Tarihin içinden * PARRA PARRA PARRA !!! – BANKNOTLAR * İnönü Resimli Paraların Gerçek Hikayesi

Değerli okur,

Aşağıdaki yazıyı sizlerle 2014 Nisan ayında http://nacikaptan.com/?p=10503 paylaşmıştım. Yazım değerli iki arkadaşın görüşleriyle tekrar karşıma çıkınca yine paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm.

Naci Kaptan / 28.01.2018

***

“T.C. BURHAN SAVAŞ”
28.01.2018
..
Ben Darphane’de çalıştığım için , Cumhuriyetimiz’i kurduktan sonra da çok uzun süre
Kâğıt Para dediğimiz Banknotlar’ın İngiltere’de basıldığını biliyorum.
.
Topkapı Sarayı’nın yanından Yıldız’daki Modern binasına taşınan Darphane gerçekte Banknot basımı olan yer değildir. Madeni para ve altın sikke üretimi ve diğer altın döküm , analiz v.s. tesisidir.
.
Yani bildiğimiz Banknot Matbaası Darphanesi değildir. Banknot Basımı yapılan yer olan tesis adı üzerinde Matbaa’dır. Ama , gerçek olay da basım değildir. Herkesin kâğıt sandığı Banknot’dur. Banknot çok kademeli ve özel bir üretim aşamasından geçirilerek elimizde kâğıt sandığımız forma dönüşür. Bu ” Ham Banknot” üzerine baskı ile para haline gelmesi ayrı ve son kademedir.
.
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti niçin çok geç geçti kendi banknotunu basma işine.
Sanayimiz ya yoktu ya emekleme dönemindeydi. İçinde yaşadığımız yıllar da sanayileştik denebiliyor mu ? Banknot basma , ileri bir sanayi ( kimyası , malzemesi ve basımı ) olayıdır.
.
İnönü Banknotlar’dan Atatürk’ü kaldırmış.
.
İşin Aslı’nı tekniğinden bilen bir mühendis olarak öfkeden çıldırmamak elde değil. Ülke’de ağzı olan konuşuyor. Lan önce bu Banknot , cebinizde her zaman olan şu ” kâğıt” dediğiniz paranın ne menem bişi olduğunu araştırın , öğrenin be !
.
Niye durmadan enselenir ” kâğıt para ” kalpazanları? Para’yı bastıkları malzeme genelde ” dandik” bildiğimiz silindir kâğıtlarıdır da ondan. En kral matbaan desinatörün , foto , moto atölyen olsa ne yazar. Yani ” gerçek kâğıt para” malzemesi çook pahalıdır ve üretimi imkânsıza yakın zordur.
.
İşte sanayi böyle bişidir. Öyle bas Lan benim kafa resmimle bi Banknot olayı değil.Sanayi insan hayatının en üst kalitesidir. Var mıydı senin memleketinde bu kalite ” yüzleeerce yıl” arkadaş !
.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçildiğinde Banknot Basımı yoktu. Pekçok gelişmemiş ülkenin olduğu gibi , Osmanlı’nın da, uzunca yıllar Cumhuriyetimiz’in de banknotlarını ( İngiltere gibi) gelişmiş sanayi ülkeleri basıyordu.
.
Siz şu anda kaç yüz ülkenin kendi banknotunu İngiltere v.s.de bastırdığını ,en azından basım yapacağı herkesin kâğıt sandığı ” ham banknot”unu ithâl ettiğini biliyor musunuz
.
Bu Banknot Para olayı basit bişi sanılır. Cehâletin de gerçek nedeni budur.
Banknotlar bizim bildiğimiz düz , basit , kâğıt fabrikalarında silindirden kâğıt
hamuru geçirip kurutularak elde edile gazete , parşömen v.s. Kâğıt değil.
.
Bir fikir vermek gerekirse , tiftikten , yünden keçe üretimine az biraz benzetilebilir..Her ülkenin Banknot kimyası ve üretim formu Devlet sırrıdır. Bir zamanlar Saddam Dolar basacak ABD ekonomisini çökertecek sanan okumuş cahillerimiz vardı.
.
Neyse Büyük İnönümüz’ü de insafsız cahillerin hışmından , bu insan hamuru böyle oldukça , Allâh bile gelse kurtaramaz , diyelim.
.
İnsanoğlu cehâlet ve yalanı bir icadetmiş pir icadetmiş. Kimse bu cahil ve yalan dümeninden yakayı milyon yıl geçse kurtaramaz. Kurtarsa bugünlere mi gelirdik ; bi sürü şövalye insan kılıçları ile meydanlarda vuruşuyor ve bi işe pek yaramadığı görülüyorsa !
.
Boşuna ” gerçek ” Banknot” üretimi belgeseli aramayın. Suyuna tirit şeyler.
Devletler izin vermez banknotlarının ” kâğıt” üretiminin belgeselinin ayrıntılı yayınlanmasına.
.
Ve son ve asıl ders ;
” Niye Matbaa ve Sanayiyi kurmayı bilmem kaç yüzyıl kurmadın , yalancı cahil ürettin sanayi ve matbaa yerine “
.
Yani ;
Yalan ve Cehâlet Bilimsizlik ve Cehâlet’in een büyük aşkıdır !
.
T.C. Burhan

Kadir Duranli
duranli@hotmail.com
27 Ocak 2018

İnönü Resimli Paraların Gerçek Hikayesi

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar ahmaklardır. Kötü amaçlı çalışanlara farkında olmadan alet olmamak için aşağıdaki yazıyı mutlaka okumanızı ve de okutmanızı arzu ederim. Bilgi insana yük değildir.

Afrin’e müdahaleye karşı değilim ama bu güne kadar yapılanları iyi değerlendirin. Bu olayla halkın gözünden neler kaçırılıyor iyi düşünün. Şimdi ne Man adasına kaçırılan paralar, ne Zarrap, ne de Yunanistan’ın işgal ettiği adalar ve de benzer önemli olaylar gündemde. Hepsi gündem dışı bırakıldı. Algı operasyonu iyi işliyor ve Reis 2019’a iyi hazırlanıyor. Tabi zokayı iyi yutarsanız… Ama halk gözünü açarsa işleri çok zor. Umarım gözler açılır, halk gerçekleri görür. Kadir DURANLI

İnönü Resimli Paraların Gerçek Hikayesi

“20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”

Yukarıda ki veciz sözleri kimin söylediğini yazmama gerek yok sanırım.

26.02.1921 tarihinde Atatürk’ü ziyaret eden Amerikalı gazeteci Clarence K.Streit’in kendisine Ermenilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının gerekçelerini sorması üzerine TBMM Başkanı sıfatı ile şu yanıtı veriyor.“Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasaydı evlerine dönmüş olurlardı. İngiltere’nin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz.”

Devlet adamlığı farkı bu olsa gerek.

Ne yazık ki Ermenilerin huzur içinde yatmalarını dileyenler, Atatürk’ün 75 yıldır, İnönü’nün 40 yıldır mezarlarında kemiklerini sızlatmaktadır.Tarihi kendi amaçları uğruna çarpıtan bu istismarcıların İnönü’ye yaptıkları en büyük suçlama ise Atatürk’ün resimlerini Türk parasından kaldırarak kendi resimlerini koydurdu suçlamasıdır.

Açıkçası bu olayın 30 Aralık 1925 tarihli 701 sayılı yasa ve 16 Mart 1926 tarihli 3322 sayılı kararname ile banknotların ön yüzlerinde reis-i cumhur hazretlerinin resminin bulunması kararıdır. Bu kanunların altında Mustafa Kemal Atatürk’ün de imzası bulunmaktadır. Bu şer cephesinin asıl amacı Atatürk’ü unutturmak ve Cumhuriyeti yıkmak olduğu için yıllarca İnönü üzerinden yüklenmektedirler.

Fakat son yıllarda artık açık açık Atatürk’e de içlerindeki zehiri akıtarak insafsızca saldırıyorlar.İnönü’nün alkolle arası olmadığını tarihi gerçeklerden bildiğimiz halde Atatürk hedef alındığı için “iki ayyaşın kurduğu Cumhuriyet” demekten çekinmiyorlar.

Bu yazının asıl amacı, benim de 24 Aralık 2013 tarihinde İnönü’nün ölümünün 40. Yılı için kaleme alınmış Sn. Dr. Sadık ÖZEN’in makalesinden öğrendiğim ve şimdiye kadar hiçbir yerde yer almayan bilgileri, araştırmacıların ilgisini çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek adına paylaşıyorum.

Sn. Dr. Sadık Özen, bu makalesinde konu ile ilgili olarak aynen şöyle yazmış:

“Şimdi de değerli dostum Gazeteci-Yazar ve TRT’nin duayenlerinden Sayın Korkmaz Boyacıyılmaz’ın konuyla ilgili olarak yazdıklarını hep birlikte okuyalım ve şimdiye kadar hiçbir yerde yer almayan bilgileri paylaşalım.

“ÜLKEMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNA İKİNCİ ADAM OLARAK BÜYÜK KATKISI OLAN İSMET İNÖNÜ’NÜN BİR DÖNEM TÜRK PARALARINA KENDİ RESMİNİ BASTIRMASININ GERÇEK ÖYKÜSÜ’’

Türkiye’yi karanlık günlere sürükleyen, gerici ve çıkarcı zihniyet, zaman zaman ülkemizi düşman işgalinden kurtaran İsmet İnönü için karalama kampanyaları başlatmıştır. Karalama kampanyalarının en önemlilerinden biri de İsmet İnönü’nün Türk paralarına kendi resmini bastırmasıdır. İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşına ülkemizi sokmamakla askeri ve siyasi alanda büyük bir başarı göstermiş, bu konuda da halkına karne ile buğday ve un dağıttığı için suçlanmıştır. Oysa İsmet Paşa istemeden dahil olabileceğimiz savaş ihtimali üzerine ülkede açlık sıkıntısının çekilmemesi için buğday stokları yaptırarak tedbir almıştı.

İnönü’nün kendi resmiyle basılan Türk Paralarının hikayesi de buna benzemektedir.
İsmet Paşa 1938′de Atatürk’ün ölümünden sonra TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Askeri ve siyasi tecrübelerinden dolayı Atatürk döneminde uzun yıllar başkan vekilliği yapan İsmet İnönü, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra CHP Genel Başkanlığı’nı da yürüttü. Atatürk’ün ölümünden sonra yurt içinde ve dışında Cumhuriyet rejiminin devam edip edemeyeceği tartışılmaya başlanmıştı. İnönü askeri başarısını ülke yönetiminde de göstererek cumhuriyeti korumayı başarmıştı.

O yıllarda ülkemizde para ve pul basacak matbaamız yoktu. Para ve pullarımızı İngiltere Londra’da büyük tesisleri bulunan Thomas De La Rue basıyordu. 1940 yılında İsmet İnönü hükümeti tarafından aynı kişiye 100 ve 50 kuruşluk olarak 20 milyon liralık banknot bastırıldı. Basılan banknotlar Londra’dan Newyork Shine adlı gemiyle Türkiye’ye gönderildi.

Gemi iki hafta süren yolculuktan sonra yakıt almak için Yunanistan’ın Pire limanına uğradı. Tarih 06 Nisan 1941′di. Alman uçakları Pire limanına saldırarak değişik bandıralı birçok gemiyle birlikte Türkiye’ye para getiren Newyork Shine gemisini de batırdı. Gemideki Türk paralarının bir bölümü de denize saçıldı ve Yunanlılar tarafından toplandı. O dönem 20 milyon lira çok büyük paraydı, bu parayla Türkiye ekonomisi idare ediliyordu. Bu olay üzerine İnönü paraların Yunanlılar tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla Atatürk resimli tüm banknot paraları tedavülden kaldırmak zorunda kaldı. Yıllar sonra bu paralar da tedavülden kaldırılarak yeniden Atatürk resimli paralar bastırıldı.

İşte Cumhuriyet Halk partisi, Atatürk ve İsmet İnönü için yıllardır siyasi istismar konusu yapılan olay buydu. Bütün bu yapılanlar gerçek devlet adamlığının göstergesiydi. Atatürk ve İsmet İnönü, kurtuluş savaşında milyonlarca liraya ulaşan borçlarımızı zaman içerisinde akıllı politikalarla son kuruşuna kadar ödediler ve ülkeye büyük yatırımlar yaptılar. İstismarcılar ise şimdi onların mirasını satmakla meşguller..”

http://www.gorunumgazetesi.com.tr/koseyazilari/inonu-resimli-paralarin-gercek-hikayesi.html
http://ilhanvardar.blogspot.com.tr/
This entry was posted in Ekonomi, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *