TARİHİN İÇİNDEN * Fatma Aliye Hanım: “Mustafa Kemal Rabbin bir mucizesidir.”

Metin Hasirci
metinhasirciii@gmail.com
8.03.2018

Fatma Aliye Hanım: “Mustafa Kemal Rabbin bir mucizesidir.”

Pınar yayınlardan neşrolunmuş “Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı”adlı değerli bir risale olan kitapçık Fatma Aliye hanım tarafından Osmanlıca yazılmış olup,tarafımdan sadeleştirilerek yayın hayatına kazandırılmıştır. basım tarihi 1994 tür. Fiemanillah.

Metin Hasırcı


7 Mart 2018
Aydogan Kekevi
dog36k.k.vi@t-online.de

Sayın Arslan BULUT’un bugünkü (7.3.18) Yeniçağ’da “Meral Akşener Neden Yükseliyor” başlıklı yazısında Fatma Aliye hanımla ilgili satırları ve Aliya Hanım’ın “Atatürk”, “Kurtuluş Savaşı”yla ilgili yazdıklarını okuyunca söz konusu yazının tümünü okumak için adı geçen siteyi bularak yazıyı okudum. Ben Fatma Aliye hanımı bilmiyordum/ tanımıyordum;  belki bir yerde adı geçtiğinde şöyle bir okumuşumdur ama belleğe kazınmadığı için silinip gitmiş; benim konumumda olanlar için yazıyı kopyaladım paylaşıyorum (nedense bu her “kopyalama” işleminden sonra az bir şey de sanki “hırsızlık” yapmışım gibi bir duygu basar içimi ama….):

Unutmak ne kadar insana özgüyse anımsamak da bir o kadar insana özgü; üstelik bilinçli olarak yapıldığında anmak bir erdemdir de.Unutkan belleklerimizi bir kez daha dürtükleyenlere emek ve çabaları için teşekkür ederek saygıyla selamlıyor, yazıyı paylaşıyorum.

Aydoğan KEKEVİ 7.3.18

İlk kadın romancımız, ilk kadın hakları savunucularımızdan Fatma Aliye Hanımefendi (1862-1936)

Fatma Aliye : “Mustafa Kemal Rabbin bir mucizesidir…”

– / 25 Haziran 2014

İnsanın Yolu olarak sizlerle ilk defa karşınıza çıkacak bir belge paylaşıyoruz. Söz konusu belge, kendisini en son 50 Liralık banknotların üzerinde gördüğünüz, Osmanlı’nın ve Türk Milleti’nin ilk kadın romancısı sayılan Fatma Aliye Hanım’ın Atatürk’ün eşi Latife Hanım’a yazmış olduğu bir mektup. Metine sadık kalarak günümüz türkçesine uyarladık. Bu metini bizimle paylaşan araştırmacı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Şahika Karaca’ya teşekkürü bir borç biliriz. Orijinal belge İstanbul Atatürk Kütüphanesinde bulunmaktadır. (Derleyen : Suavi Kendiroğlu)

Fatma Aliye Hanım, Osmanlı Devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa’nın iki kızından biri olup ilk romancı, kız kardeşi Emine Semiye Hanım’la birlikte ilk feminist, ilk sosyalist ve Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin ilk kadın üyesi olarak tanınmaktadır. Zamanının değerlerini, modern akımları ve İslamı aydın bir ruhla keşfetmeye, anlamaya çalışmış ve yeri geldikçe fikir eserleri ve tartışmalarla davasını savunmuştur. Kuran-ı Kerim’i de anlayarak okur ve açıklardı. Bu nedenle Cumhuriyet aydınlanmasını da iyi anlayan az sayıda aydındandı. Mektubunda Gazi Mustafa Kemal Paşa hakkındaki düşünce ve hissiyatını paylaşmaktadır. En göze çarpıcı olan ise, tüm kültürel, tarihi ve din bilgisi birikimi ışığında yaptığı şu teşbihsiz, dolambaçsız ve samimi analizidir: “Mustafa Kemal Paşa, Rabbin bir mucizesidir”

Latife_Hanım_(1923)

Latife Hanım. Mustafa Kemal’in eşi ve Fatma Aliye Hanım’ın dostu. Yazımıza Latife Hanım’ın cevabıyla başlamak istedik. Söz konusu mektubu en altta bulacaksınız :

“Çok Muhterem Hanımefendi,

Mektubunuza, değerli hislerinize bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Satırlarınızı arzunuz vechile Paşa’ya okudum; çok duygulandı. Temennileriniz bizim için çok kıymetlidir; zira siz kadınlık âleminin cidden iftihar edeceği bir kıymetli validesisiniz. Kardeşlerime sevgilerimi sunar, en büyük hürmetle ellerinizden öperim efendim.

Lâtife Mustafa Kemal”

Fatma Aliye Hanım’dan Latife Hanım’a hitaben :

“Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine “dâhi” demek kafi değildir. Dünyanın dört bir yanındaki Dahiler topuluğunda, onlardan önce ve sonra, Doğu ve Batı’da gelen bütün dâhiler de tetkik ve mütelaadan geçirilince bunların her biri halaskârımıza misal olamaz, o yüksekliğe varamaz.”

“Bu ne başarıdır! Anadolu’yu tetkik ve teftişe giden yabancı subayların önde gelenleri akıl ve bilim ışığında Yunan ordularına galip gelmemizin mümkün olmadığını söylüyorlar, artık vatanın parça parça taksiminden başka bir şey kalmadığı zannında bulunuyorlardı. “Meğer ki bir mucize ola” deniliyordu. Gazimiz dediğini yaptı harikalar gösterdi. Vatana bağımsızlığını da kazandırdı. Kadınlara insanlık âlemindeki mertebelerini de verdi. Yalnız Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en parlak sayfasında yerini aldı.”

ataturk-kadın-hakları

“Ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış, işgal altına alınmış bir milletin karşısındaki son sistem silah ve techizatla donatılmış ordulara galip gelmesi o dâhilerin de akıl erdirebileceği bir şey değil idi.”

“Mustafa Kemal Paşa vatanı halas edeceğini, düşmanı gözeteceğini söyledi. Bir kavmin peygamberinin vaatlerine inanması gibi etrafına toplanan millet ona itimad eyledi. Bu ne muvaffakiyettir!”

“Büyük Mustafa Kemal, tarihte büyük nam verilenlerden daha büyük oldu. Zaferimizin ancak bir mucizeye kaldığını fen erbabı söylemişlerdi. Zaferi kazanan Hazret-i Gazi bir mucize-i Rabbaniyedir (Rabbin mucizesi).”

Fatma Aliye Hanım Evrakı, Atatürk Kitaplığı, 12 nolu zarf, 29 nolu belge. a.g.m., s.29

Fatma Aliye : “Mustafa Kemal Rabbin bir mucizesidir…”

Fatma Aliye Hanım hakkında kaynak:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fatma_Aliye_Topuz
This entry was posted in ATATURK, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *