal ettirdiği on bin sigarayı Rothschild’e hediye etmiştir. Abdülhamid daha sonra 4 Temmuz 1902 yılında ünlü Siyonist Theoder Herzl’le görüşmüştür. (BOA, Y. PRK. TKM, No: 12/38/30 Temmuz 1888. Druck age, s. 133, 137).
Osmanlı Devleti’nin, Yahudi Rothschild ailesiyle ilişkilerinin derecesi anlatmakla bitmez.Aynı Rothschild ailesinin Atatürk zamanındaki baronu da hatıra kitabında ‘Atatürk yüzünden planlarımızı 100 yıl ertelemek zorunda kaldık’ ifadesini kullanmıştır.
Şimdi at gözlüklerinizi çıkarıp firasetli bir Müslüman olarak tarihinize bakın, cennet mekan olan Osmanlı padişahları mı? Yoksa “geldikleri gibi giderler” deyip onları vatanımızdan kovan Mustafa Kemal Atatürk mü? (1)
13.09.2017 / Furkan Talay

Osmanlı’da Rothschild’lere verilen devlet nişanları

Daha önce Osmanlı padişahlarının Yahudi Rothschild ailesiyle olan ilişkilerini ve 2. Abdulhamid’in Filistin topraklarını Rothschild’lere satarak İsrail Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynadığını BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) kaynaklarıyla yazmıştım.
Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gerçekler kısa süre sonra tv ekranlarında konuşulmaya başlandı. Araştırmamın devamında bizzat padişah Abdulmecid, Abdulaziz ve Abdulhamid tarafından Rothschild hanedanına çok sayıda devlet nişanı verildiğine şahit oldum.
Osmanlı Devleti’nde hizmet eden askeri ve mülki şahıslara derecelerden oluşan nişan verme işlemi 2. Mahmud devrinde başlamıştır. Bununla birlikte batılı anlamda ilk nişan 1852 yılında ‘Mecidi Nişanı’ ile meydana çıkarıldı. Rothschild ailesi fertlerinden bazılarına verilen ilk nişanın tarihi 27 Haziran 1854 tarihini taşımaktadır. Nişan tevcih edilenler Meyer Alphonse de Rothschild ile kardeşi Gustave Samuel James de Rothschild’dir. (Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, s.437)
Dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı tevcih edilen Mayer Alphonse de Rothschild 2. Abdulhamid döneminde Filistin’de arazi satın alarak İsrail’in temellerini atan Edmond James de Rothschild’in ağabeyi, Rothschildlerin Fransa kolunu kuran James’in en büyük oğludur. (a.g.e, s.438)
Nişanın verilişi, Osmanlı Devleti’nin Rothschildler’den 3 milyon frank borç aldığı tarihten sonraya tesadüf etmektedir. Nitekim 1854 yılında Avrupa’dan alınan ilk büyük borcu veren, Baron Sir Isaac Lyon Goldsmid ile Johm Horsley Palmer’e de 7 Nisan 1855 tarihle irade ile Mecidi Nişanı verilmiştir.(BOA, İ. HR, No:119/5850,18 B1271/7 Nisan 1855; Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu S. 438)
Osmanlı hükümeti 1855’te ilk büyük meblağlı borcu aldıktan sonra, Rothschild ailesinin önde gelenlerine nişan verilmesi için harekete geçmiştir. Sonrasında Rothschild hanedanlığından şu isimlere nişan verilmiştir:
James Mayer de, Mayer Alphonse de, Gustave Smuesl James de, Salomon James de, Lionel Nathan de, Baronet Anthony Nathan Billy de, Mayer Amschell de, aynı zamanda Karl Max’ın da kuzeni olan Nathaniel de, Mayer Charles Carl Rothschild ve bu ailenin vekili Mösyö Horace Landau. (BOA, İ. HR, No:132/6752, LEFF 1: BOA, HR. TO, No: 421/7, leff 1-3, 1855; BOA, HR. SFR. 3, No:28/3, 1856 Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, s.438).
Sultan Abdulaziz ise Adolphe Car von Rothschild’e 8 Ağustos 1869’da Mecidi Nişanı verilmesini onaylamıştır.
2. Abdulhamid zamanında Rothschildlere verilen ilk nişan 1887 yılı sonunda Baron Edmond James de Rothschild’in Filistin’de kurulan kolonilerinin sorumlusu olan Elie Scheid’dir.
Rothschildlerle en yakın ilişkileri kuran 2. Abdulhamid olmuştur. 28 Temmuz 1888 tarihinde Rothschild Ailesinin Paris lideri olan Mayer Alphonse’de Rothschild ve kızı Bettine Caroline de Rothschilde nişan verilmiştir. (BOA, İ. DH, No:1090/85489,16 Temmuz 1304/28; Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, s.447).
Daha birçok kere Rothschildlere devlet nişanı verilmiştir. Devlet kanallarında dizi halinde yayınlanan 2. Abdulhamid’in İsrail’in kurucusu olan bu aileye Filistin’den toprak satması, koloniler kurdurması ve bu aileden yüksek faizli borçlar alıp Osmanlı Devleti’ni çöküşe sürüklediği Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında inkar edilemez apaçık gerçeklerdir. Takdir sizlerindir. Sonuçta padişahlar Kur’an’da övülmemiştir, evliya da değillerdir, kaldı ki birçoğunun içkiye düşkün olduğunu yazdık. Kısacası Osmanlı padişahlarının bize anlatıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktıkça oyunları bozulan Cumhuriyet düşmanları rahatsız olsa da gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam edecektir.(2)
(1) http://www.sanalbasin.com/rothschild-ailesiyle-osmanli-devletinin-yakin-iliskileri-20878818/
(2) http://www.sanalbasin.com/osmanlida-rothschildlere-verilen-devlet-nisanlari-21210382/
This entry was posted in ARŞİV SANDIĞI, DIŞ POLİTİKA, Ekonomi, KAPİTALİZM - LİBERALİZM, SİYASİ TARİH, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *