ÖNEMLİ BİR ÇAĞRI :Şehit Cenaze Törenlerinde İnançlarından Dolayı Devlet Tarafından Ayrım Yapılmaması için, Milli Birlik için, Cumhurbaşkanlığına,Başbakanlık, Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığına Çağrımdır

Sayın Sefa Yürükel önemli bir çağrıda bulunuyor . Vatan , Toprak , Bayrak , T.C. Devleti için cepheye giden çarpışan tüm şehit ve gaziler eşittir . Devletin temel görevi , görevlerini can pahasına yapan , şehit düşen , gazi olan tüm askerlerimize , görevlilerimize eşit şekilde davranarak ve inançlarına saygı göstererek eşit davranmasıdır. Devlet işte o zaman DEVLET BABA olur.

Naci KAPTAN

sefa m. yurukel
18.02.2018

Sefa Yürükel den Önemli Çağrı:

Şehit Cenaze Törenlerinde İnançlarından Dolayı Devlet Tarafından Ayrım Yapılmaması için, Milli Birlik için, Cumhurbaşkanlığına,Başbakanlıka, Hükümete ve Genelkurmay Başkanlığına Çağrımdır,

Milli Birlik için, Cumhurbaşkanlığına,Başbakanlık, Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığına Çağrımdır,

Milli Birlik için en gerekli ve tam birliğin sağlanması gerekli olan bugünlerde, Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi ve İsrail ile, bugüne kadar dolaylı olarak karşı karşıya gelinen, Irak ve Suriye düzlemindeki savaşta, artık cephe cepheye gelinmiş ve doğrudan savaş ortamı doğmuştur. Son bilgiler ve söylemler ne olursa olsun artık Realite budur.

Mevcut durumda, Suriye Cephesinde, görünüşte PKK ve türevleri ile ilgİli gözüken bu savaş esas olarak ABD, yandaşları ve piyonları ile savaştır. Daha doğrusunu söylersek, terörizmi bir genişleme aracı olarak kullanan Amerikan emperyalimine karşı mazlumların bölgesel ölçekte başkaldırısıdır. Daha doğrusu bu bir zalim Amerika ile mazlum ve direnen Türk lerin savaşıdır.

Bu savaşın, Suriye Cephesinde, şehitler verilmiştir. Onlarca gazi olan yaralımız vardır. Şehitler ve gaziler 80 milyon Türkün onurudur

Fakat, sosyal medyaya ve bazı yayın organlarına, şehitler arasında inançlarından dolayı ayrım yapıldığı, cenazelerine resmi yetkililerin katılmadığı konusu öne çıkmaktadır. Örneğin” Alevi olduğu için, Genelkurmay ve yerel yetkililerin, Cem Evlerindeki yapılan cenaze törenlerine, cenaze töreni Camiide yapılmadığı için katılınmadığı” bilgisi gelmektedir.

Bu tür haberler, hızla Alevi vatandaşları tedirgin etmektedir. Bu bilgi, PKK terör örgütü ve arkasındaki ABD emperyalizmine de Alevi vatandaşlar içerisinde propaganda imkanı vermektedir.

Cumhuriyet ve demokrasi ile yönetilen bir devlette ve bizim milli geleneklerimizde, kimseye, inancından veya etnik menşeinden dolayı vatanını daha çok veya az seviyor diye paye biçilemez. Kimsenin inancından ve etnik menşeinden dolayı nerede cenaze namazı kılacağı ve cenazesinin kaldırılacağına, hiç bir devlet yapısı kurumu karar veremez. Hele ki, devlet kurumları bu konuda inançlara saygılı davranmaz, eşit davranmaz, pirensipli davranmaz ve nerede cenazenin kaldırılacağına karar vermeye kalkarsa, bu milli birliğe zarar verir.

Yüce Atatürk ve arkadaşları öncülüğünde kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti, sadece bir inanca bağlı milletin Devleti değildir. Bizi birleştiren Türklük, vatandaşlık, Cumhuriyetin kuruluş ilkeleridir. inanç farklılıkları yada etnik farklılıklar değil.

Mevcut durumda, Sayın yetkililerin, yukarıda bahsi geçen Alevi şehitlere karşı ayrım yapıldığı şeklindeki haberleri boşa çıkaracak belirgin bir tutum gösterneleri gerekmekte ve beklenmektedir. Bu durum es geçilemez ve görmezden gelİnemez.

Sayın Yetkililer,
şehitler, etnik yada inancı doğrultusunda Millet ve Devlet nazarında eşittir. Eşit olmalıdır. Bu konuda, görevini bir inanç veya etnik grupla ilgili suistimal yapan yetkililer hakkında bilgi toplanması ve bu durumda cezalandırılması gerekmektedir.

Alevi vatandaşlar ve sunni vatandaşlar milletin birliği için Suriye Cephesindeki Emperyalizme karşı savaşta, aynı duygu ve düşüncededir. TSK herkesin TSK sıdır. Şehitlerde herkesin şehididir. Bu konuda ayrım yapılamaz.

Sayın Yetkililere çağrım,
Milli Birliğin bekçisi olan, her inanç ve etnik gruptan insana, ayrım yapılmadan sahip çıkılması ve kimseye devlet adına nerede ve nasıl cenaze kaldırılacağı ve cenaze namazı kılınacağı ve ibadet edeceği dersi vermemesi ve devletin herkese eşit ve birleştirici davranması gerekmektedir. Ve devlet sadece Camiilerdeki değil Cemevlerindeki Cenaze kaldırmalara ve törenlere de kesinlikle eşit şekilde en üst düzeyde sivil ve asker olarak katılmalıdır.

Devletten beklenen budur ve bu olmalıdır. Devlet bu konuda hassas olmalıdır ve Alevi Vatandaşlar içinde gittikçe yayılan kuşkuları gidermelidir. Bunu devlet, devlet olarak Milli Birliğin devamlılığı ve kışkırtmaları, bölme ve parçalamaları önlemek, Akeviler içinde emperyalizm ve 5. Kol olan piyonlarının operasyon yapmalarınıda önlemek için, devletin en önemli görevi olarak görmesi gerekmektedir. Sadece Alevi vatandaşlarıı değil, tüm Türkiyeyi ilgilendiren bu çağrımın , Devlet Yetkilileri tarafından acilen değerlendirilmesi ve acilen önlem alınmasını önemle talep ediyorum.

Saygılarımla

Sefa Yürükel
Hollanda Türkleti Konseyi Başkanı
Sosyal Antropolog ve Etnograf

This entry was posted in DUYURULAR, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *